Městský úřad a samospráva

Slovo starosty 06/20

StarostaVážení spoluobčané,

v souvislosti s průběhem pandemie koronaviru a souvisejícími přijatými opatřeními v naší republice si rada města stanovila konec května jako milník k dořešení otázky pořádání letošních hodů. Rozhodla stejně jako v případech konání obdobných akcí, na základě doporučení ředitele ICKK. Tento je totiž hlavním organizátorem a současně garantem nejvýznamnějších akcí ve městě. Zejména hodů. Pořádání těch letošních by bylo i přes pozitivní vývoj pandemie v naší republice v posledních týdnech stále velice zdravotně rizikovou záležitostí. Obvyklá návštěvnost slavnosti v řádu tisíců návštěvníků, stovky účinkujících a organizačních pracovníků jsou pro členy rady města i mě osobně důvodem k rozhodnutí letos hody nepořádat. Toto stanovisko sdílím i přes skutečnost, že jsem se jich za uplynulá desetiletí aktivně účastnil. Jako stárek, rychtář, člen národopisného souboru Bítešan a v neposlední řadě i jako jejich spoluorganizátor. Jsem přesvědčen, že tato letošní „vynucená“ pauza dopomůže obyvatelům Bíteše k hlubší úvaze, jak jsou na tom sami se svým postojem k hodům a zdali jsou pro konání hodů v příštím roce 2021 připraveni přispět i svoji pomocí a aktivitou.

Číst více...

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Stanoveni mistni_upravy_provozu

komunikace: silnice II. tř., silnice III. tř. a místní komunikace, ve správním obvodu města Velká Bíteš

v místě: opravy havárie vedení vodovodu nebo kanalizace

v k.ú.: Velká Bíteš, Nové Sady, Křoví, Záblatí, Vlkov, Březské, Březí, Osová Bítýška, Skřinářov, Rozseč, Heřmanov, Nová Ves, Radňoves, Vidonín

termín: maximálně 60 dnů v období 3.6. 2020 – 28.2. 2021

důvod: zajištění bezpečnosti silničního provozu v rámci provádění prací na komunikaci při havarijních opravách vodovodů a kanalizací

 

 

 

Číst více...

Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 13/2020

Zastupitelstvo rada

Místo konání: Kulturní dům, Vlkovská, č.p. 482, Velká Bíteš

Doba konání: 14.09.2020 v 17:00 hodin

 

Městský úřad Velká Bíteš v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš.

  

 

 

Číst více...

Uctění památky padlých

Dne 7.května 2020, v předvečer 75. výročí ukončení druhé světové války v roce 1945, položili členové Rady města Velká Bíteš věnec k pomníku padlých na náměstí Osvobození. Tento slavnostní akt byl symbolickým připomenutím této události veřejnosti a  vzdáním pocty všem obětem války, zejména občanům našeho města. S ohledem na trvající nouzový stav, občané Velké Bíteše měli ve stejném okamžiku možnost vyslechnout krátký projev starosty města k tomuto výročí prostřednictvím veřejného rozhlasu. 

Další věnce členové rady města ze stejného důvodu položili na Masarykově náměstí. Nejprve u busty prvního československého prezidenta T.G.Masaryka. Dále pak u pamětní desky Josefa Robotky, bítešského občana, generálmajora in memoriam, významné osobnosti protifašistického odboje.

 kladeni vencu1kladeni vencu2kladeni vencu3     

Den osvobození

Ing. Milan Vlček, starosta městaVážení spoluobčané,

dovolte mi, abych si spolu s vámi připomněl 75. výročí osvobození Československa v roce 1945. Ukončení druhé světové války, které přineslo mír do našeho města a celé tehdejší republiky. Pro Velkou Bíteš válka fakticky skončila ve středu 9. května 1945, kdy se několik minut po šesté hodině ranní v ulicích našeho města objevily první ruské tanky a prvosledové vojenské jednotky. Byl to ten okamžik, na který naši rodiče, prarodiče a ostatní občané města dlouhé roky války čekali. Okamžik nadcházejícího míru a svobody. Okamžik, kterého se však již nedočkali někteří z obyvatel. Těmi z posledních byli ti, kteří se stali oběťmi posledního bombardování Velké Bíteše v samém závěru války – dopoledne devátého května 1945. Jména bítešských obětí druhé světové války byla zvěčněna na pomníku padlých, který se nachází v prostranství u kostela sv. Jana Křtitele a rozmnožily tak desítky jmen obětí první světové války, na jejichž paměť byl pomník postaven.

Vážení spoluobčané,

cesta svobody a demokracie v naší vlasti během uplynulých desítek let od konce války byla klikatá. Mějme na paměti, že současná doba, ve které nyní žijeme, je nesrovnatelná s dobou před pětasedmdesáti lety. Je dobou míru, ekonomické a sociální prosperity, která vyrostla na výsledku práce a úsilí našich předků a byla vykoupena utrpením a životy předchozích generací, pro které byla válka zásadním milníkem v jejich životě.

Věnujme jim proto naše poděkování a vzpomínku.

Ing. Milan Vlček, starosta města

Slovo starosty 05/20

StarostaVážení spoluobčané,

současný vývoj pandemie koronaviru v naší republice po více jak šesti týdnech od vyhlášení nouzového stavu na území České republiky již konečně přinesl první pozitivní zprávy. Jedná se o uvolnění opatření pro veřejnost, které pro zamezení šíření pandemie vyhlásil stát. Od posledního dubnového týdne mohou do školy vysokoškoláci, zřejmě druhý květnový týden se začne učit v ZUŠ, ke konci května i v základní škole. Klíčové pro nás bylo datum 20. dubna, kdy se úřad rozjel znovu se 100% pracovníků na pracovišti. Do tohoto dne se úředníci plánovaně střídali v přítomnosti na radnici, abychom minimalizovali možnost nákazy. Od 16. března do 17. dubna byly úřední hodiny radnice pro veřejnost redukovány na pondělí 9.00 – 11.00 hodin a středu 14.00 – 16.00 hodin. Úředníci však v tomto období vykonávali svoji práci na radnici bez přerušení. Jejich činnosti byly tajemnicí úřadu rozděleny individuálně – práce na pracovišti, on-line školení a studium, nebo home-office. Pokud by byla nouzová opatření delší, asi bychom měli problém, ale skončila v pravý čas.

Číst více...