Městský úřad a samospráva

Stanovení přechodné úpravy provozu

Stanoveni mistni_upravy_provozu

Komunikace: silnice č.: III/3928, II/602, II/399 a místní komunikace v k.ú. Velká Bíteš

 

V místě: Uzavírky silnice III/3928 v ulici Rajhradské ve Velké Bíteši
a na objízdné trase


Termín: 11.10. 2021 - 30.11. 2021


Důvod: Stavba opravy silnice III/3928 – Rekonstrukce náspu Outulný VHS spol. s r.o.

 

pdfHlavní dokument

pdfGrafická příloha

Slovo starosty 10/2021

StarostaVážení spoluobčané,

máme za sebou letošní hody. První po přetržce, kterou měl po dlouholetém každoročním hodování na svědomí koronavirus. Byly trochu jiné, než ty v minulosti. Rozsahem, návštěvností i organizací, zejména přesunem hlavního večerního programu v pátek a sobotu na prostranství ke kulturnímu domu. Počasí s výjimkou závěru nedělního odpoledne, hodům přálo. Myslím, že můžeme být dle ohlasů většiny občanů, spokojeni. U akcí u kulturního domu organizátoři navíc dobře zvládli hygienické kontroly a testování. Pokud se město pro uskutečnění části hodového programu u kulturního domu v budoucnu rozhodne, je pro mne reálnou alternativou k tradičnímu pojetí programu hodů, soustředěného především na Masarykovo náměstí tak, jak jsme ho znali v minulosti.

Číst více...

KONEC dopravního omezení - rekonstrukce násypu v ulici Rajhradská, vč. změny dopravní obsluhy místních částí JINDŘICHOV a JESTŘABÍ - přes zimní období

Stanoveni mistni_upravy_provozu

Vážení spoluobčané,

dopravní uzávěra v ulici Rajhradská pro letošní rok skončila ke dni 31.10.2021 a průjezd ulicí Rajhradská vám všem, včetně nákladní dopravy již je umožněn.

Omezení průjezdu ulicí byl v letošním roce oproti původnímu termínu o 1 měsíc zkrácen na základě změny původně plánovaného rozsahu stavebních prací.

V současné době s dodavatelem jednáme o dalším postupu prací, včetně dopravní uzávěry v příštím roce. Naším záměrem je umožnit vozidlům průjezd po maximální možnou dobu a úplnou dopravní uzávěru minimalizovat. Dodavatel je tomu nakloněn a věříme tomu, že společně nalezneme řešení, které bude přijatelné pro zajištění dobré dopravní obslužnosti do přilehlých obcí.

O dalším průběhu realizace stavby a dopravních omezeních v příštím roce Vás na tomto místě budeme včas informovat. 

 

Doplňující informace:

Stavební práce na realizaci stavby III/3928 Velká Bíteš – rekonstrukce násypu v ulici Rajhradská budou v případě příznivého počasí opět zahájeny ke dni 1.4.2022.

Pro informaci uvádíme, že se jedná o časově náročnou stavbu tří investorů s podílem dotace.

Rekonstrukce Rajhradské ulice přinese i omezení pohybu a průjezdnosti v dané oblasti:

V roce 2021 byl omezen provoz v ulici Rajhradská od křižovatky Rajhradská – Na Výsluní směrem na Jindřichov, v příštím roce bude nutné tuto část opět krátkodobě uzavřít. Způsob a termín uzávěry vám zde v předstihu sdělíme.

Jakmile budou zahájeny práce od ulice Jihlavská, bude nutné uzavřít ulici Rajhradskou od ulice Jihlavská po křižovatku Rajhradská – Na Výsluní. I o této uzávěře Vám zde v předstihu poskytneme potřebné informace. 

 

Děkujeme za pochopení

 

Uzavírka silnice II/390 v obci Osová Bítýška

Stanoveni mistni_upravy_provozu

Vážení spoluobčané,

od 11.10.2021 do 17.10.2021 z důvodu pokládky  nového povrchu dojde k úplné uzavírce silnice II/390 v obci Osová Bítýška.

Obousměrná objízdná trasa pro veškerý provoz bude vedena po silnici II/390, II/602 a I/37 přes zastavěné území obcí Osová Bítýška a Velká Bíteš.

Linkovým autobusům bude po celou dobu uzavírky průjezd umožněn.

 

pdfBližší informace v přiloženém dokumentu PDF

 

Děkujeme za pochopení

 

 

Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 19/2021

Zastupitelstvo rada

Místo konání: Kulturní dům, Vlkovská, č.p. 482, Velká Bíteš

Doba konání: 13.09.2021 v 14:30 hodin

 

Městský úřad Velká Bíteš v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš.

  

 Odkaz na online přenos zde

 

Upozorňujeme, že ve zpravodaji města Velké Bíteše je uvedena mylná informace o zahájení zasedání zastupitelstva města. Zastupitelstvo města Velká Bíteš se bude konat dne 13.09.2021 od 14:30 hodin v kulturním domě. 

Číst více...

Informace pro občany - ulice Návrší a U Kapličky

Stanoveni mistni_upravy_provozu

Informujeme občany, že od čtvrtka 02.9.2021 bude v ulicí Návrší a U Kapličky ve Velké Bíteši probíhat rekonstrukce nízkého napětí firmou E.Gd, a.s.  Na křižovatce ulic Návrší, Strmá a U Kapličky dojde k překopu komunikace, k nemovitostem bude omezený přístup.

 

Děkujeme za pochopení