Zrušení trvalého pobytu

Návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu

Základní informace
O zrušení údaje o místu trvalého pobytu rozhoduje příslušná ohlašovna, a to podle zákona č. 133/2000 sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů v platném znění.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

  • Vlastník objektu nebo jeho vymezené části
  • Oprávněná osoba, tj. osoba starší 18 let, svéprávná, která je oprávněna užívat objekt, příp. jeho vymezenou část /např. byt nebo obytnou místnost/, anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení.

Kde a s kým situaci řešit
Městský úřad Velká Bíteš, odbor správní, hlavní budova, kancelář č. 7

Jaké doklady je nutné předložit
Občanský průkaz.
Doklad opravňující užívat byt nebo dům /např. výpis z katastru nemovitostí nebo nájemní smlouvu/

Správní poplatek
100,- za každou osobu, které se návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu týká

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Návrh na zrušení trvalého pobytu se podává na vyplněném tiskopisu, který je k dispozici na webových stránkách Městského úřadu Velká Bíteš

Město Velká Bíteš navrh_na_zruseni_TP.pdf

Jaké další činnosti jsou po občanu požadovány
Občan, kterému byl zrušen údaj o místu trvalého pobytu, je povinen požádat o vydání občanského průkazu do 15 pracovních dnů ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, a to na Městském úřadu Velké Meziříčí, odbor správní.