Velká Bíteš
 • Úvod
 • Kontaktní informace
 • Mapa stránek
 • Městský úřad a samospráva

  Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

  Stanoveni mistni_upravy_provozuMěstský úřad Velké Meziříčí odbor dopravy a silničního hospodářství stanoví přechodnou úpravy provozu:

  komunikace: silnice II. tř., silnice III. tř. a místní komunikace, ve správním obvodu města Velká Bíteš

  v místě: opravy havárie vedení vodovodu nebo kanalizace

  v k.ú.: Velká Bíteš, Nové Sady, Křoví, Záblatí, Vlkov, Březské, Březí, Osová Bítýška, Skřinářov, Rozseč, Heřmanov, Nová Ves, Radňoves, Vidonín

  termín: maximálně 60 dnů v období 1.6. 2018 – 28.2. 2019
  důvod: zajištění bezpečnosti silničního provozu v rámci provádění prací na komunikaci

  Číst více...

  Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

  Stanoveni mistni_upravy_provozuMěstský úřad Velké Meziříčí odbor dopravy a silničního hospodářství stanoví místní úpravy provozu

   

  komunikace: místní komunikace - Velká Bíteš, Jáchymov, Hol.Zhoř, Březka-Jestřebí, silnice-Březka
  v místě: místní komunikace (spojka sil. I/37 a III/3791) Velká Bíteš, Jáchymov, Hol.Zhoř, Březka-Jestřebí, silnice-Březka
  termín: od 15.4. 2018
  důvod: zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu

  Číst více...

  Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

  Stanoveni mistni_upravy_provozuMěstský úřad Velké Meziříčí odbor dopravy a silničního hospodářství stanoví místní úpravy provozu

   

  komunikace: místní komunikace Sadová Velká Bíteš
  v místě: místní komunikace Sadová Velká Bíteš – Obytný soubor RD – lokalita „Babinec“
  termín: od 15.4. 2018
  důvod: zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu

  Číst více...

  Nová hlášení odstávek el. energie

  Odstávka energie

  Vážení spoluobčané,

   

  na webové adrese https://portal.eon.cz/odstavky/www/?psc=59501 jsou vyvěšena nová hlášení o odstávkách el. energie v našem regionu.

   

  Přejeme hezký den

  Informace o připravované změně územního plánu

  Městský úřad Velká Bíteš, odbor výstavby a životního prostředí tímto informuje veřejnost, že v návaznosti na doporučení Rady města Velká Bíteš ze dne 12.3.2018 pořídit Změnu č.10 Územního plánu města Velká Bíteš,  

   

  lze uplatnit návrhy na dílčí změny územního plánu , které budou řešeny v rámci  Změny č. 10 Územního plánu města Velká Bíteš.

   

  Návrhy na dílčí změny ÚP lze podat písemně na příslušném formuláři na adresu: Městský úřad Velká Bíteš ,odbor výstavby a životního prostředí, Masarykovo nám. 87, 59501 Velká Bíteš, a to ve lhůtě do 27.4.2018.

   

  Formulář „Návrh na pořízení změny územního plánu“ je k dispozici

  a) na MěÚ Velká Bíteš ,odboru výstavby a životního prostředí, kontaktní osoba Ing. Ladislav Homola, kancelář č.4, tel. 566 789 140, e-mail: ladislav.homola@vbites.cz

  b) na internetové adrese http://www.vbites.cz/cs/mestsky-urad-a-samosprava/mestsky-urad/dokumenty#dokumenty-vystavba.

   

  Změna č.10 ÚP města Velká Bíteš bude pořizována na náklady města Velká Bíteš.

   

  Ve Velké Bíteši dne 14.3.2018

   

  Ing. Ladislav Homola v.r.

  vedoucí odboru výstavby a ŽP

  Městského úřadu Velká Bíteš

  Partnerská města

  Torrevecchia Pia Hanusovce nad Toplou

  Novinky z města

  Pro odběr novinek z dění ve městě zadejte prosím Váš e-mail. Odesláním e-mailové adresy udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů.