Městský úřad a samospráva

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu

Stanoveni mistni_upravy_provozu

komunikace: silnice č.: II/602, II/390, III/3791, III/3792 a II/379
v místě: v k.ú.: Velká Bíteš, Křoví, Vlkov, Osová Bítýška, Ruda

termín: 7.8. 2019 – 28.8. 2019
důvod: uzavírky silnice II/602 Pod Hradbami ve Velké Bíteši

 

 

 

Číst více...

Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu

Stanoveni mistni_upravy_provozu

komunikace: místní komunikace ve Velké Bíteši

v místě: v ulici: Tyršova, U Stadionu, Zahradní, Lánice ve Velké Bíteši

termín: od 20.8. 2019

důvod: změna organizace dopravy – nový jednosměrný provoz

 

 

Číst více...

Informace k zápachu ve Velké Bíteši

Vážení občané, zápach zaznamenatelný po Velké Bíteši je způsoben vývozem digestátu společností Bikos spol. s.r.o. Zápach se může objevovat cca do konce tohoto týdne.

Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 7/2019

Zastupitelstvo rada

Místo konání: Kulturní dům, Vlkovská, č.p. 482, Velká Bíteš

Doba konání: 22.07.2019 v 17:00 hodin

 

Městský úřad Velká Bíteš v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš.

  

 

 

Číst více...

Stanovení místní úpravy provozu

Stanoveni mistni_upravy_provozu

komunikace: místní komunikace ve Velké Bíteši
v místě: ulice Hrnčířská a Kostelní, Lánice, Tišnovská

termín: od 1.8. 2019
důvod: nová organizace dopravy Města Velká Bíteš

Detailní informace v přiložených dokumentech. 

 

 

Číst více...

Slovo starosty 07-08/19

Starosta2Vážení spoluobčané,

zahájení prací na nátěru historické fasády a prací na kovovém obkladovém fasádním systému na zbývajících dvou budovách objektů prvního stupně základní školy ohlašuje blížící se konec revitalizace objektů školy. Podle harmonogramu bude stavba dokončena do konce července. Od srpna do cca poloviny října bude ještě stavebně přetvořena nástupní plocha před novým vstupem do školy z ulice Na Valech. Na nově upraveném prostranství bude mít čestné místo i bronzová socha Jana Amose Komenského, a to jako pocta tomuto největšímu českému mysliteli, filosofovi a spisovateli, který si během svého života získal renomé především jako pedagog, resp. teoretik pedagogiky a autor mnoha spisů z tohoto oboru. Osobnosti, která byla jediným tvůrcem originální, filosoficky ukotvené pedagogické soustavy v českých zemích. Autorem sochy je akademický sochař Nikos Armutidis z Veverských Knínic. Model sochy byl představen bítešské veřejnosti již během loňských hodů v městském muzeu a tam také zůstal dodnes, jako součást veřejné expozice.

Číst více...