Městský úřad a samospráva

Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu

Stanoveni mistni_upravy_provozu

stanovení místní úpravy provozuna silnici první třídy I/37 v km cca 145,200 – 145,480 Velká Bíteš, ul. Lánice, konkrétně od křižovatky silnice I/37 s místní komunikací ul. Tyršova před nemovitostí č. p. 45 až po křižovatku silnice I/37 s místní komunikací ul. Tyršova před budovou č. p. 40 v rozsahu grafické přílohy, která je nedílnou součástí tohoto oznámení
důvod:dopravní omezení na silnici I/37 v souvislosti se změnou organizaci dopravy na místní komunikaci ul. Tyršova ve Velké Bíteši

Detailní informace v přiložených dokumentech. 

 

 

Číst více...

Kůrovec se bohužel Velké Bíteši nevyhnul

V těchto dnech probíhá kácení dřevin v lokalitách: např. park u křižovatky ulic Hybešova a Pod Hradbami nebo u parkoviště MO Hruška – Kučera, a to z důvodu napadení kůrovcem. Ujišťujeme veřejnost, že žádné kácení dřevin neprobíhá svévolně. Naopak. Dochází k němu na základě odborného posouzení zdravotního stavu jednotlivých stromů s ohledem na bezpečnost občanů. Aby se kůrovec nerozšířil a nedošlo ke kalamitě, je třeba již zasažené stromy bezodkladně odstranit.

 

Ing. Hana Žáková

Hlášení vypnutí el. energie

Odstávka energie

Kde: Velká Bíteš: Bezděkov, Holubí Zhoř, Jáchymov, Velká Bíteš; Záblatí

Kdy: 11.09.2019  v čase 7:30 – 11:30

Číst více...

Termíny jednání rady města během letních měsíců

Jednání rady města se uskuteční:

10.06.2019

08.07.2019

22.07.2019

26.08.2019

09.09.2019

Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu

Stanoveni mistni_upravy_provozu

platnost ustanovení:od 12. 06. 2019 do 23. 07. 2019
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.
důvod:dopravní omezení a vyznačení částečné uzavírky silnice I/37 Velká Bíteš, ul. kpt. Jaroše v rámci reklamační opravy silnice I/37

 

 

 

Číst více...

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu

Stanoveni mistni_upravy_provozu

komunikace:II/602 a místní komunikace
v místě: v k.ú.: Velká Bíteš

termín:12.6.2019 – 23.7.2019
důvod:částečná uzavírka silnice I/37 kpt. Jaroše Velká Bíteš oprava komunikace - reklamace

 

 

 

Číst více...