Kulturní dům Velká Bíteš - kanalizační přípojka

 

23.5.2022

Vážení spoluobčané,

s potěšením vám můžeme oznámit, že nová kanalizační přípojka ke kulturnímu domu ve Velké Bíteši byla úspěšně dokončena.

Vybraná firma (Atika - Lysý, s.r.o. Velké Meziříčí) zahájila práce při částečně omezeném silničním provozu na ulici
U Stadionu, kde vybudovala šachtu na stávajícím kanalizačním potrubí a pokračovala vybudováním nového kanalizačního potrubí v proluce mezi zimním stadionem a kulturním domem až ke stávající kanalizační šachtě kulturního domu.
Po úspěšném dokončení nové kanalizace vyplnila původní potrubí popílkovým cementem. Po provedení všech povrchových úprav nyní čekáme na trávu, která vyroste na nově upravené proluce mezi zimním stadionem a kulturním domem. Tim však naše činnost nekončí, zajisté se brzy dočkáte i další vhodné výsadby v této lokalitě. 

Ing. Luboš Havelka

Odbor investic a rozvoje

Městský úřad Velká Bíteš

 

03/2022. 

Vážení spoluobčané,

v letošním roce nás čeká zhotovení nové kanalizační přípojky ke kulturnímu domu ve Velké Bíteši.

Práce na vlastní kanalizační přípojce budou zahájeny začátkem dubna a dokončení očekáváme koncem června.

Do konce března vytvoříme prostor pro výkop skácením jednoho smrku a pak již můžeme zahájit výkopové práce. Vybraná firma (Atika - Lysý, s.r.o. Velké Meziříčí) při částečně omezeném silničním provozu na ulici U Stadionu vybuduje šachtu na stávajícím kanalizačním potrubí  a pak bude pokračovat vybudováním nového kanalizačního potrubí prolukou mezi zimním stadionem a kulturním domem až ke stávající kanalizační šachtě kulturního domu. Koukněte se na přiložený náčrt umístění nové kanalizace.

Ing. Luboš Havelka

Odbor investic a rozvoje

Městský úřad Velká Bíteš

 

KD-trasa nove kanalizace