Zkapacitnění MŠ Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86

IROP CZ RO B C RGB

Byla sepsána Kupní smlouva na dodávku a osazení Vybavení přípravny stravy a přilehlých prostor

K nahlédnutí je Zde 

                                                                                                                                                                                                                                

 

Ing. Milan Pelc

referent odboru investic a rozvoje

Městského úředu Velká Bíteš

8.3.2022

_______________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                

Stavební práce probíhají dle harmonogramu, který byl upraven na základě víceprací vyvolaných zřícením části objektu. Na základě dodatku

1 a 2 ke smlouvě o dílo se smluvní strany dohodly na termínu dokončení 8.5.2022.

 

Ing. Milan Pelc

referent odboru investic a rozvoje

Městského úředu Velká Bíteš

 

25.1.2022

                                                                                                                                                                                                                                

 

 

Stavební práce na akci „Zkapacitnění MŠ Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86“ budou probíhat na dvorech budov Masarykovo náměstí 85 a 86 od 1.4.2021 do 30.3.2022.

Při realizaci dojde ke změně organizace dopravy v ulici Hrnčířské, kde z důvodu zabezpečení provozu vozidel stavby s hmotností nad 7t budou tyto najíždět z ulice Kostelní do ulice Hrnčířské protisměrem a protijedoucí vozidla musí těmto vozidlům dát přednost. V křižovatce s ulicí Peroutkovou pak odbočí do uličky k Městskému úřadu ke staveništi.

pdfHarmonogram výstavby zde v přiloženém dokumentu PDF ke stažení

pdfSituační výkres - dokument PDF ke stažení