Vydané právní předpisy

 
Filtr
Počet zobrazení 
Číslo Titulek článku Zobrazení
1 Nařízení města Velká Bíteš, kterým se zakazují některé formy prodeje zboží nebo poskytování služeb v energetických odvětvích č. 3/2022 8
2 Nařízení města Velká Bíteš, kterým se zakazují některé formy prodeje zboží nebo poskytování služeb prováděné mimo provozovnu č. 2/2022 6
3 OZV 1/2022 - o nočním klidu 242
4 OZV 2/2021 - o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 321
5 OZV 1/2021 - o místním poplatku z pobytu 425
6 OZV 4/2020 - kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na vymezených veřejných prostranstvích 386
7 OZV 3/2020 - o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 694
8 OZV 2/2020 - kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí 640
9 OZV 1/2020 - k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně 628
10 OZV 6/2019 - o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Velká Bíteš 544
11 OZV 4/2019 - o místním poplatku ze psů 653
12 OZV 2/2019 - kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Velká Bíteš 1021
13 Nařízení 01/2019 kterým se vymezuje oblast města Velká Bíteš, ve které lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla za sjednanou cenu 14
14 OZV 1/2016 - o zřízení Městské policie Velká Bíteš 1641
15 OZV 4/2013 - která mění vyhlášku č.1/2013 o zákazu provozování loterií a jiných podobných her na území města Velké Bíteše 1671
16 OZV 1/2013 - o zákazu provozování loterií a jiných podobných her na území města Velké Bíteše 1682
17 OZV 1/2010 - kterou se vydává Požární řád města 2279
18 OZV 1/2007 - kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů 2451
19 OZV 2/2006 - vymezující závaznou část změny č.2 územního plánu města Velká Bíteš 2229
20 OZV 3/2002 - vymezující závaznou část změny č. 1 Územního plánu obce pro město Velká Bíteš 1725
21 OZV 2/2001 - vymezující závaznou část územního plánu obce Velká Bíteš 1815