Městský úřad a samospráva

Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

Stanoveni mistni_upravy_provozu

komunikace: silnice silnice č. II/602 v k.ú. Bezděkov m.č. Velká Bíteš

v místě: v blízkosti křižovatky silnice II/602 a místní komunikací Bezděkov a autobusové zastávky Bezděkov

termín: od 10.11.2020

důvod: Bezpečnost silničního provozu

 

 

 

Číst více...

Vývoz digestátu

Vážení občané

 

Na základě klimatických podmínek došlo k rozhodnutí vyvážet digestát. Doba trvání cca tři dny. Pokud se počasí změní, bude vývoz přerušen.

 

Děkujeme za pochopení.

 

BIKOS spol. s r.o.

Slovo starosty 10/20

StarostaVážení spoluobčané,

zastupitelé města na svém zasedání 14. září řešili nové složení finančního a kontrolního výboru, jejichž existenci jako poradních orgánů zastupitelstva předepisuje zákon. Finanční a kontrolní výbory jsou zastupitelstvem zřizovány povinně a zákon jim kromě úkolů svěřených výslovně zastupitelstvem obce stanoví též další úkoly, které tyto výbory provádí. Dle zákona o obcích má kontrolní výbor přímo ze zákona oprávnění kontrolovat plnění usnesení zastupitelstva a rady a dále kontrolovat dodržování právních předpisů ostatními výbory. Finanční výbor má přímo ze zákona oprávnění provádět kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce a taktéž plní další úkoly, jimiž jej pověří zastupitelstvo obce. Ke dni konání předchozího červnového zasedání zastupitelstva města rezignovali tři členové kontrolního výboru a čtyři členové finančního výboru. Během jednání zastupitelstva města byli následně odvoláni zbývající členové obou výborů a zastupitelstvo rozhodlo o nové volbě předsedů a členů obou výborů na následujícím – zářijovém zasedání zastupitelstva.

Číst více...

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Stanoveni mistni_upravy_provozu

komunikace: silnice č.II/395 v k.ú. Košíkov - Velké Bíteši

v místě: podjezd pod dálnicí D1

termín: 14.9.2020 – 31.10.2020

důvod: zajištění bezpečnosti silničního provozu v rámci rekonstrukce mostu dálnice D1 přes silnici č. II/395

 

 

 

Číst více...

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Stanoveni mistni_upravy_provozu

komunikace: silnice č.III/3791 a místní komunikace ve Velké Bíteši

v místě: Velká Bíteš Vlkovská ulice a místní komunikace v rámci akce – Velká Bíteš – víkend FC PBS

termín: neděle dne 11.9.2020 – 12.9.2020

důvod: zajištění bezpečnosti silničního provozu v rámci společenské akce Víkend FC PBS

 

 

 

Číst více...

Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 13/2020

Zastupitelstvo rada

Místo konání: Kulturní dům, Vlkovská, č.p. 482, Velká Bíteš

Doba konání: 14.09.2020 v 17:00 hodin

 

Městský úřad Velká Bíteš v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš.

  

 

 

Číst více...