Významné stavby města

Přístavba Kulturního domu ve Velké Bíteši

Vážení občané,

Město Velká Bíteš podalo na základě rozhodnutí Rady města Velká Bíteš ze dne 25.10.2021, vedeného pod usnesením č. 30/99/21/RM žádost o dotaci na stavbu „Přístavba sociálního zařízení a stavební úpravy KD Velká Bíteš“ z podprogramu Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli pro dotační titul DT 117d8220E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov.

Číst více...

Program regenerace Městské památkové zóny Velká Bíteš

Vážení občané,

město Velká Bíteš opět zažádalo o využití finančních prostředků z Programu regenerace v roce 2022 poskytované ze státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva kultury.

Číst více...

Renovace „Oranžového hřiště“ na ulici Tyršova

V současné době probíhá renovace „Oranžového hřiště“ na ulici Tyršova ve Velké Bíteši.

Číst více...

Rekonstrukce hřiště „U Stadionu“

Město Velká Bíteš  bude v letních měsících v místě stávajícího hřiště s pískovým povrchem realizovat víceúčelové sportovní hřiště s umělým povrchem. Barevné vymezení ploch hřiště umožní různé aktivity např. malou kopanou, volejbal, florbal popř. basketbal a rovněž dobře poslouží pro volný pohyb malých dětí. Umělý povrch bude tvořen z umělého trávníku zasypaného křemičitým pískem.

Číst více...

Nová parkovací místa v sídlišti U Stadionu, Velká Bíteš

Vážení občané,

Město Velká Bíteš na základě ústního jednání ve věci Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení, konaného dne 9.8.2022 vzalo zpět žádost o společné povolení. Dne 22.8.2022 Městský úřad Velké Meziřící, odbor Dopravy a silničního hospodářství rozhodlo o zastavební řízení.

Číst více...

Rekonstrukce ulice Pod Spravedlností

Vážení občané,

dne 08.06.2022 proběhlo v sále kulturního domu Velká Bíteš veřejné projednání s občany týkající se rekonstrukce ulice Pod Spravedlností.

Číst více...

Kulturní dům Velká Bíteš - kanalizační přípojka

 

23.5.2022

Vážení spoluobčané,

s potěšením vám můžeme oznámit, že nová kanalizační přípojka ke kulturnímu domu ve Velké Bíteši byla úspěšně dokončena.

Číst více...