Městská policie

Kontaktní informace Městská policie Velká Bíteš

Městská policie Velká Bíteš
Masarykovo náměstí 88
595 01 Velká Bíteš

url: http://www.velkabites.cz/

telefon: 566 789 999, 601 132 944

e-mail: info@mpbites.cz

 

Každý má právo obracet se na strážníky se žádostí o pomoc, strážníci jsou povinni v rozsahu svých úkolů požadovanou pomoc poskytnout.

 

 

Zpráva o činnosti Městské policie Velká Bíteš za rok 2021

zprava

Číst více...

Zpráva o činnosti Městské policie Velká Bíteš za rok 2020

policie

Číst více...

Zpráva o činnosti Městské policie Velká Bíteš za rok 2019

zprava

Číst více...

Zpráva o činnosti Městské policie Velká Bíteš za rok 2017- 2018

zprava

Číst více...

Upozornění Městské policie Velká Bíteš

vydáno 15.2.2018

 

Městská policie Velká Bíteš upozorňuje obsluhy prodejen či provozoven, že ve Velké Bíteši i jejím blízkém okolí dochází k páchání podvodné činnosti ze strany příslušníků cizí národnosti. Vždy se jednalo minimálně o dvě osoby (muž a žena), kteří si chtěli zakoupit zboží v hodnotě několika desítek korun. Poté žena uvedené zboží zaplatila dvoutisícovou bankovkou a převzala od obsluhy prodejny peníze vrácené na dvoutisícovou bankovku. V momentu převzetí těchto peněz však žena obsluze uvedla, že chtěla vrátit eurobankovky a nikoliv české koruny. Dále žena sdělila, že již zboží zakoupit nechce a vrátila obsluze prodejny peníze, které jí byly na  dvoutisícovou bankovku vráceny. Následně požádala obsluhu o vrácení dvoutisícové bankovky a po převzetí bankovky od obsluhy společně s mužem prodejnu opustila. Mezi vrácenými penězi obsluze však již chyběla bankovka v hodnotě 1.000,--Kč, kterou si žena u sebe nechala schovanou. Obsluha provozovny si však tohoto v době předání peněz ze strany ženy nevšimla a skutečnost, že mezi vrácenými bankovkami chybí, zjistila až po odchodu ženy s mužem z prodejny. Co se týče muže, který prodejnu se ženou navštívil, tak tento se pokoušel rozptýlit pozornost obsluhy provozovny a v případě výskytu dvou obsluhujících v provozně se jednu obsluhu snažil z místa umístění pokladny a probíhající platby odlákat pryč s tím, že se ptal na nějaké zboží v prodejně.

     Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem tedy apelujeme na opatrnost a klid při jednání s takovými osobami, protože úmyslně vyvolaný chaos a spěch vede k úspěšnému jednání těchto osob. V případě, že se s podobnou podvodnou činností setkáte, kontaktujte strážníky městské policie (na tel. čísle 566789999) nebo Policii ČR.

 

Pavel Hradecký

Vedoucí strážník