Městský úřad a samospráva

Slovo z radnice 02/17

Vážení spoluobčané,
thumb_Starosta2
 

nadcházející období měsíce února bude pro nás obdobím intenzivních příprav akcí, které bychom chtěli v letošním roce realizovat. Předpoklad k tomu nám dává poměrně solidní rozpočtové hospodaření města v uplynulém období. Za rok 2016 skončilo s přebytkem ve výši 7,375 mil. Kč. Tyto prostředky budou zapojeny do rozpočtu letošního roku. Stav financí na rozpočtových bankovních účtech k 31. 12. 2016 činil Kč 38,046 mil.. Kč a zůstatek dlouhodobých úvěrů k tomuto datu činil 39,449 mil. Kč.

Číst více...

Slovo z radnice 01/17

Vážení spoluobčané,
Starosta2
 

stojíme společně před dalším novým rokem, který bude pro koaliční vedení současné radnice, a osobně doufám, že i s vaší podporou, dozajista rokem dalších viditelných změn na tváři našeho města.

V tom minulém jsme v oblasti dopravních staveb úspěšně zvládli rekonstrukci ulice Na Valech a Pod Hradbami včetně nové okružní křižovatky a část ulice Lánice. V tom letošním nás čeká dokončení celého zbývajícího rozsahu Lánic a navazující části Masarykova náměstí po poštu.

Číst více...