Novostavba dešťové kanalizace v ulici U Stadionu

Oznámení o zahájení realizace stavby "Velká Bíteš - novostavba 14 BD, ul. U Stadionu“

Vážení občané,

v souvislosti s připravovanou rekonstrukcí ulic U Stadionu Vás informujeme na zahájení prací výše uvedené stavby.

Stavba zahrnuje novostavbu dešťové kanalizace, rekonstrukci jednotné kanalizace a rekonstrukci vodovodu. Celkem bude položeno:

-       220,7 metrů dešťové kanalizace, z toho 17,3 metrů tvoří přípojky,

-       364,1 metrů jednotné kanalizace, z toho 76,7 metrů tvoří přípojky,

-       361,6 metrů vodovodu, z toho 23 metrů tvoří přípojky.

Město Velká Bíteš je stavebníkem pouze dešťové kanalizace. Vodovod a jednotná kanalizace je stavbou Svazku vodovodů a kanalizací Žďársko. Více informací a koordinační situaci v měřítku 1:500 naleznete na stránkách města Velká Bíteš, www.velkabites.cz, v sekci Významné stavby.

Zhotovitel vzešel z výběrového řízení na základě hodnocení komise veřejné zakázky. Zhotovitelem je tedy stala firma VHS Bohemia a.s.. O zahájení stavby, které se předpokládá v první polovině prosince, Vás budeme informovat na webových stránkách města, kde bude zveřejněn před zahájením stavby i harmonogram prací. Předpokládaný termín dokončení stavby je stanoven na 31.5.2021.

V průběhu realizace stavby se budeme snažit o co nejmenší omezení občanů, avšak zcela zamezit mu nedokážeme. V průběhu výstavby se zřejmě nevyhneme uzavření parkovacích stání u bytových domů. Včas Vás budeme informovat o tom, že k takovým omezením dojde, abyste si mohli vyjet vozidly a dočasně parkovat mimo neprůjezdný úsek ulice. Po celou dobu s Vámi budeme v kontaktu a budeme Vás informovat o všem podstatném. Veškeré důležité informace budeme uveřejňovat na webových stránkách města.

Ing. Eva Červinková
referentka odboru investic a rozvoje
Městského úřadu Velká Bíteš

___________________________________________________________________________________________________

 

V roce 2018 bylo vydáno povolení pro stavbu „Velká Bíteš – novostavba 14 BD – dešťová kanalizace ul. U Stadionu, SO 22.2 Novostavba dešťové kanalizace u BD“. V letošním roce se předpokládá, že bude zahájena její realizace, a to v říjnu 2020. Předpokládaný termín dokončení stavby je konec května 2021.

novostavba destove kanalizace u stadionu

Jedná se o novostavbu dešťové kanalizace. Začátek navržené dešťové kanalizace bude v místě napojení do stávající šachty č. 218 zřízené na stoce jednotné kanalizace. V šachtě č. 218 bude rovněž začínat rekonstrukce stoky jednotné kanalizace na ulici U Stadionu. Pro napojení nové kanalizace bude nutno v šachtě vybourat otvor, ve dně upravit odtokový žlab a po nasunutí potrubí otvor zabetonovat a dotěsnit pryskyřicí. Kanalizace bude nejprve vedena přes plochy, na kterých budou ve výhledu zřízeny komunikace a parkoviště, a asi od poloviny úseku mezi šachtami č. Šd17 a Šd18 bude vedena v navrženém parkovišti. Od šachty č. Šd18 bude kanalizace vedena v celé délce v ose jízdního pruhu navržené komunikace na ulici U Stadionu. Konec dešťové kanalizace bude v šachtě Šd23 v prostoru mezi bytovým domem č.p. 474 a centrální kotelny.

Na kanalizační stoce je navrženo celkem 8 revizních betonových šachet. Na navrženou kanalizaci bude napojeno celkem 19 kanalizačních přípojek. 10 přípojek bude napojeno od nových uličních vpustí osazených v komunikaci ulice U Stadionu. 4 přípojky budou od retenčních nádrží osazených u bytových domů a 5 přípojek bude od retenčních nádrží osazených u parkovišť mezi bytovými domy.

Současně bude probíhat stavba Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko. Předmětem jejich stavby je rekonstrukce jednotné kanalizace včetně připojení přípojek a rekonstrukce s novostavbou vodovodu. Celkem bude položeno 220,7 m dešťové kanalizace, 364,1 m jednotné kanalizace a 361,6 m vodovodu. Výstavba kanalizací a vodovodu omezí dopravu a parkování v předmětné lokalitě.

V současné době je vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby, kterého bychom měli znát v září 2020.

novostavba destove kanalizace u stadionu

pdfSituace dešťové kanalizace v měřítku 1:500 ke stažení zde

 

Ing. Eva Červinková
referentka odboru investic a rozvoje
Městského úřadu Velká Bíteš