Velká Bíteš
 • Úvod
 • Kontaktní informace
 • Mapa stránek
 • Poplatek z ubytování

  POPLATEK Z UBYTOVACÍ KAPACITY

   

  Poplatek z ubytovací kapacity je stanoven obecně závaznou vyhláškou č. 5/2010 města Velká Bíteš http://www.vbites.cz/cs/mestsky-urad-a-samosprava/mestsky-urad/vyhlasky-mesta/305-ozv-052010-o-mistnim-poplatku-z-ubytovaci-kapacity

  Poplatek z ubytovací kapacity platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla.

  Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá ve městě Velká Bíteš v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu. Základním kritériem pro možnost zpoplatnění ubytovací kapacity je skutečnost, že kolaudační rozhodnutí stanoví pro předmětný stavební objekt nebo jeho část jako účel využití přechodný pobyt za úplatu. Poplatku tedy podléhá lůžková kapacita v zařízeních určených stavebními předpisy pro přechodné ubytování za úplatu. Ubytovací kapacita v rodinných, bytových či jiných domech poplatku nepodléhá.

  Ubytovatel je povinen ohlásit do 15 dnů správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti, ukončení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu i změnu údajů uvedených v ohlášení http://www.vbites.cz/cs/mestsky-urad-a-samosprava/mestsky-urad/dokumenty/1555-formulare

  Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu.

  Sazba poplatku činí za každé využité lůžko a den 2 Kč.

  Poplatek je splatný do 15 dnů po uplynutí kalendářního roku.

  Poplatek je možno zaplatit v hotovosti nebo platební kartou na pokladně MěÚ Velká Bíteš (kancelář č. B18, 2.budova), nebo zaplacením na účet č.: 19-1726751/0100 vedený u Komerční banky, a.s. - nutno uvést variabilní symbol, který je možno získat u správce poplatku.

  V případě dotazů se můžete obrátit na správce poplatku:

  hlavní pokladna

   

  Dokumenty ke stažení:

  pdfohlaseni-odhlaseni_poplatkove_povinnosti_k_mistnimu_poplatku_z_ubytovaci_kapacity.pdf88.22 KB

  pdfTiskopis_na_vypocet_platby_za_mistni_poplatek_z_ubytovaci_kapacity.pdf70.03 KB

  Partnerská města

  Torrevecchia Pia Hanusovce nad Toplou

  Novinky z města

  Pro odběr novinek z dění ve městě zadejte prosím Váš e-mail. Odesláním e-mailové adresy udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů.