Velká Bíteš
 • Úvod
 • Kontaktní informace
 • Mapa stránek
 • Městský úřad a samospráva

  Slovo starosty 06/19

  Starosta2Vážení spoluobčané,

  práce na revitalizací objektů prvního stupně základní školy začínají finišovat. Vnímají to všichni, kteří kolem školy procházejí a projíždějí. Historická fasáda nejstaršího z objektů se dokonce již „vyloupla“ do své staronové podoby na ulici Tišnovské, na uliční fasádě směrem k náměstí Osvobození se však stále intenzivně pracuje. Do projektu rekonstrukce školy nebyly zahrnuty úpravy nástupních ploch z ulice Na Valech a Tišnovská. Zatímco opravu historického plotu a plochy před vstupem do budovy školy z ulice Tišnovská budeme s největší pravděpodobností realizovat až v příštím roce, plochy před vstupem z „Valů“ budou provedeny již letos, a to po dokončení stavebních prací na vlastním objektu školy, od srpna do poloviny října.

  Číst více...

  Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek

  Stanoveni mistni_upravy_provozu

  stanovení místní úpravy provozu na silnici první třídy I/37 v km cca 145,200 – 145,480 Velká Bíteš, ul. Lánice, konkrétně od křižovatky silnice I/37 s místní komunikací ul. Tyršova před nemovitostí č. p. 45 až po křižovatku silnice I/37 s místní komunikací ul. Tyršova před budovou č. p. 40 v rozsahu grafické přílohy, která je nedílnou součástí tohoto oznámení
  důvod:dopravní omezení na silnici I/37 v souvislosti se změnou organizaci dopravy na místní komunikaci ul. Tyršova ve Velké Bíteši

   

   

   

  Číst více...

  Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu

  Stanoveni mistni_upravy_provozu

  v místě:na silnici první třídy I/37 v km cca 145,200 – 145,245 Velká Bíteš, ul. Lánice, konkrétně v blízkosti křižovatky s místní komunikací ul. Tyršova před nemovitostí č. p. 45
  platnost ustanovení: od nabytí účinnosti do 31. 07. 2019
  důvod:dopravní omezení na silnici I/37 v souvislosti se změnou organizaci dopravy na místní komunikaci ul. Tyršova ve Velké Bíteši

   

   

   

  Číst více...

  Oznámení o návrhu místní úpravy provozu na pozemní komunikaci na pozemní komunikaci

  Stanoveni mistni_upravy_provozu

  komunikace: Místní komunikace ve Velké Bíteši
  v místě: v ulici: Tyršova, U Stadionu, Zahradní, Lánice ve Velké Bíteši
  termín: od 1.8. 2019
  důvod: Změna organizace dopravy – jednosměrný provoz

   

   

   

  Číst více...

  Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

  Stanoveni mistni_upravy_provozu

  komunikace: Místní komunikace ve Velké Bíteši
  v místě: v ulici: Tyršova, U Stadionu, Zahradní, Lánice ve Velké Bíteši
  termín: od 1.5.2019 do 1.8.2019
  důvod: Změna organizace dopravy – jednosměrný provoz

   

   

   

  Číst více...

  Průzkum pocitu bezpečí

  V rámci prevence kriminality prosíme obyvatele města o vyplnění průzkumu pocitu bezpečí.

  Partnerská města

  Torrevecchia Pia Hanusovce nad Toplou

  Novinky z města

  Pro odběr novinek z dění ve městě zadejte prosím Váš e-mail.