Městský úřad a samospráva

Jednodenní uzavření pošty - 4.11.2023

Vážení občané,

dovolujeme si Vás informovat o dočasném uzavření pošty 59501 Velká Bíteš.

Číst více...

Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 8/2023

Zastupitelstvo rada

Městský úřad Velká Bíteš v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, informuje o konání zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš.

Místo konání: Kulturní dům, Vlkovská č.p. 482, Velká Bíteš

Doba konání: 08.11.2023 v 16:00 hodin

Navržený program:
1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu zasedání
3. Společenská smlouva Lesního družstva svazu obcí s.r.o.
4. Poskytnutí dotace z rozpočtu města
5. Rozpočtová opatření č.13,14,15/2023 na vědomí
6. Rozpočtové opatření č.16/2023 ke schválení
7. Úplatný převod části pozemku p.č. 914 v k.ú. Velká Bíteš
8. Zamítnutí úplatného převodu pozemku p.č. 2009/1 v k.ú. Velká Bíteš
9. Diskuze
10. Závěr

 

 Odkaz na online přenos zde 

Číst více...

Přijďte s námi sázet…

 tree-1174007

Kdy: v sobotu 18.11.2023 od 9.00 hodin

Kde: Jihlavská č.p. 650 a č.p. 282, Velká   Bíteš

Společně vysadíme 12 stromů a několik keřů v prostoru hřiště na Jihlavské ulici pod bytovými domy č.p. 650 a č.p. 282 (u traktorky).

Kdo můžete, vezměte s sebou nářadí (rýče, lopaty, krumpáč, hrábě, motyky, rukavice, nůžky) a klidně i něco drobného k zakousnutí. Horký čaj bude zajištěn. Děti jsou vítanýmipomocníky.

Těšíme se na Vás…

Blanka Michálková, správa veřejné zeleně, MěÚ VelkáBíteš                                                      blanka.michalkova@vbites.cz

Oznámení o návrhu místní úpravy provozu - Průmyslová zóna Košíkov

Stanoveni mistni_upravy_provozu

Komunikace: místní komunikaci Průmyslová zóna Košíkov Velká Bíteš

V místě: Průmyslová zóna Košíkov Velká Bíteš

Termín: od 10.1.2024

Důvod: organizace dopravy a bezpečnost silničního provozu

 

pdfHlavní dokument

pdfGrafická příloha