Městský úřad a samospráva

Nová pravidla přejímky odpadů do sběrného dvora

Vážení spoluobčané,

na základě potřeby podrobné evidence odpadů ve sběrném dvoře a dodržování podmínek obecně závazné vyhlášky o provozu systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Velká Bíteš, se zavádí od 1. 1. 2020 elektronický evidenční systém odpadů. V rámci tohoto systému je nutné se při ukládání odpadů do sběrného dvora prokázat identifikační kartou s čárovým kódem.

O identifikační kartu si lze zažádat vyplněním níže uvedené žádosti a odevzdáním na sběrný dvůr, Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o. (v kanceláři nebo do schránky) nebo emailem na odpady@tsvb.cz. Email je preferovaná možnost pro zrychlení odbavování zákazníků na sběrném dvoře, kde budou karty po zpracování vydávány. Podmínky pro vydání karty jsou uvedeny v přiloženém informačním materiálu.

doc2020-01-14_metodika_sberny_dvur_karlov.doc

docx2020-01-14_zadost_o_vydani_identifikacni_karty.docx

 

Informace o zrušení obchodního místa MONETA Money Bank ve Velké Bíteši

Vážení spoluobčané, bankovní společnost MONETA Money Bank písemně, a to bez předchozího projednání s vedením města Velká Bíteš oznámila, že trvale uzavírá obchodní místo na Masarykově náměstí 135  ve Velké Bíteši. Uzavření pobočky bankovního místa bude provedeno ke dni 31.03.2020.

Nejbližší pobočka společnosti MONETA Money Bank se nachází na adrese Náměstí 84/8
ve Velkém Meziříčí.

Ing. Milan Vlček, starosta města

Číst více...

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Stanoveni mistni_upravy_provozu

komunikace: místní komunikace Sadová ve Velké Bíteši

v místě: ulice Sadová ve Velké Bíteši u základní školy

termín: od 1.2. 2020

důvod: nová organizace dopravy Města Velká Bíteš

 

 

 

Číst více...

Slovo starosty 01/20

Starosta2Vážení spoluobčané,

na prosincovém zasedání zastupitelstva byl schválen rozpočet města na rok 2020. V podobě, jak byl vedením města navržen a zveřejněn na úřední desce před vlastním zasedáním s jedinou změnou. Tou bylo avizované vyčlenění částky jeden milion korun na projektovou přípravu akce rekonstrukce Základní školy a Praktické školy na Tišnovské ulici. S touto částkou jsme počítali v konečném návrhu rozpočtu již po předchozím pracovním semináři zastupitelstva. Tímto jsme jednoznačně odmítli veškeré „zaručené“ fámy o tom, že město podporuje jenom rekonstrukci mateřské školy na náměstí na úkor rekonstrukce druhé bítešské základní školy. Chtěl bych navíc potvrdit, že pokračujeme v přípravě všech zásadních projektů, které jsme v minulosti zahájili. Realizace rekonstrukce školky je v současnosti připravována pro období 2020 – 2021, Základní školy a Praktické školy pak pro období 2021 – 2022.

Číst více...

Informace k úředním hodinám v době vánočních svátků

V době vánočních svátků bude městský úřad uzavřen ve dnech 27.12.2019 a 31.12.2019. Ve dnech 23.12.2019 a 30.12.2019 bude městský úřad otevřen dopoledne do 12:00.