Městský úřad a samospráva

Slovo starosty 09/2021

StarostaVážení spoluobčané,

městu se podařilo v poměrně krátkém čase zopakovat výběrové řízení na rekonstrukci Rajhradské ulice. Stavba proto začne ještě letos. Na základě názoru úředníka ministerstva pro místní rozvoj, že soutěž nebyla Krajským úřadem Kraje Vysočina vypsána zcela bezchybně, jsme byli nuceni opakovat výběrové řízení. Kromě fyzického zdržení a jím způsobených komplikací znamenalo toto stanovisko navýšení ceny souhrnně pro všechny tři investory – Kraj Vysočina, město Velká Bíteš a SVK Žďársko o více jak dva miliony korun. Rozhodně nestihneme vše, co bylo v původním projektu pro letošek plánováno. Začne se koncem září a máme měsíc na to, abychom alespoň vybudovali kanalizaci mezi koncem města a křižovatkou s ulicí Na Výsluní. V uvedeném úseku bude proveden jen jeden překop silnice a jeho oprava, jinak je kanalizace vedena mimo vozovku. Není proto třeba se obávat, že bude silnice přes zimu uzavřena.

Číst více...

Slovo starosty 07-08/2021

StarostaVážení spoluobčané,

další z pravidelných zasedání zastupitelstva města se uskutečnilo 14. června. Úvod patřil, jako vždy, materiálům připraveným finančním odborem městského úřadu. K plnění rozpočtu města k 31. květnu jsme se shodli na tom, že rozpočet se plní přibližně dle plánu díky daňové výtěžnosti, která je hlavním zdrojem financí města. Nedává to samozřejmě pokyn k usnutí na vavřínech. Musíme sledovat inflaci, abychom byli schopni na letošní a příští rok naplánovat investiční akce a v dohodnutém rozsahu je také realizovat. V současnosti máme v rozpočtu určitou rezervu, to je dáno několika faktory. Jednak zůstatkem hotovosti na začátku roku a dále přesunem větší části stavebních prací rekonstrukce Rajhradské ulice na příští rok. Připomínám, že se nám podařilo po jednání s odborem dopravy krajského úřadu dohodnout zahájení kompletní rekonstrukce uvedené ulice ještě v letošním roce. Konečný rozsah prací pro letošní rok bude znám po dokončení výběrového řízení a výběru zhotovitele akce. Uvádím to proto, že 20. června jsme obdrželi informaci o nutnosti opakovat společné výběrové řízení, a to v souvislosti s nutností vyloučení pochybností o průběhu procesu vlastního výběrového řízení, které pro Krajský úřad, město Velká Bíteš a SVK Žďársko zajišťuje Krajský úřad Kraje Vysočina.

Číst více...

Informace pro občany - ulice Strmá

Stanoveni mistni_upravy_provozu

Informujeme občany, že od středy 28.7.2021 bude v ulicí Strmá ve Velké Bíteši zahájena rekonstrukce nízkého napětí firmou E.Gd, a.s.  Na křižovatce ulic Za Potokem a Strmá dojde k překopu komunikace. Do ulice Strmá se proto dostanete z ulice Návrší.

 

 

Česká pošta a Městský úřad ve Velké Bíteši - výluka

Vážení občané,

 

dne 29.7.2021 (čtvrtek) bude v dopoledních hodinách pobočka České pošty zavřena - otevřeno bude 13:00 - 16:00.

 

Městský úřad ve Velké Bíteši bude zavřený celý den.

 

Důvodem je přerušení dodávky elektrické energie.

 

Děkujeme za pochopení