Novostavba dešťové kanalizace v ulici U Stadionu

V roce 2018 bylo vydáno povolení pro stavbu „Velká Bíteš – novostavba 14 BD – dešťová kanalizace ul. U Stadionu, SO 22.2 Novostavba dešťové kanalizace u BD“. V letošním roce se předpokládá, že bude zahájena její realizace, a to v říjnu 2020. Předpokládaný termín dokončení stavby je konec května 2021.

novostavba destove kanalizace u stadionu

Jedná se o novostavbu dešťové kanalizace. Začátek navržené dešťové kanalizace bude v místě napojení do stávající šachty č. 218 zřízené na stoce jednotné kanalizace. V šachtě č. 218 bude rovněž začínat rekonstrukce stoky jednotné kanalizace na ulici U Stadionu. Pro napojení nové kanalizace bude nutno v šachtě vybourat otvor, ve dně upravit odtokový žlab a po nasunutí potrubí otvor zabetonovat a dotěsnit pryskyřicí. Kanalizace bude nejprve vedena přes plochy, na kterých budou ve výhledu zřízeny komunikace a parkoviště, a asi od poloviny úseku mezi šachtami č. Šd17 a Šd18 bude vedena v navrženém parkovišti. Od šachty č. Šd18 bude kanalizace vedena v celé délce v ose jízdního pruhu navržené komunikace na ulici U Stadionu. Konec dešťové kanalizace bude v šachtě Šd23 v prostoru mezi bytovým domem č.p. 474 a centrální kotelny.

Na kanalizační stoce je navrženo celkem 8 revizních betonových šachet. Na navrženou kanalizaci bude napojeno celkem 19 kanalizačních přípojek. 10 přípojek bude napojeno od nových uličních vpustí osazených v komunikaci ulice U Stadionu. 4 přípojky budou od retenčních nádrží osazených u bytových domů a 5 přípojek bude od retenčních nádrží osazených u parkovišť mezi bytovými domy.

Současně bude probíhat stavba Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko. Předmětem jejich stavby je rekonstrukce jednotné kanalizace včetně připojení přípojek a rekonstrukce s novostavbou vodovodu. Celkem bude položeno 220,7 m dešťové kanalizace, 364,1 m jednotné kanalizace a 361,6 m vodovodu. Výstavba kanalizací a vodovodu omezí dopravu a parkování v předmětné lokalitě.

V současné době je vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby, kterého bychom měli znát v září 2020.

novostavba destove kanalizace u stadionu

pdfSituace dešťové kanalizace v měřítku 1:500 ke stažení zde

 

Ing. Eva Červinková

referentka odboru investic a rozvoje

Městského úřadu Velká Bíteš