Významné stavby města

Realizované stavby Města Velká Bíteš v letech 2018 - 2022

Číst více...

Novostavba vodovodu v ulici Malá Strana

Číst více...

Plánované stavby Města Velká Bíteš

Číst více...

Prodloužení ulice Za Uličkami ve Velké Bíteši

Číst více...

Víceúčelové hřiště v ulici U Stadionu

Číst více...

Novostavba 14 BD v ulici U Stadionu - II. etapa dešťové kanalizace, hrubé terénní úpravy, rekonstrukce části ulice Tyršova

Číst více...

Nová parkovací místa v sídlišti U Stadionu, Velká Bíteš

Vážení občané,

Město Velká Bíteš na základě ústního jednání ve věci Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení, konaného dne 9.8.2022 vzalo zpět žádost o společné povolení. Dne 22.8.2022 Městský úřad Velké Meziřící, odbor Dopravy a silničního hospodářství rozhodlo o zastavební řízení.

Číst více...