Městský úřad a samospráva

Prodej stavebních pozemků

09-04-2018aMěsto Velká Bíteš prodává

 

- část pozemku p.č. 2539/89 orná půda o výměře cca 1427 m2,

- část pozemku p.č. 2539/90 orná půda o výměře cca 1121 m2,

- část pozemku p.č. 2539/91 orná půda o výměře cca 749 m2

 

vše v k.ú. a obci Velká Bíteš (Babinec).

 

Podrobnější informace jsou zveřejněny na www.velkabites.cz (úřední deska).

Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 23/2018

Zastupitelstvo radaMěstský úřad Velká Bíteš v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

(obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš.

 

Místo konání: Kulturní dům, Vlkovská, č.p. 482, Velká Bíteš

Doba konání: 09. 04. 2018 v 17:00 hodin

Číst více...

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Stanoveni mistni_upravy_provozuMěstský úřad Velké Meziříčí odbor dopravy a silničního hospodářství stanoví přechodnou úpravy provozu:

komunikace: silnice II. tř., silnice III. tř. a místní komunikace, ve správním obvodu města Velká Bíteš

v místě: opravy havárie vedení vodovodu nebo kanalizace

v k.ú.: Velká Bíteš, Nové Sady, Křoví, Záblatí, Vlkov, Březské, Březí, Osová Bítýška, Skřinářov, Rozseč, Heřmanov, Nová Ves, Radňoves, Vidonín

termín: maximálně 60 dnů v období 1.6. 2018 – 28.2. 2019
důvod: zajištění bezpečnosti silničního provozu v rámci provádění prací na komunikaci

Číst více...

Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

Stanoveni mistni_upravy_provozuMěstský úřad Velké Meziříčí odbor dopravy a silničního hospodářství stanoví místní úpravy provozu

 

komunikace: místní komunikace - Velká Bíteš, Jáchymov, Hol.Zhoř, Březka-Jestřebí, silnice-Březka
v místě: místní komunikace (spojka sil. I/37 a III/3791) Velká Bíteš, Jáchymov, Hol.Zhoř, Březka-Jestřebí, silnice-Březka
termín: od 15.4. 2018
důvod: zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu

Číst více...

Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

Stanoveni mistni_upravy_provozuMěstský úřad Velké Meziříčí odbor dopravy a silničního hospodářství stanoví místní úpravy provozu

 

komunikace: místní komunikace Sadová Velká Bíteš
v místě: místní komunikace Sadová Velká Bíteš – Obytný soubor RD – lokalita „Babinec“
termín: od 15.4. 2018
důvod: zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu

Číst více...