Městský úřad a samospráva

Informace pro seniory města Velké Bíteše

Vážení spoluobčané,

informujeme Vás prostřednictvím níže uvedeného dopisu Policie České republiky, adresovaného  starostovi města Velké Bíteše,  o varování a nabídce pomoci Policie České republiky při hrozícím podvodném jednání a útoku na seniory.

 

Vážená paní starostko, vážený pane starosto, přejeme vám hezký den,

před vánočními svátky jsme vám zasílali informaci a preventivní článek o případech podvodného jednání, kterým podvodníci útočí na seniory tím, že jim telefonují na pevné linky a pod smyšlenými legendami se vydávají za jejich vnuky, syny, lékaře či jiné příbuzné s cílem získat od seniorů finanční prostředky.

Protože smyšlených historek je celá řada a případy podvodů se bohužel stále objevují, přistoupila Policie České republiky k dalšímu preventivnímu opatření - aktivní osvětě prostřednictvím telefonního kontaktu realizovaného robotem. Telefonní vzkaz s varováním Policie ČR poskytuje linka 1188.

Vybraným seniorům se staročeskými jmény a pevnými linkami proto doma v náhodně vybraných časech vyzvání telefon s následujícím sdělením:

Dobrý den, varování Policie České republiky. Věnujte, prosím, pozornost tomuto oznámení.

Pokud se Vás bude někdo snažit přesvědčit, že je Váš příbuzný nebo že Vašeho příbuzného zastupuje jako doktor či notář a bude od Vás chtít poslat peníze na účet nebo si je bude chtít u Vás sám vyzvednout, vždy si tuto informaci ověřte a v případě podezření kontaktujte, prosím, Policii České republiky, a to na telefonním čísle 158.

Děkujeme. Policie České republiky.

Aktuálně si někteří senioři na lince tísňového volání 158 ověřují reálnost tohoto automatického volání. Naši policisté jim vždy situaci pečlivě vysvětlí s tím, že jde skutečně o preventivní volání, které je má upozornit na možná rizika, která používají podvodníci.

Proto se na vás zdvořile obracíme s prosbou o spolupráci. Pokud se ve vaší obci na vás obrátí senior o radu, poskytněte mu prosím informaci, že se opravdu jedná o hovor, který připravila Policie České republiky ve spolupráci s provozovatel linky 1188.

Sdělte jim současně, že hovor má preventivní charakter a jeho účelem je seniory varovat a ochránit před případnými podvodníky.

 

kpt. Mgr. Martin Hron
koordinátor prevence kriminality

+420 974 261 209
+420 725 103 451
martin.hron@pcr.cz
www.policie.cz

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRAJE VYSOČINA
Kancelář ředitele KŘ
Oddělení tisku a prevence


Vrchlického 46
587 24 Jihlava

2022-01-07a PCR pomahat a chranit

Pozvánka na veřejnou prezentaci s diskuzí k projektu volnočasových ploch v lokalitě Babinec

2022-01-07a mapaVážení spoluobčané,

v listopadovém zpravodaji jsme Vás seznámili se zamýšlenou podobou architektonicko-urbanistické studie využití území v lokalitě Babinec ve Velké Bíteši. Rada města Velká Bíteš  rozhodla o zpracování dalšího stupně projektové dokumentace na pozemcích ve výhradním vlastnictví města, na kterých bude navržena výsadba keřů a stromů a umístěny drobné herní prvky, doplňující řešené území.

Číst více...

Úprava jízdních řádů - spoj Holubí Zhoř a spoj Košíkov

Číst více...

Slovo místostarostky 01/2022

Vážení Bítešáci,

rok 2021 dospěl ke svému konci. Mám ráda, a možná čím jsem starší, tak o hodně raději, právě tohle období. Svým tichým způsobem nás vede k sobě. Čas zastavení. Probíráme se vším, co se stalo. I co se, chválabohu, nestalo. A povětšinou jde o věci, které ovlivnit sami často ani nemůžeme. Co ale můžeme, tak pokusit se neztratit svou víru. Vždyť je jedním z nejsilnějších hybatelů v našich životech.

Číst více...

Slovo starosty 01/2022

StarostaVážení spoluobčané,

vstupujeme společně do nového roku, ve kterém na podzim bude vedení města i celé zastupitelstvo předkládat svým občanům rekapitulaci své práce ve prospěch našeho města za uplynulé čtyřleté volební období. Dokončení rekonstrukce mateřské školy na Masarykově náměstí, rekonstrukce ulice Rajhradské a realizace inženýrských sítí U Stadionu a dílčí rekonstrukce koncového úseku ulice Tyršova při ulici Lánice budou z tohoto pohledu jistě nejvýznamnějšími stavbami města roku 2022. Zlepšení života občanů však jistě přinesou i na příští rok plánované další drobné akce ve městě a místních částech. Se všemi vás v následujících měsících na stránkách Zpravodaje seznámí pracovníci odboru investic a rozvoje MÚ a majetkového odboru MÚ.

Číst více...

Informace k upravené otevírací době České pošty ke konci roku

Ke konci roku bude mít Česká pošta, s.p., pobočka Velká Bíteš upravenu otevírací dobu. Ve dnech 27.12.2021 bude otevřeno od 13:00 do 16:00 a 28.12.2021 od 13:00 - 15:30

Prodej stromků z lesů Města Velká Bíteš na náměstí

Oznamujeme, že prodej vánočních stromků z lesů Města Velké Bíteše na náměstí bude probíhat až do čtvrtka 23.12.2021 do 16:00 hod.