Městský úřad a samospráva

PČR - Riziko zranění se o prázdninách u dětí zvyšuje

policie

Tisková zpráva – 3. července 2023

Nebezpečným situacím je nutné předcházet

KRAJ VYSOČINA – Policisté z Krajského ředitelství policie kraje Vysočina apelují na všechny rodiče, aby měli vždy přehled o aktivitách, kterými se jejich dítě ve svém volném čase zabývá.
S přicházejícími prázdninami se riziko zranění dětí zvyšuje. Děti mají velké množství volného času a zvláště ti starší budou mnohdy bez dohledu dospělé osoby. To s sebou nese riziko, že se děti dostanou do nebezpečných situací, při nichž může být ohroženo jejich zdraví a někdy i život.

Především malé děti je nutné nenechávat bez dozoru. Pokud dítě přece jen zůstane doma samotné, je dobré zkontrolovat okna a dveře, zda jsou dobře zavřené. Po setmění je vhodné zatáhnout rolety, žaluzie, závěsy. U telefonu by měla být připravená důležitá telefonní čísla
(rodiče, policie, hasiči, zdravotníci, příbuzní). Zazvoní-li telefon, neměly by se děti s cizí osobou vybavovat, zejména by jí neměly říkat, že jsou doma samy a nesdělovat žádné informace o sobě ani o ostatních členech rodiny.

Zvláštní pozornost v době nepřítomnosti dospělé osoby je kladena na zabezpečení jakékoli nádoby naplněné vodou, do kterých by děti mohly spadnout. Jedná se zejména o venkovní bazény, sudy nebo jiné sběrné nádoby na vodu k zalévání. Je nutné také zmínit, že nelze podceňovat ani dětské bazénky s malým množstvím vody, i ty představují pro děti nebezpečí.

Děti je nutné poučit o bezpečném chování při návštěvě koupališť. Obzvláště nebezpečné je pro děti skákání do rybníků s neznámou hloubkou vody. Vážné zranění si může dítě způsobit při skoku do místa, kde je rybník mělký nebo je dno kamenité. Před skokem do vody je v teplém počasí
také důležité se předem zchladit. Je také nutné nepřeceňovat své síly. 

Pokud jsou děti doma samotné a někdo zazvoní, nesmí hned otevřít dveře. Nejprve si musí ověřit, kdo stojí za nimi, a otevřít jen lidem, které dobře znají. K ověření totožnosti osoby za dveřmi bytu
je vhodné použít kukátko či bezpečnostní řetízek, popřípadě oslovení osoby skrz dveře. Pokud
ale nejsou rodiče doma, nemělo by dítě nikoho pouštět dovnitř bez jejich vědomí. Dveře bytu
by neměly otevírat ani v případě, když člověk za dveřmi prosí o pomoc nebo tvrdí, že má něco
pro rodiče. Je lepší ho poslat třeba k sousedům, pokud bude skutečně potřebovat pomoc nebo bude mít něco pro rodiče, zazvoní u někoho jiného. Není třeba nic vysvětlovat, takový člověk umí dobře přesvědčovat. Je lépe vůbec neodpovídat.

Jednou z nejnebezpečnějších situací je jízda na tzv. autostop. Děti by neměly nastupovat
do vozidla, aniž by znaly osádku, která je chce svést. V mnoha případech napříč celou republikou se policisté v minulosti setkali s případy, kdy bylo dítě uneseno či odvezeno do neznámého místa.

Rodiče musí vědět, kde dítě je a kdy přijde domů. Klíče od bytu nebo domu by děti neměly nikdy nosit viditelně. S cizími lidmi nesmí nikam chodit ani přijímat jakékoli pozvání, i kdyby nabízeli něco velmi zajímavého k vidění, něco dobrého k jídlu, zvířátka, peníze nebo třeba hračky. Při kontaktu s cizími lidmi je důležité, aby si děti vždy udržovaly bezpečný odstup a byly připravené v případě nebezpečí utéct nebo volat o pomoc.

Při jízdě na jízdním kole musí být pro děti samozřejmostí cyklistická přilba, při jízdě ve vozidle použití zádržných systémů a při sportovních aktivitách, které to vyžadují, používat bezpečnostní
a ochranné prvky.

 

Alkohol

Policisté se bohužel poměrně často setkávají s požíváním alkoholu u osob mladistvých
i nezletilých, proto bychom chtěli apelovat na rodiče, aby věnovali dětem patřičnou pozornost. Pokud jsou děti doma samy, měli by mít rodiče vždy připravený způsob jejich kontroly nebo
si nejlépe zajistit spolehlivou osobu, která na dítě dohlédne.

Děti mají velké množství volného času, zvláště ti starší jsou mnohdy bez dohledu dospělé osoby
a se svými vrstevníky se sdružují do skupinek. To s sebou nese riziko, že se děti dostanou
do situací, které pro ně mohou být nebezpečné nebo přímo ohrožující jejich život a zdraví. Zvláště mladiství mají tendence experimentovat s alkoholem, cigaretami a nezřídka také s drogami, nejčastěji s marihuanou. Toto experimentování je pak posíleno zvláště ve skupině vrstevníků,
kde se ke zkoušení návykových látek mezi sebou vzájemně "hecují". Alkohol a jiné návykové látky ale mají na organismus dítěte nevypočitatelné účinky. Může tak lehce dojít k intoxikaci nebo k jinému ohrožení zdraví i života dítěte.

Je nutné, aby rodiče i na takovou situaci zvláště mladistvé připravili a poučili je, jak mají postupovat a zdůraznili jim, proč je v těchto případech důležité nezříci se vlastní zodpovědnosti.

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

oddělení tisku a prevence

kpt. Mgr. Martin Hron

koordinátor prevence kriminality

tel: 974 261 209

mobil: 725 103 451

e-mail: martin.hron@pcr.cz

Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 6/2023

Zastupitelstvo rada

Místo konání: Klub kultury, Masarykovo náměstí č.p. 5, Velká Bíteš

Doba konání: 10.07.2023 v 17:00 hodin

 

Městský úřad Velká Bíteš v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš.

  

 Odkaz na online přenos zde 

Číst více...

Vyšel nový zpravodaj města - Červenec, Srpen 2023

Zpravodaj městaV sekci Informace o městě -> Zpravodaj města si můžete stáhnout elektronickou podobu zpravodaje, neleznete zde i archivní čísla. Na stránkách www.bitessko.com je možno listovat zpravodajem on-line

 

 

 

 

Stanovení přechodné úpravy provozu - Masarykovo náměstí a Za Potokem

Stanoveni mistni_upravy_provozu

Komunikace: 
místní komunikace Masarykovo náměstí ve Velké Bíteši
místní komunikace Za Potokem ve Velké Bíteši

V místě: uzavírky místní komunikace Masarykovo náměstí a Za Potokem ve Velké Bíteši

Termín: 
I.  21.6.2023 16.00 – 25.6.2023 24.00
II. 24.6.2023 00.00 – 25.6.2023 24.00

Důvod: uzavírka místní komunikace Bítešská pouť 2023

 

pdfHlavní dokument

pdfGrafická příloha