Městský úřad a samospráva

Učňovské kadeřnictví SOŠ Jana Tiraye - ceník

2022-02-28 Kadernictvi cenik

Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 23/2022

Zastupitelstvo rada

Místo konání: Kulturní dům, Vlkovská, č.p. 482, Velká Bíteš

Doba konání: 21.02.2022 v 14:30 hodin

 

Městský úřad Velká Bíteš v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš.

  

 Odkaz na online přenos zde

 

Číst více...

14.02.2022 městský úřad uzavřen

Vážení spoluobčané,

 

V pondělí 14.02.2022 bude městský úřad uzavřen z technických důvodů.

 

Děkujeme za pochopení

Opakování zasedání zastupitelstva v termínu 21.2.2022

Zastupitelstvo rada

Dne 7.2.2022 ve 14.30 hodin se sešli zastupitelé města  ke konání zasedání č.22/2022. Po zahájení jednání starostou města a po schválení ověřovatelů zápisu bylo přikročeno ke schválení programu zasedání.

Číst více...

Prodej pozemku pro výstavbu a následné provozování Domova pro seniory a DZR Velká Bíteš

Město Velká Bíteš zveřejnilo na základě rozhodnutí Rady města Velká Bíteš záměr prodeje pozemku p.č. 4625 v k.ú. a obci Velká Bíteš určeného pro výstavbu a následné provozování Domova pro seniory a DZR Velká Bíteš, a to prostřednictvím elektronické aukce. Podmínky provedení elektronické aukce jsou uvedeny v záměru, který je zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Velká Bíteš.

 

2022-02-04 dokument

Informace pro seniory města Velké Bíteše

Vážení spoluobčané,

informujeme Vás prostřednictvím níže uvedeného dopisu Policie České republiky, adresovaného  starostovi města Velké Bíteše,  o varování a nabídce pomoci Policie České republiky při hrozícím podvodném jednání a útoku na seniory.

 

Vážená paní starostko, vážený pane starosto, přejeme vám hezký den,

před vánočními svátky jsme vám zasílali informaci a preventivní článek o případech podvodného jednání, kterým podvodníci útočí na seniory tím, že jim telefonují na pevné linky a pod smyšlenými legendami se vydávají za jejich vnuky, syny, lékaře či jiné příbuzné s cílem získat od seniorů finanční prostředky.

Protože smyšlených historek je celá řada a případy podvodů se bohužel stále objevují, přistoupila Policie České republiky k dalšímu preventivnímu opatření - aktivní osvětě prostřednictvím telefonního kontaktu realizovaného robotem. Telefonní vzkaz s varováním Policie ČR poskytuje linka 1188.

Vybraným seniorům se staročeskými jmény a pevnými linkami proto doma v náhodně vybraných časech vyzvání telefon s následujícím sdělením:

Dobrý den, varování Policie České republiky. Věnujte, prosím, pozornost tomuto oznámení.

Pokud se Vás bude někdo snažit přesvědčit, že je Váš příbuzný nebo že Vašeho příbuzného zastupuje jako doktor či notář a bude od Vás chtít poslat peníze na účet nebo si je bude chtít u Vás sám vyzvednout, vždy si tuto informaci ověřte a v případě podezření kontaktujte, prosím, Policii České republiky, a to na telefonním čísle 158.

Děkujeme. Policie České republiky.

Aktuálně si někteří senioři na lince tísňového volání 158 ověřují reálnost tohoto automatického volání. Naši policisté jim vždy situaci pečlivě vysvětlí s tím, že jde skutečně o preventivní volání, které je má upozornit na možná rizika, která používají podvodníci.

Proto se na vás zdvořile obracíme s prosbou o spolupráci. Pokud se ve vaší obci na vás obrátí senior o radu, poskytněte mu prosím informaci, že se opravdu jedná o hovor, který připravila Policie České republiky ve spolupráci s provozovatel linky 1188.

Sdělte jim současně, že hovor má preventivní charakter a jeho účelem je seniory varovat a ochránit před případnými podvodníky.

 

kpt. Mgr. Martin Hron
koordinátor prevence kriminality

+420 974 261 209
+420 725 103 451
martin.hron@pcr.cz
www.policie.cz

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRAJE VYSOČINA
Kancelář ředitele KŘ
Oddělení tisku a prevence


Vrchlického 46
587 24 Jihlava

2022-01-07a PCR pomahat a chranit

Pozvánka na veřejnou prezentaci s diskuzí k projektu volnočasových ploch v lokalitě Babinec

2022-01-07a mapaVážení spoluobčané,

v listopadovém zpravodaji jsme Vás seznámili se zamýšlenou podobou architektonicko-urbanistické studie využití území v lokalitě Babinec ve Velké Bíteši. Rada města Velká Bíteš  rozhodla o zpracování dalšího stupně projektové dokumentace na pozemcích ve výhradním vlastnictví města, na kterých bude navržena výsadba keřů a stromů a umístěny drobné herní prvky, doplňující řešené území.

Číst více...