Obratiště autobusů v místní části Jestřabí

Stavba Obratiště autobusů v místní části Jestřabí dokončenaObratiště autobusů Jestřabí - dokončená stavba

 

 

 

Na jaro letošního roku je plánován začátek realizace stavby „Obratiště autobusů v místní části Jestřabí“. Stávající zastávka autobusů bude přesunuta z rozcestí Jestřabí - Jindřichov do centra místní části Jestřabí, kde bude vybudováno nové obratiště autobusů. V současné době obyvatelé místní části Jestřabí musí docházet po silnici III. třídy 3929 na autobusovou zastávku na křižovatce s komunikací III/3928 vzdálené cca 1km. Vzhledem k absenci chodníku, není tato cesta bezpečná ani pro děti, ani pro seniory, kteří autobusovou zastávku nejčastěji využívají.

Současně s výstavbou vlastního obratiště s integrovanou autobusovou zastávkou, proběhne i stavba zpevněné plochy pro uložení kontejnerů pro tříděný odpad.

Dne 14.10.2020 byla podepsána smlouva se zhotovitelem stavby, kterým se stala firma EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava jih, Vídeňská 104, 619 00 Brno, IČ45274924. Celkové náklady stavby činí 2,1 milionu korun včetně DPH.

Předpoklad zahájení stavebních prací: od 01.03.2022

Předpoklad dokončení stavebních prací: do 30.06.2022 

V důsledku uvedených stavebních prací bude omezen průjezd na komunikaci III/ 3929 a na místní komunikaci mezi Březkou a Jestřabím.

O dalším vývoji stavby vás budeme informovat.

Děkujeme za pochopení a trpělivost.

 

Situace: pdfke stažení zde

Situace

 

Ing. Jana Pastyříková
referentka odboru investic a rozvoje
Městského úřadu Velká Bíteš