Prodloužení ulice Za Uličkami ve Velké Bíteši

Vážení občané,

realizace stavby "Velká Bíteš - Novostavba 14 BD, ul. U Stadionu, DZR - ul. Tyršova" byla zahájena začátkem září. V současnosti má zhotovitel zabetonovány téměř veškeré obrubníky. Následovat budou práce na položení podkladní vrstvy komunikace a následně samotného krytu vozovky. Po dokončení budou pokračovat práce na dláždění parkovacích ploch, chodníku a kontejnerovém stání.

Fotografie z realizace stavby:
20220914 08005620220914 08011920220914 08132220220914 082644

 
Ing. Eva Červinková
referentka odboru investic a rozvoje
Městského úřadu Velká Bíteš
____________________________________________________________________________________________

Stav k 02.09.2022

Vážení občané,

dne 31.08. bylo předáno staveniště firmě EUROVIA CS a.s., která bude realizovat prodloužení ulice Za Uličkami. V rámci této stavby vznikne nová komunikace (délka cca 83 metrů), po pravé straně komunikace parkoviště (16 parkovacích stání), po levé straně chodník a veřejné osvětlení. Komunikace je navržena o šířce 6,00 m. Šířka chodníku je navržena 2,25 m. Základní šířka parkovacího stání je 2,5 m, u krajního stání je šířka 2,75m. Navazující prostor bude upraven, ohumusován a zatravněn. Dílo má být dokončeno nejpozději do 30.11.2022.

2

Ing. Eva Červinková
referentka odboru investic a rozvoje
Městského úřadu Velká Bíteš