Zkapacitnění MŠ Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86

IROP CZ RO B C RGB

 

Stavební práce na akci „Zkapacitnění MŠ Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86“ budou probíhat na dvorech budov Masarykovo náměstí 85 a 86 od 1.4.2021 do 30.4.2022.

Při realizaci dojde ke změně organizace dopravy v ulici Hrnčířské, kde z důvodu zabezpečení provozu vozidel stavby s hmotností nad 7t budou tyto najíždět z ulice Kostelní do ulice Hrnčířské protisměrem a protijedoucí vozidla musí těmto vozidlům dát přednost. V křižovatce s ulicí Peroutkovou pak odbočí do uličky k Městskému úřadu ke staveništi.

pdfHarmonogram výstavby zde v přiloženém dokumentu PDF ke stažení

pdfSituační výkres - dokument PDF ke stažení