Oprava povrchu komunikace v ulici K Mlýnům, Velká Bíteš

Dne 13.5.2022 byla dokončena oprava povrchu komunikace v ulici K Mlýnům.

Společnost COLAS CZ, a.s provedla opravu za tři dny v uvedeném termínu od 11.5. do 13.5. Vzhledem k problémové objízdné trase děkujeme všem ještě jednou za trpělivost a vstřícnost.

VýstřižekII

Z důvodu dlouhodobě nevyhovujícího technického stavu komunikace v ulici K Mlýnům bylo rozhodnuto o celkové opravě komunikace v úseku s nejpoškozenějším povrchem.

Rozsah opravy je vyznačen na přiložené situaci.

Byl vybrán zhotovitel stavby, kterým se stala firma COLAS CZ, a.s., oblast Jih, Kosovská 10, 586 37 Jihlava.

Celkové náklady stavby činí 430 tisíc korun včetně DPH.

Předpoklad zahájení stavebních prací: od 11. 5. 2022

Předpoklad dokončení stavebních prací: do 13. 05. 2022 

Po dobu stavebních prací bude vjezd do ulice K Mlýnům uzavřen. Dopravní obsluze bude zajištěn průjezd přes areál společnosti BIKOS spol. s r.o., Tišnovská 366. Objízdná trasa je vyznačena v situaci.

Prosíme všechny obyvatele Velké Bíteše, aby uvedenou objížďku používali pouze v nezbytném případě.

O dalším vývoji stavby vás budeme informovat.

Děkujeme za pochopení a trpělivost.

 

Ing. Jana Pastyříková
referentka odboru investic a rozvoje
Městského úřadu Velká Bíteš
Výstřižek