Velká Bíteš
 • Úvod
 • Kontaktní informace
 • Mapa stránek
 • Městská policie

  Kontaktní informace Městská policie Velká Bíteš

  Městská policie Velká Bíteš
  Masarykovo náměstí 88
  595 01 Velká Bíteš

  url: http://www.velkabites.cz/

  telefon: 566 789 999

  e-mail: info@mpbites.cz

   


  Každý má právo obracet se na strážníky se žádostí o pomoc, strážníci jsou povinni v rozsahu svých úkolů požadovanou pomoc poskytnout.

   

  Strážníci při své činnosti :

  • přispívají k ochraně a bezpečnosti osob a majetku
  • dohlížejí na dodržování pravidel občanského soužití
  • dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce
  • podílí se v rozsahu stanoveném zákonem o obecní policii nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích
  • podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených zákonem o obecní policii nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho  obnovení
  • podílí se na prevenci kriminality v obci
  • provádí dohled na dodržování čistoty na veřejných prostranstvích v obci
  • odhalují přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce

   

  Strážník má při plnění úkolů obecní policie oprávnění :

  • požadovat od občanů potřebná vysvětlení
  • požadovat prokázání totožnosti
  • předvést osobu
  • odebrat zbraň
  • zakázat vstup na určená místa
  • otevřít byt nebo jiný nebytový prostor
  • odejmout věc
  • použít technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla
  • zastavovat vozidla
  • vstupovat do živnostenských provozoven a využívat zde svých oprávnění
  • používat donucovací prostředky a střelnou zbraň
  • používat prostředky pro měření rychlosti vozidel
  • požadovat provedení orientační dechové zkoušky na přítomnost alkoholu nebo jiné návykové látky

   

  Povinnosti a pravomoci strážníka jsou upřesněny zákonem č. 553/1991 Sb. o obecní policii a při jejich využívání musí strážník dbát cti, vážnosti a důstojnosti osob i svoji vlastní a nepřipustit, aby osobám v souvislosti s jeho činností vznikla bezdůvodná újma a případný zásah do jejich práv a svobod nepřekročil míru nezbytnou k dosažení účelu sledovaného zákrokem.                 

  Partnerská města

  Torrevecchia Pia Hanusovce nad Toplou

  Novinky z města

  Pro odběr novinek z dění ve městě zadejte prosím Váš e-mail.