Stavba supermarketu ve Velké Bíteši

Vážení občané,

stavba supermarketu v ulici Vlkovská ve Velké Bíteši je v plém proudu.. Zhotovitel stavby V-STAV A, spol. s r.o. nyní dokončuje práce na pilotech, které zajišťují stabulitu prodejny potravin. Následovat budou práce na základových pasech a základové desce.

Dále zhotovitel pracuje na výstavbě dešťové kanalizace, kterou bude město přebírat do svého vlastnictví. Již jsou provedeny tři retenční nádrže a stoka dešťové kanalizace od šachty ŠK4 do šachty ŠK 3 v délce přibližně 58 m. Následovat budou práce na výstavbě stoky po šachtu ŠK 2 a ŠK 1.

Fotografie z výstavby:
20220622 10375120220622 10394520220628 12572820220628 125818
Ing. Eva Červinková

referentka odboru investic a rozvoje
Městského úřadu Velká Bíteš
___________________________________________________________________________________________

Stav k 18.05.2022

Začátkem měsíce května bylo předáno staveniště stavby „Centrum obchodu a služeb – Velká Bíteš, ulice Vlkovská“ ve Velké Bíteši.

Zhotovitelem stavby je společnost V-STAV A, spol. s r.o., Dražka 624, 675 55 Hrotovice, IČ: 25508601.

Prostor, kde vznikne centrum obchodu a služeb:

Situace

V první etapě bude provedena výstavba prodejny potravin společnosti Lidl Česká republika v.o.s. a s ní související parkovací plocha. Společně s prodejnou bude vybudována veškerá dopravní a technická infrastruktura. V druhé etapě bude provedena výstavba Retailu, tedy objekt bude sloužit pro menší nákupní řetězce.

Vizualizace prodejny Lidl:

Vizualizace

Nová prodejna ve Velké Bíteši nabídne zákazníkům prodejní plochu o velikosti 1411m2. Zaujme přitom také vzdušným a velkoryse pojatým vnitřním prostorem. Další výhodou nové prodejny bude prostorné parkoviště o kapacitě 115 parkovacích míst o šířce 2,70 mpro komfortnější parkování a speciálně vyčleněná parkovací místa zde naleznou také rodiny s dětmi. Na parkovišti bude dále k dispozici nabíječka pro elektromobily a u prodejny budou umístěny boxy zásilkových společností. Zaměstnancům prodejny bude k dispozici komfortní zázemí. Důležitým aspektem nové budovy je i její ekologická šetrnost. K ochraně životního prostředí přispějí lepší tepelně-izolační vlastnosti budovy, efektivní systém podlahového vytápění a chlazení a použití ekologických chladicích technologií. V interiéru prodejny i na parkovišti bude využito úsporné LED osvětlení. Předpokládané otevření prodejny se uskuteční na začátku roku 2023.

Ing. Eva Červinková
referentka odboru investic a rozvoje
Městského úřadu Velká Bíteš