Velká Bíteš
 • Úvod
 • Kontaktní informace
 • Mapa stránek
 • Dokumenty

  Tajemník  
  Přihláška do výběrového řízení
  Odbor finanční  
  úsek místních poplatků:
  Ohlášení/odhlášení poplatkové povinnosti k místnímu poplatku z pobytu
  Výpočet poplatku z pobytu
  Nahlášení psa do evidence
  Odhlášení psa z evidence
  Ohlášení vznik-změna-ukončení poplatkové povinnosti komunální odpad - občané
  Ohlášení vznik-změna-ukončení poplatkové povinnosti komunální odpad - rekreanti
  Žádost o vrácení přeplatku na místním poplatku za provoz systému komunálních odpadů
  Žádost o vrácení přeplatku na místním poplatku ze psů
  Oznámení k osvobození-úlevě od místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
  žádosti o dotace:
  Žádost o dotaci z rozpočtu města
  Finanční vypořádání dotace z rozpočtu města
  ostatní:
  Pořádání tomboly
  Odbor majetkový  
  majetkoprávní úsek
  Žádost o prodej nemovitosti z majetku města
  Nabídka na převod nemovitosti do vlastnictví města
  Nabídka na směnu nemovitosti
  Žádost o pronájem, podnájem nemovitosti
  Žádost o převod nemovitosti z majetku města
  Žádost o pronájem ploch objektů a zařízení za účelem umístění reklamního zařízení
  úsek bytů:
  Obnovení žádosti o pronájem bytu
  Vyjádření ošetřujícího lékaře k žádosti o pronájem bytu v domě s peč. služ.
  Žádost o pronájem bytu
  Odbor správní  
  Žádost o přístup k videozáznamům ze zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš
  úsek volby:
  Plná moc
  Žádost o zápis do seznamu voličů
  Žádost o voličský průkaz
  Žádost o přenesení údajů z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu pro občany jiných členských států EU

  Žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu pro občany jiných členských států EU

  Odbor výstavby a životního prostředí  
  stavební úřad
  Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby – příl. č. 1 vyhl. č. 503/2006 Sb.
  Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území – příl. č. 2 vyhl. č. 503/2006 Sb.
  Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území – příl. č. 3 vyhl. č. 503/2006 Sb.
  Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků – příl. č. 4 vyhl. č. 503/2006 Sb.
  Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu – příl. č. 5 vyhl. č. 503/2006 Sb.
  Žádost o vydání společného povolení – příl. č. 6 vyhl. č. 503/2006 Sb.
  Oznámení záměru -příl. č. 7 vyhl. č. 503/2006 Sb.
  Ohlášení stavby podle ust. §104 odst. 1 písm. a) až e) zákona č. 183/2006 Sb. – příl. č. 8 vyhl. č. 503/2006 Sb.
  Žádost o stavební povolení – příl. č. 9 vyhl. č. 503/2006 Sb.
  Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora - příl. č. 10 vyhl. č. 503/2006 Sb.
  Žádost o vydání kolaudačního souhlasu – příl. č. 12 vyhl. č. 503/2006 Sb.
  Oznámení změny v užívání stavby - příl. č. 14 vyhl. č. 503/2006 Sb.
  Ohlášení odstranění podle ust. §128 zákona č. 183/2006 Sb. –příl. č. 15 vyhl. č. 503/2006 Sb.
  Společné oznámení záměru – příl. č. 16 vyhl. č. 503/2006 Sb.
  Návrh VPS o umístění stavby
  Návrh VPS o provedení stavby
  Ohlášení dokončení stavby
  Žádost o přidělení č. p./č. e.
  ostatní
  Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace rtf
  Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les pdf
  Návrh na pořízení změny územního plánu
  Podnět na dílčí změnu návrhu územního plánu Velká Bíteš

  Partnerská města

  Torrevecchia Pia Hanusovce nad Toplou

  Novinky z města

  Pro odběr novinek z dění ve městě zadejte prosím Váš e-mail.