Úsekové měření rychlosti ve Velké Bíteši

policie

Městská policie Velká Bíteš v souladu s ustanovením §24b, odstavce 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii ve znění pozdějších předpisů

dává na vědomí,

že ode dne 25.1.2024 zahájí v rámci dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu na území města Velká Bíteš úkoly spočívající v provádění úsekového měření rychlosti vozidel na silnici I/37 na ulici Lánice (v úseku určeném Policií České republiky) prostřednictvím certifikovaného měřícího zařízení (automatizovaného systému bez obsluhy).

Ve Velké Bíteši dne:  24.1.2024

Pavel Hradecký
Vedoucí strážník městské policie