OZV 2/2020 - kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

pdfdokument PDF ke stažení