Prodloužení ulice Za Uličkami ve Velké Bíteši

Vážení občané,

již byl dokončeny práce na stavbě "Velká Bíteš - Novostavba 14 BD, ul. U Stadionu, DZR - ul. Tyršova". V současnosti zhotovitel stavby předává městu doklady pro dílčí kolaudaci.

V rámci stavby mělo vzniknout mimo jiné i nové místo pro kontejnery a chodník z jižní strany komunikace. Z důvodu stavby společnosti E.GD, a.s. není možné stavbu dokončit tak, jak byla vysoutěžena. E.GD, a.s. bude v příštím roce v těchto místech provádět protlak pro vedení nízkého a vysokého napětí a nově vybudovaný chodník a kontejnerové stání by muselo být rozebráno.

V návaznosti na tuto stavbu byl také realizován propoj ulice U Stadionu a Za Uličkami. Tento propoj slouží především pro osobní automobily.

Celkem v lokalitě přibylo 16 nových parkovacích míst. Byla vybudována nová komunikace v délce cca 83 metrů o šířce 6,0 metru a nový chodník podél této komunikace. Dále vznikl ve vydlážděné ploše u bytových domů č.p. 659 a č.p. 660 vymezený koridor pro chodce.

Fotografie stavby:


Ing. Eva Červinková
referentka odboru investic a rozvoje
Městského úřadu Velká Bíteš
____________________________________________________________________________________________

Stav k 21.09.2022

Vážení občané,

realizace stavby "Velká Bíteš - Novostavba 14 BD, ul. U Stadionu, DZR - ul. Tyršova" byla zahájena začátkem září. V současnosti má zhotovitel zabetonovány téměř veškeré obrubníky. Následovat budou práce na položení podkladní vrstvy komunikace a následně samotného krytu vozovky. Po dokončení budou pokračovat práce na dláždění parkovacích ploch, chodníku a kontejnerovém stání.

Fotografie z realizace stavby:
20220914 08005620220914 08011920220914 08132220220914 082644

 
Ing. Eva Červinková
referentka odboru investic a rozvoje
Městského úřadu Velká Bíteš
____________________________________________________________________________________________

Stav k 02.09.2022

Vážení občané,

dne 31.08. bylo předáno staveniště firmě EUROVIA CS a.s., která bude realizovat prodloužení ulice Za Uličkami. V rámci této stavby vznikne nová komunikace (délka cca 83 metrů), po pravé straně komunikace parkoviště (16 parkovacích stání), po levé straně chodník a veřejné osvětlení. Komunikace je navržena o šířce 6,00 m. Šířka chodníku je navržena 2,25 m. Základní šířka parkovacího stání je 2,5 m, u krajního stání je šířka 2,75m. Navazující prostor bude upraven, ohumusován a zatravněn. Dílo má být dokončeno nejpozději do 30.11.2022.

2

Ing. Eva Červinková
referentka odboru investic a rozvoje
Městského úřadu Velká Bíteš