Městský úřad a samospráva

Slovo z radnice 12/17

Starosta2Vážení spoluobčané,
 

dne 6. listopadu obdržela bítešská radnice dlouho očekávanou zprávu o přiznání druhé – hlavní dotace ze dvou dotací na revitalizaci objektů Základní školy Tišnovská – Za Školou, o které bylo na počátku roku požádáno. Po předchozím potvrzení první dotace na zateplení těchto objektů tím byla vyjasněna otázka financování celé akce a tato mohla postoupit do své závěrečné předrealizační fáze. V současné době proto již běží druhé kolo výběrového řízení na vlastní stavbu. Vybráno by mělo být krátce po Novém roce, přičemž stavební práce začnou v nejbližším možném termínu po dokončení řízení a uzavření příslušné smlouvy s dodavatelem stavby. Dokončení rekonstrukce školy a její zprovoznění předpokládáme do konce června 2019. Vizualizaci rekonstruovaného objektu si může veřejnost již nyní prohlédnout na webových stránkách města www.vbites.cz.

Číst více...

Slovo z radnice 02/18

Starosta2Vážení spoluobčané,
 

máme úspěšně za sebou zahájení letošní plesové sezóny, kterého se zhostil opět po roce reprezentační městský ples. S výsledkem jsem spokojen. Předtančení, hudba a cimbálová muzika byly návštěvníky plesu kladně přijaty. Příjemným překvapením bylo rovněž vystoupení hostů plesu – zpěváka Jakuba Smolíka a mladé bítešské zpěvačky Katky Vrzalové. Navíc nádherná květinová výzdoba, ozvučení i nasvícení byla opět dílem Bítešáků. Kulturní dům nebyl zcela vyprodán – ty, kteří se ostýchali letos přijít, mohu upozornit, že přišli kromě kvalitního programu i o vynikající vína Jana Plačka z Moravských Bránic. Potvrdilo se, že městský ples je plesem pro všechny generace, neboť jsem zde viděl jak mladé tanečníky, tak seniory, kteří se dobře a aktivně bavili. Rovněž je pak místem, kde jsem měl společně s moderátorem večera Karlem Hegnerem příležitost, ocenit další z osobností Velké Bíteše za jejich práci pro město.

Číst více...

Slovo z radnice 04/18

Starosta2Vážení spoluobčané,
 

měsíc duben bude rozhodujícím obdobím pro projekt revitalizace Základní školy, u kterého pracujeme již od konce roku 2016 na přípravě jeho realizace v období 2018 – 2019 za přispění evropských dotací. V polovině měsíce bude dokončeno opakované výběrové řízení na dodavatele stavby. Na základě cenových nabídek uchazečů o tuto zakázku, s předpokládaným stavebním rozpočtem cca 102 mil. Kč a příslibem dotací ve výši cca 40 mil. Kč., bude rozhodnuto o dalším postupu. Pokud budou nabídky a tím pádem i finanční spolupodíl města na celé akci, stejně jako v případě prvního řízení výrazně vyšší, než námi předpokládaná cena, jsme připraveni je opět odmítnout. Máme připravenu krizovou variantu, u které bychom rozložili projekt na několik etap. První etapa by se týkala historické budovy, kde předpokládáme cenu její rekonstrukce ve výši přibližně čtyřicet milionů korun.

Číst více...

Slovo z radnice 05/18

Starosta2Vážení spoluobčané,
 

v samém závěru dubna byly otevřeny obálky uchazečů s cenovými nabídkami na akci revitalizace základní školy Tišnovská – Za Školou. Nejnižší cenovou nabídku na zásadní a komplexní rekonstrukci nejstarších objektů školy ve výši dosahující 104 mil. Kč včetně DPH učinila společnost IMOS Brno, a.s.. S ohledem na předpokládanou dotaci ve výši cca 43 milionů Kč z evropských fondů, výběrová komise doporučila Radě města tuto nabídku využít. Rada města, která zasedala bezprostředně po skončení výběrového řízení, rozhodla o přidělení zakázky uvedenému uchazeči. Po skončení standardní odvolací lhůty, vyplývající z procesu výběrového řízení, vybranou společnost následně vedení města vyzve k uzavření smlouvy o dílo a zahájení stavebních prací. Termín dokončení stavby je dle nabídky předpokládán na konci května příštího roku.

Číst více...

Slovo z radnice 06/18

Starosta2Vážení spoluobčané,
 

od počátku měsíce května pokračovaly kroky vedení radnice a majetkového odboru Městského úřadu k vlastnímu zahájení stavebních prací na akci revitalizace Základní školy Tišnovská – Za Školou. Po dokončení výběrového řízení v samém závěru dubna byl na základě jeho výsledku následně Radou města potvrzen dodavatel revitalizace. Následovalo oslovení neúspěšných účastníků soutěže, aby se vzdali práva odvolání k výsledku soutěže, abychom tak mohli začít stavbu realizovat co nejdříve. Všechny oslovené firmy naší žádosti vyhověly a my jsme mohli začít jednat s vítězem soutěže stavební firmou IMOS Brno a.s.. Ta nám dodala v krátkém čase originály potřebných dokumentů, nutných pro podpis smlouvy o dílo a od 17. května jsme začali jednat se zástupci této firmy, abychom se dohodli na detailech smlouvy i vlastní výstavby. Už od prvního výběrového řízení bylo jasné, že termíny akce jsou velmi napjaté. Technologicky doslova „na krev“. Proto jsme dodavateli zdůraznili, že městu jde zejména o dodržení termínu dokončení akce a kvalitu provedení celého díla. V rámci jednání byla mimo jiné projednána řada variant postupu výstavby, upřesňující plánovaný harmonogram prací dodavatele. Jsme tak například připraveni i na variantu, při které by bylo nutné pro provádění prací z technologických důvodů během výstavby uvolnit kromě první budovy souběžně, částečně či úplně budovu druhou. Pro tuto variantu máme například řešení umístění tříd v objektech města. V tomto případě se však jedná zatím o jednu z možných situací, které by nám výstavba mohla připravit. Podpis smlouvy byl v závěru května připraven tak, aby stavební práce byly zahájeny v prvním červnovém týdnu.

Číst více...

Slovo z radnice 10/18

Starosta2Vážení spoluobčané,

práce na revitalizaci objektů prvního stupně základní školy Tišnovská – Za Školou pokračují nezmenšeným tempem. Školní kuchyň a jídelna dle předpokladu fungují od 4. září. Čekají nás některé důležité milníky stavby. U historického objektu v Tišnovské ulici jsou aktuální přípravné práce pro střechu, pro částečnou půdní vestavbu a pro obnovení ozdobného frontonu nad vchodem. U druhé budovy Za Školou je to obdobné. Bude demontována celá střešní konstrukce. V průběhu stavby jsme navíc zjistili problémy se statikou stropu a překladů oken v horním patře budovy Za Školou. Z tohoto důvodu je na této budově nutno dopřesnit statiku všech nových budovaných konstrukcí.

Číst více...

Slovo z radnice 11/18

Starosta2Vážení spoluobčané,

chtěl bych vám poděkovat za vaši účast v komunálních volbách, ze které je zřetelný váš zájem o město, jeho směřování a budoucí rozvoj. Na základě vašeho hlasování a celkových výsledků voleb se v pondělí 5. listopadu v kulturním domě uskuteční ustavující zasedání zastupitelstva města za účasti zvolených zástupců všech sedmi volebních subjektů. Jsem přesvědčen, že nová rada města včetně starosty a místostarosty, která vzejde z tohoto zasedání, naváže na uplynulé období osmi let intenzivního rozvoje města v oblasti investic a technické a dopravní infrastruktury města.

Číst více...