Severozápadní obchvat Velké Bíteše

V dubnu 2021 byla zahájena na severozápadním okraji Velké Bíteše stavba „II/379 Velká Bíteš – severozápadní obchvat“. Jedná se o výstavbu nové dvoupruhové obousměrné komunikace šířkové kategorie S 7,5/70, která propojí stávající silnice I/37 (směr Žďár n./Sáz.) se silnicí II/379 (směr Tišnov) v délce 2,105 km.

První část obchvatu byla dokončena již na podzim loňského roku. Nyní se dokončuje i druhá část od okružní křižovatky na silnici III/3791 (směr Vlkov) po Rasovnu (napojení na silnici II/379), která by měla být zprovozněna od září 2022. Tento týden by mělo být dokončeno vodorovné dopravní značení.
Investorem stavby je Kraj Vysočina a zhotovitelem je společnost EUROVIA CS a.s..
Situace

Obchvat

Ing. Eva Červinková
referentka odboru investic a rozvoje
Městského úřadu Velká Bíteš