Městský úřad a samospráva

Slovo starosty 10/19

Starosta2Vážení spoluobčané,

letošní bítešské hody máme za sebou a musím říci, že osobně je hodnotím jako celek velmi pozitivně. Samozřejmě každý má svůj názor na programovou nabídku, ale myslím, že většina návštěvníků hodů byla spokojena. V pondělí po hodové neděli jsme svolali mimořádnou radu města, na kterou jsme pozvali hlavní organizátory hodů, abychom společně projednali veškeré organizační záležitosti. Mezi nimi i ty, které asi běžný návštěvník hodů vůbec nepostřehl, ale kterých bychom se o příštích hodech chtěli vyvarovat. Šlo především o to, jak organizaci hodů zefektivnit a zlepšit. Zamýšleli jsme se i nad rozšířením programu, zejména pátečního. Ředitel ICKK Ing. Jelínek představil členům rady města svůj záměr využít hodový pátek k pořádání velkého rockového festivalu na Masarykově náměstí, a to buď od 12.00 hodin, případně od 14.30 hodin do cca 1.00 hodiny následující hodové soboty. Vstup na náměstí měl být za tímto účelem zpoplatněn. Rada města po diskusi rozhodla hlasováním o tom, že na bítešské hody v letech 2020 až 2022 tak jako dosud, nebude placeno vstupné na hodový program na náměstí a oficiálně odsouhlasila termíny hodů na následující tři roky. Současně doporučila řediteli ICKK řešit záměr pořádání rockového festivalu v jiné lokalitě města mimo náměstí, případně řešit akci tak velkého rozsahu samostatně mimo termín hodů. Příjemným společenským a kulturním oživením hodů byla letos návštěva starosty a vedení rakouského městyse Seefeld – Kadolz včetně dechové hudby Ortsmusik. Naši hosté byli zjevně navýsost spokojeni, dechová hudba nadchla mnohé Bítešáky a její členové ocenili celkovou úroveň programu a pochvalovali si, před jak početným publikem vystoupili. Návštěva rakouských partnerů na hodech byla součástí jednorázového projektu programu INTERREG Rakousko – Česká republika, který podporuje udržitelnou přeshraniční spolupráci a napomáhá ke zlepšení ekonomické, sociální a územní integrace v rámci Evropské unie. Na tento projekt se nám podařilo získat dotaci. V budoucnu hodláme řešit další případnou spolupráci obou municipalit, a to v oblasti sportu, kultury, školství nebo například hasičství.

Číst více...

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu

Stanoveni mistni_upravy_provozu

komunikace: Silnice č.: II/379, III/3791
v místě: v k.ú.: Velká Bíteš, Vlkov

termín: 4.11.2019 - 10.11.2019

důvod: Modernizace elektrického vzdušného vedení V 422

 

 

 

Číst více...

Vývoz digestátu

Vážení občané, v průběhu tohoto týdne začne vývoz digestátu z BPS Velká Bíteš.

Délka trvání vývozu by neměla překročit cca 4-5 dní.

 

BIKOS spol. s r.o.

Slovo starosty 09/19

Starosta2Vážení spoluobčané,

 

dovolte mi oznámit, že revitalizace objektů prvního stupně základní školy byla stavebně dokončena v plánovaném srpnovém termínu, v souladu s příslušnou smlouvou o dílo. Revitalizace školy je hotová, na stavbě máme pouze drobné nedodělky, nebránící provozu školy. Stěhujeme nový nábytek a instalujeme počítače, části z nich jsou součástí dotace. Výuka začne 2. září symbolickým zvoněním repliky historického zvonu, který se používal v minulém století. Zvon je umístěn v přízemí nejstarší budovy školy na ulici Tišnovské.

Příchod žáků do školy bude ještě do poloviny října částečně omezen, a to v souvislosti s probíhající další samostatnou akcí v předprostoru nového hlavního vstupu školy z ulice Na Valech.

Číst více...

Společně pro zlepšení stavu veřejného prostranství

Město Velká Bíteš již delší dobu spolupracuje s občany města na zlepšování stavu veřejného prostranství ve městě. K tomuto účelu byl na webovém portálu www.vbites.cz v sekci Užitečné odkazy zřízen odkaz Hlášení závad ve městě, díky kterému se na základě podnětu občanů podařilo do dnešního dne opravit či zrealizovat nově lokální úpravy chodníků, jejich bezbariérové úpravy, opravy a doplnění veřejného osvětlení či úpravy konkrétních ploch vzrostlé zeleně a trávníkových ploch. Podnět, který občané městu prostřednictvím webu sdělí, jsou automaticky zadávány do radničního informačního systému, na základě kterého majetkový odbor města společně s Technickými službami připraví řešení pro každý z přijatých podnětů. Do systému má přístup vedení města a může tak kontrolovat stav a řešení všech podnětů

Přes skutečnost, že tato forma oznamování závad je řešením, jak o dané věci nejkratší cestou informovat vedení města a záležitosti dořešit, velká část občanů s oznámením problémů ve svém okolí otálí a neví si rady. Po projednání v radě města a po diskusi v zastupitelstva města jsme pro řešení problémů na úseku stavu veřejného prostranství, kromě výše uvedené cesty oznámení přes web města, připravili pro občany ještě navíc konkrétní kontaktní osoby, které budou podněty občanů evidovat a předávat do stávajícího systému k řešení. Za majetkový odbor městského úřadu je to jeho vedoucí Ing. Ladislav Rada, za vedení města pak radní pan Alois Špaček. Kontakty na uvedené osoby naleznete na webu města.

Vzhledem k tomu, že na posledním jednání zastupitelstva města se aktivně k řešení problematiky stavu veřejného prostranství přihlásil rovněž jeden člen z řady zastupitelů, kteří nejsou součástí koalice, jsem potěšen, že snaha o zlepšení života v našem městě se tak snad konečně stává společnou snahou všech zastupitelů, bez rozdílu příslušnosti ke konkrétní straně či skupině, zastoupené v současném zastupitelstvu.

Ing. Milan Vlček

starosta města