Městský úřad a samospráva

Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 20/2021

Zastupitelstvo rada

Místo konání: Kulturní dům, Vlkovská, č.p. 482, Velká Bíteš

Doba konání: 22.11.2021 v 17:00 hodin

 

Městský úřad Velká Bíteš v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš.

  

 Odkaz na online přenos zde

 

Číst více...

Slovo starosty 11/2021

StarostaVážení spoluobčané,

práce na rekonstrukci Rajhradské ulice byly zahájeny na počátku října s tím, že kvůli zimní silničářské sezóně bude možné pracovat v letošním roce v prostoru krajské komunikace jen maximálně dva měsíce. Práce bylo nutné navíc zahájit v jednom ze složitějších úseků, a to úseku od konce zástavby po křižovatku ulic Rajhradská a Na Výsluní. Zde si postup, rozsah a charakter prací vynutil úplnou uzavírku komunikace, vedoucí na Jindřichov. Objízdnou trasu pro vozidla z Jindřichova a Jestřabí bylo z tohoto důvodu nutné vést přes Pucov. O dopravním opatření byli v předstihu informováni občané obou obcí a společnost Labara prostřednictvím předsedů osadních výborů a webových stránek města. Uzávěra byla projednána a povolena do konce listopadu, ale po dohodě s Krajem Vysočina a provádějící firmou byla zkrácena do 31. října. Práce se tak v listopadu přesunou mimo vlastní komunikaci a úplnou uzavírku nahradí omezení průjezdu v cca 30 metrech, při současném zajištění průjezdnosti uvedeným úsekem silnice. Pro stavební práce v příštím roce již nepředpokládáme dlouhodobé znemožnění průjezdnosti komunikace na Jindřichov, vyjma jednorázových technologických operací stavby. Například příčného překopu silnice pro pokládku hlavního kanalizačního potrubí či pokládky asfaltové vrstvy komunikace.

Číst více...

Přípravné práce v ulicích Za Potokem a Strmá

Vážení občané, 

dne 2.11.2021 budou zahájeny v ulicích Za Potokem a Strmá ve Velké Bíteši přípravné práce pro asfaltování rýh po pokládce nových inženýrských sítí. Samotné asfaltování bude probíhat od pátku dne 5.11.2021.

Chtěli bychom proto všechny, kterých se práce dotknou, požádat o toleranci a trpělivost.

Stanovení přechodné úpravy provozu

Stanoveni mistni_upravy_provozu

Komunikace: silnice č.: III/3928, II/602, II/399 a místní komunikace v k.ú. Velká Bíteš

 

V místě: Uzavírky silnice III/3928 v ulici Rajhradské ve Velké Bíteši
a na objízdné trase


Termín: 11.10. 2021 - 30.11. 2021


Důvod: Stavba opravy silnice III/3928 – Rekonstrukce náspu Outulný VHS spol. s r.o.

 

pdfHlavní dokument

pdfGrafická příloha

Slovo starosty 10/2021

StarostaVážení spoluobčané,

máme za sebou letošní hody. První po přetržce, kterou měl po dlouholetém každoročním hodování na svědomí koronavirus. Byly trochu jiné, než ty v minulosti. Rozsahem, návštěvností i organizací, zejména přesunem hlavního večerního programu v pátek a sobotu na prostranství ke kulturnímu domu. Počasí s výjimkou závěru nedělního odpoledne, hodům přálo. Myslím, že můžeme být dle ohlasů většiny občanů, spokojeni. U akcí u kulturního domu organizátoři navíc dobře zvládli hygienické kontroly a testování. Pokud se město pro uskutečnění části hodového programu u kulturního domu v budoucnu rozhodne, je pro mne reálnou alternativou k tradičnímu pojetí programu hodů, soustředěného především na Masarykovo náměstí tak, jak jsme ho znali v minulosti.

Číst více...