Městský úřad a samospráva

Slovo starosty 12/19

Starosta2Vážení spoluobčané,

minulý měsíc byl obdobím přípravy podkladů pro návrh rozpočtu města na příští rok a s tím související rekapitulace a upřesnění plánů vedení města pro roky 2020 až 2022.

Jednou z důležitých součástí bylo i zasedání zastupitelstva, konané dne 11. listopadu. Časově výjimečné, šestihodinové jednání projednalo a schválilo vydání změny 8 a zastavilo pořízení změny 10 územního plánu města. Důvodem zastavení bylo rozhodnutí o zahrnutí podnětů změny 10 do aktuálně probíhajícího procesu nového územního plánu města a tím zjednodušení a zpřehlednění celého procesu územního plánování v našem městě.

Číst více...

Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 10/2019

Zastupitelstvo rada

Místo konání: Kulturní dům, Vlkovská, č.p. 482, Velká Bíteš

Doba konání: 9.12.2019 v 17:00 hodin

 

Městský úřad Velká Bíteš v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš.

  

 

 

Číst více...

Oznámení o návrhu místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

Stanoveni mistni_upravy_provozu

komunikace: místní komunikace Sadová ve Velké Bíteši

v místě: ulice Sadová ve Velké Bíteši u základní školy

termín: od 20.1.2020

důvod: nová organizace dopravy Města Velká Bíteš

 

 

 

Číst více...

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Stanoveni mistni_upravy_provozu

komunikace: silnice č. III/3924, č. III/3926, č. II/392, č. II/390, č. II/602

v místě: v k.ú.: Holubí Zhoř, Jáchymov -Velká Bíteš, Tasov, Čikov, Ruda

termín: 29.11. 2019 – 13.12. 2019

důvod: uzavírka komunikace - oprava

 

 

 

Číst více...

Vývoz digestátu

Vývoz začne pravděpodobně ve středu nebo čtvrtek tento týden.

Během cca 5-ti dnů by měl být vývoz ukončen v závislost na klimatických podmínkách.

 

Děkujeme za pochopení.

 

BIKOS spol. s r.o.

Oznámení o zahájení řízení

Stanoveni mistni_upravy_provozu

komunikace: silnice č. III/3924 Tasov – Holubí Zhoř

termín: 21.11. – 6.12. 2019

důvod: oprava

 

 

 

Číst více...