Nový přechod pro chodce před Základní a Praktickou školou Velká Bíteš

Vážení občané,

v ulici Tišnovská byl zrealizován nový přechod pro chodce.
Mapa

Z důvodu velkého pohybu hendikepovaných dětí a jejich rodičů, kteří přecházejí komunikaci mezi odstavnou parkovací plochou a ZŠ a PŠ byl koncem měsíce srpna vybudován nový přechod pro chodce. Nový přechod pro chodce má zajistit zvýšení bezpečnosti a komfortnosti pohybu chodců v daném místě.

Projekt


Fotografie dokončeného přechodu:
20220831 15343520220831 15344820220831 15351420220831 153925

Ing. Eva Červinková
referentka odboru investic a rozvoje
Městského úřadu Velká Bíteš