Městský úřad a samospráva

Oznámení o návrhu místní úpravy provozu

Stanoveni mistni_upravy_provozu

komunikace: účelová komunikace (původní sil. II/379) Na Valech Velká Bíteš
účelová komunikace (původní sil. III/3791) Vlkovská Velká Bíteš
silnice II/379 k.ú. Velká Bíteš - Rasovna
silnice II/602 Růžová, Pod Hradbami, Jihlavská Velká Bíteš
silnice II/395 Kpt. Jaroše Velká Bíteš

V místě: v k.ú. Velká Bíteš

Termín: od 10.11. 2023

Důvod: organizace dopravy ve Velké Bíteši

 

pdfHlavní dokument

pdfGrafická příloha

Stanovení přechodné úpravy provozu - Hody

Stanoveni mistni_upravy_provozu

Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství stanovuje přechodnou úpravu provozu na silnici první třídy I/37 ve Velké Bíteši na ul. Lánice a Jihlavská v prostoru křižovatky s MK ul. Lánice v cca km 148,100 – 148,200 z důvodu označení uzavírky místních komunikací v souvislosti s konáním akce „Tradiční Bítešské hody 2023“ v rozsahu grafické přílohy, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.

Platnost stanovení: od 8. 9. 2023 do 10. 9. 2023

Důvod: označení dopravních opatření při uzavírce místních komunikací v souvislosti s konáním kulturní akce

 

pdfHlavní dokument

pdfGrafická příloha

Stanovení přechodné úpravy provozu

Stanoveni mistni_upravy_provozu

Komunikace: Účelové komunikace (původní silnice II/379 a III/3791) v ulici Tišnovská, Na Valech a Vlkovská ve Velké Bíteši v blízkosti jejich křižovatky Silnice č.: II/602, II/379, III/3791 v k.ú. Velká Bíteš

V místě: Opravy účelové komunikace (původní silnice II/379 a III/3791) v ulici Tišnovská, Na Valech a Vlkovská ve Velké Bíteši a objízdné trasy uzavírky účelové komunikace

Termín: 11.9. 2023 – 22.9. 2023

Důvod: Uzavírka komunikací při opravě jejich vozovky

 

pdfHlavní dokument

 

Oznámení o návrhu místní úpravy provozu

Stanoveni mistni_upravy_provozu

Komunikace: místní komunikace Hrnčířská, Vlkovská, Tišnovská ve Velké Bíteši

V místě: Parkoviště - Hrnčířská, Vlkovská, Tišnovská Velká Bíteš

Termín: od 10.11.2023

Důvod: organizace dopravy ve Velké Bíteši

 

pdfHlavní dokument

 

PČR - Pozor na podvodné stránky vypadající jako přihlášení k internetovému bankovnictví

policie

Tisková zpráva – 24. srpna 2023

Pokud chceme uchránit své peníze, musíme být velmi obezřetní a nejednat unáhleně. V současné době se policisté zabývají zvýšeným počtem případů, při kterých přišli o své peníze lidé přihlašující se do internetového bankovnictví. Je velmi důležité se při přihlášení ujistit a zkontrolovat, zda je internetová stránka opravdu příslušné finanční instituce a nejedná se o stránku vytvořenou podvodníkem. Taková podvržená stránka může svým grafickým vzhledem odpovídat velmi věrně skutečné webové stránce bankovní instituce a opatrnost je tak skutečně na místě. Navíc při hledání odkazu ve vyhledávači se může objevit v čele nabízených odkazů, to znamená, že se odkaz na podvodné stránky může zobrazit před odkazem na skutečné stránky příslušné finanční instituce. Pokud se ale touto cestou někdo přihlásí do svého internetového bankovnictví, získá pachatel vládu nad účtem a majitel může přijít o veškeré své úspory. Cílem útočníků je pomocí vyplněných přihlašovacích údajů aktivovat aplikaci Smartbanking, ze které mohou zadat příkaz k platbě.

Buďte proto obezřetní a nedejte podvodníkům šanci vás připravit o vaše peníze.

Na konci minulého týdne se obětí podvodníka stala žena, která se chtěla přihlásit do internetového bankovnictví, na stránkách zadala své přihlašovací údaje, ale přihlásit se jí nepodařilo. Když jí přišla SMS zpráva, o které si myslela, že je nutná k autorizaci přístupu, nevědomky umožnila pachateli zmocnit se jejího účtu. V době, kdy se žena nemohla do internetového bankovnictví přihlásit, pachatel prováděl finanční transakce. Odčerpal peníze nejen z jejího účtu, ale i účtu příbuzné, ke kterému má žena dispoziční práva. Celková škoda se tak vyšplhala až k 700 tisíc korun.

Dalším podvedeným je například muž, který přišel o bezmála sto tisíc korun. Při přihlášení do internetového bankovnictví si ani on nevšiml, že je na podvodně vytvořených internetových stránkách a toto přehlédnutí ho přišlo draho, stejně jako další podvedené.

 

Jak se podvodům bránit?

  • Při přihlašování do internetového bankovnictví věnujte dostatečné množství času a pozornosti zkontrolování, zda se opravdu jedná o stránky příslušní finanční instituce
  • Pravost webových stránek lze jednoduše ověřit kontrolou adresního řádku, kde by se měla před adresou webové stránky objevit ikona zámku, pod níž si můžete ověřit certifikát dané webové stránky (finanční instituce)
  • Před přihlášením do internetového bankovnictví se přesvědčte, že odkaz neobsahuje písmena, znaky či cokoli jiného, které by tam být neměly
  • Při platbách pečlivě kontrolujte, jaké transakce potvrzujete
  • Při příchozím SMS zprávách důkladně čtěte obsah zaslaného sdělení
  • Lze si uložit předem odkaz na stránky svého internetového bankovnictví, a to pro chvíle, kdy spěcháte a nebudete mít na kontrolu tolik času
  • Nikdy nejednejte unáhleně, myslete na to, že případná chyba vás může stát veškeré vaše úspory

 

 

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Oddělení tisku a prevence

por. Bc. Jana Kroutilová

tisková mluvčí

tel: 974 266 207

mobil: 724 186 452

e-mail: jana.kroutilova@pcr.cz

Promenádní koncert Hudby Hradní Stráže a PČR

2023-08-28-koncert

Bezpečný život na Vysočině

2023-08-28 bezpecny zivot na vysocine