Městský úřad a samospráva

Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 7/2023

Zastupitelstvo rada

Místo konání: Kulturní dům, Vlkovská č.p. 482, Velká Bíteš

Doba konání: 11.09.2023 v 16:00 hodin

Navržený program:
1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu zasedání
3. Dohoda o narovnání ve věci soudního řízení vedeného u Městského soudu v Brně pod spisovou značkou 234 C 8/2021
4. Plnění rozpočtu města k 31.08.2023
5. Rozpočtová opatření č. 9,10,11/2023 na vědomí
6. Rozpočtové opatření č. 12/2023 ke schválení
7. Poskytnutí dotace z rozpočtu města
8. Odměňování členů zastupitelstva města, členů rady města a místostarosty
9. Zamítnutí úplatného převodu pozemků p.č. 1235/1, 1235/2 v k.ú. Březka u Velké Bíteše
10. Úplatný převod id. 83/519 části pozemku p.č. 382/2 v k.ú. Vlkov u Osové Bítýšky
11. Úplatný převod části pozemku p.č. 2758 v k.ú. Velká Bíteš
12. Úplatný převod části pozemku p.č. 369/23 v k.ú. Jindřichov u Velké Bíteše
13. Úplatný převod části pozemku p.č. 544/6 v k.ú. Velká Bíteš
14. Úplatný převod pozemku p.č. 5231, části pozemku p.č. 5192/1 v k.ú. Holubí Zhoř
15. Úplatný převod části pozemku p.č. 3/1 v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše
16. Úplatný převod pozemků v k.ú. Velká Bíteš, v k.ú. Březské Kraji Vysočina
17. Směna části pozemku p.č. 2928/1 v k.ú. Velká Bíteš
18. Bezúplatné nabytí nemovitostí v k.ú. Velká Bíteš od Kraje Vysočina
19. Zamítnutí úplatného převodu části pozemku p.č. 5329/3 v k.ú. Holubí Zhoř
20. Diskuze
21. Závěr

 

Městský úřad Velká Bíteš v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš.

 Odkaz na online přenos zde 

Číst více...

Charitativní běh pro Domácí hospic Vysočina

2023-08-30-charitativni beh pro hospic

Dočasné uzavření pošty 595 01 Velká Bíteš dne 2.9.2013

Vážení občané,

dovolujeme si Vás informovat o dočasném uzavření pošty 59501 Velká Bíteš.

Provozovna bude uzavřena na nezbytně nutnou dobu dne 2.9.2023

z provozních důvodů.

V uvedeném období budou poštovní služby zajištěny poštou 59401 Velké Meziříčí.

Dny v týdnu

Standardní HpV

Po

10:00-12:00 13:00-18:00

Út

08:00-12:00 13:00-16:00

St

10:00-12:00 13:00-18:00

Čt

08:00-12:00 13:00-16:00

08:00-12:00 13:00-16:00

So

08:00 – 11:00

 

Oznámení o návrhu místní úpravy provozu

Stanoveni mistni_upravy_provozu

komunikace: účelová komunikace (původní sil. II/379) Na Valech Velká Bíteš
účelová komunikace (původní sil. III/3791) Vlkovská Velká Bíteš
silnice II/379 k.ú. Velká Bíteš - Rasovna
silnice II/602 Růžová, Pod Hradbami, Jihlavská Velká Bíteš
silnice II/395 Kpt. Jaroše Velká Bíteš

V místě: v k.ú. Velká Bíteš

Termín: od 10.11. 2023

Důvod: organizace dopravy ve Velké Bíteši

 

pdfHlavní dokument

pdfGrafická příloha

Stanovení přechodné úpravy provozu - Hody

Stanoveni mistni_upravy_provozu

Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství stanovuje přechodnou úpravu provozu na silnici první třídy I/37 ve Velké Bíteši na ul. Lánice a Jihlavská v prostoru křižovatky s MK ul. Lánice v cca km 148,100 – 148,200 z důvodu označení uzavírky místních komunikací v souvislosti s konáním akce „Tradiční Bítešské hody 2023“ v rozsahu grafické přílohy, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.

Platnost stanovení: od 8. 9. 2023 do 10. 9. 2023

Důvod: označení dopravních opatření při uzavírce místních komunikací v souvislosti s konáním kulturní akce

 

pdfHlavní dokument

pdfGrafická příloha

Stanovení přechodné úpravy provozu

Stanoveni mistni_upravy_provozu

Komunikace: Účelové komunikace (původní silnice II/379 a III/3791) v ulici Tišnovská, Na Valech a Vlkovská ve Velké Bíteši v blízkosti jejich křižovatky Silnice č.: II/602, II/379, III/3791 v k.ú. Velká Bíteš

V místě: Opravy účelové komunikace (původní silnice II/379 a III/3791) v ulici Tišnovská, Na Valech a Vlkovská ve Velké Bíteši a objízdné trasy uzavírky účelové komunikace

Termín: 11.9. 2023 – 22.9. 2023

Důvod: Uzavírka komunikací při opravě jejich vozovky

 

pdfHlavní dokument