Městský úřad a samospráva

Slovo starosty 12/2021

StarostaVážení spoluobčané,

v průběhu listopadu pokračovaly podle harmonogramu a bez zásadních problémů práce na probíhajících velkých investičních akcích města, které budou dokončeny v průběhu příštího roku – rekonstrukci ulice Rajhradské a rekonstrukci mateřské školy na Masarykově náměstí.

Číst více...

PF 2022

Přejeme vám příjemné prožití vánočních svátků a mnoho osobních a pracovních úspěchů v roce 2022

pf 2022

Oznámení o návrhu místní úpravy provozu

Stanoveni mistni_upravy_provozu

Komunikace: silnice č.: II/379, II/390, II/399, II/602

 

V místě: 

II/379 v km 0,140 k.ú. Velká Bíteš Na Valech
II/390 v km 18,885 k.ú. Ruda v blizkosti křiž. II/390 a II/602
v km 21,610 k.ú. Lhotka u VM v blízkosti EXIT 153
II/399 v km 0.110 k.ú. Košíkov v blízkosti EXIT 162
II/602 v km 30,520 k.ú. Vel.Bíteš Růžová, 30,575 Pod Hradbami, 30,840 Jihlavská
II/602 v km 37,855 k.ú. Ruda v blízkosti křiž. II/390 a II/602
II/602 v km 45,665 a 45,760 k.ú. Petráveč v blízkosti EXIT 146


Termín: od 10.2. 2022


Důvod: Zamezení objíždění dálnice D1 tranzitní dopravou

 

pdfHlavní dokument

pdfGrafická příloha

Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 20/2021

Zastupitelstvo rada

Místo konání: Kulturní dům, Vlkovská, č.p. 482, Velká Bíteš

Doba konání: 22.11.2021 v 17:00 hodin

 

Městský úřad Velká Bíteš v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš.

  

 Odkaz na online přenos zde

 

Číst více...

Slovo starosty 11/2021

StarostaVážení spoluobčané,

práce na rekonstrukci Rajhradské ulice byly zahájeny na počátku října s tím, že kvůli zimní silničářské sezóně bude možné pracovat v letošním roce v prostoru krajské komunikace jen maximálně dva měsíce. Práce bylo nutné navíc zahájit v jednom ze složitějších úseků, a to úseku od konce zástavby po křižovatku ulic Rajhradská a Na Výsluní. Zde si postup, rozsah a charakter prací vynutil úplnou uzavírku komunikace, vedoucí na Jindřichov. Objízdnou trasu pro vozidla z Jindřichova a Jestřabí bylo z tohoto důvodu nutné vést přes Pucov. O dopravním opatření byli v předstihu informováni občané obou obcí a společnost Labara prostřednictvím předsedů osadních výborů a webových stránek města. Uzávěra byla projednána a povolena do konce listopadu, ale po dohodě s Krajem Vysočina a provádějící firmou byla zkrácena do 31. října. Práce se tak v listopadu přesunou mimo vlastní komunikaci a úplnou uzavírku nahradí omezení průjezdu v cca 30 metrech, při současném zajištění průjezdnosti uvedeným úsekem silnice. Pro stavební práce v příštím roce již nepředpokládáme dlouhodobé znemožnění průjezdnosti komunikace na Jindřichov, vyjma jednorázových technologických operací stavby. Například příčného překopu silnice pro pokládku hlavního kanalizačního potrubí či pokládky asfaltové vrstvy komunikace.

Číst více...

Přípravné práce v ulicích Za Potokem a Strmá

Vážení občané, 

dne 2.11.2021 budou zahájeny v ulicích Za Potokem a Strmá ve Velké Bíteši přípravné práce pro asfaltování rýh po pokládce nových inženýrských sítí. Samotné asfaltování bude probíhat od pátku dne 5.11.2021.

Chtěli bychom proto všechny, kterých se práce dotknou, požádat o toleranci a trpělivost.