Městský úřad a samospráva

Upozornění na možnost uplatnit připomínky k návrhu Územního plánu Velká Bíteš

Městský úřad Velká Bíteš, odbor výstavby a životního prostředí, jako příslušný pořizovatel územně plánovací dokumentace města Velká Bíteš podle § 6 odst.2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen „stavební zákon“), upozorňuje , že dne 17.7.2017  byla vyvěšena veřejná  vyhláška  o zveřejnění   návrhu Územního plánu Velká Bíteš včetně vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území. Pořizovatel dále oznamuje, že dle § 50 odst.3 stavebního zákona může každý ve lhůtě do 30-ti dnů ode dne doručení této veřejné vyhlášky tj. nejpozději do  31.08.2017 včetně uplatnit u pořizovatele písemné  připomínky k dokumentaci návrhu ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÁ BÍTEŠ.

Číst více...

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Kdy: 14.09.2017 od 07:30 do 15:45

Kde: Holubí Zhoř - část obce č. p. 1, 40, 42, 44, 45, 51 (bližší informace v přiložením souboru).

Číst více...

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Kdy: 07.09.2017 od 07:30 do 14:00

Kde: Březka, Jasenice, Čikov, Holubí Zhoř (bližší informace v přiloženém souboru).

Číst více...