Významné stavby města

Novostavba 14 BD v ulici U Stadionu - II. etapa dešťové kanalizace, hrubé terénní úpravy, rekonstrukce části ulice Tyršova

Číst více...

Novostavba vodovodu v ulici Sadová

Novostavba vodovodu v ulici Sadová ve Velké Bíteši

Od 1. 9. 2022 bude v ulici Sadová v části navazující na ulici Pod Babincem probíhat stavba vodovodu.

Číst více...

V objektu Masarykovo náměstí 85, Velká Bíteš byla provedena renovace vrat a výměna oken ve dvorní části

Vážení občané,

v měsíci červnu proběhla renovace vrat v objektu Masarykovo náměstí 85 ve Velké Bíteši. Společně s renovací vrat proběhla výměna 5-ti oken ve dvorní části objektu.

Číst více...

Přístavba Kulturního domu ve Velké Bíteši

Vážení občané,

Město Velká Bíteš podalo na základě rozhodnutí Rady města Velká Bíteš ze dne 25.10.2021, vedeného pod usnesením č. 30/99/21/RM žádost o dotaci na stavbu „Přístavba sociálního zařízení a stavební úpravy KD Velká Bíteš“ z podprogramu Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli pro dotační titul DT 117d8220E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov.

Číst více...

Program regenerace Městské památkové zóny Velká Bíteš

Vážení občané,

město Velká Bíteš opět zažádalo o využití finančních prostředků z Programu regenerace v roce 2022 poskytované ze státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva kultury.

Číst více...

Renovace „Oranžového hřiště“ na ulici Tyršova

V současné době probíhá renovace „Oranžového hřiště“ na ulici Tyršova ve Velké Bíteši.

Číst více...

Rekonstrukce hřiště „U Stadionu“

Město Velká Bíteš  bude v letních měsících v místě stávajícího hřiště s pískovým povrchem realizovat víceúčelové sportovní hřiště s umělým povrchem. Barevné vymezení ploch hřiště umožní různé aktivity např. malou kopanou, volejbal, florbal popř. basketbal a rovněž dobře poslouží pro volný pohyb malých dětí. Umělý povrch bude tvořen z umělého trávníku zasypaného křemičitým pískem.

Číst více...