Městský úřad a samospráva

Uzavírka ulice Na Valech

Vážení občané,

oznamujeme Vám, že z důvodu provádění stavebních prací na rekonstrukci ulice bude od pondělí 11. dubna 2016 bude uzavřena ulice Na Valech a to od křižovatky s ulicí Tišnovská až po křižovatku s ulicí Růžová. Obě křižovatky budou průjezdné. Pouze křižovatka s ulicí Růžová bude podle potřeby a z důvodu bezpečnosti celá uzavřena na nezbytně krátkou dobu. Vjezd vozidel s povolením stavby a zákazníkům firem v ulici Na Valech bude umožněn do doby, dokud tam nepostoupí stavební činnost zhotovitele.

Stávající autobusové zastávky „U ŠKOLY“ budou po celou dobu rekonstrukce (od 11.04.2016 do 15.07.2016) přemístěny na náměstí Osvobození ke kostelu.

Místní doprava bude vedena ve směru na Tišnov ulicí Hrnčířská a ve směru od Tišnova ulicí Kostelní. Tranzitní a nákladní doprava bude vedena po objízdných trasách.

Děkujeme za pochopení

 

 

 

 

Slovo z radnice 04/16

starosta1Vážení spoluobčané,
rád bych vás všechny pozval na počátku tohoto měsíce v sobotu 2. dubna 2016 k účasti na tradičním cyklistickém závodu Velká Bíteš – Brno – Velká Bíteš. Ten každoročně pořádá TJ Favorit Brno ve spolupráci především s městem Velká Bíteš a TJ Spartak Velká Bíteš. Loňská změna startu a cíle tohoto závodu a jejich umístění z Brna do Velké Bíteše je pro mne osobně změnou, která nám dává šanci přesunout hlavní část tohoto tradičního zahájení cyklistické jihomoravské sezóny na území Kraje Vysočina a obohatit jej o doprovodný kulturní program o prvky našeho města a blízkého regionu. Pro letošní rok to bude koncert dechové hudby Muzikantů Ladislava Prudíka a dále pak vyhlášení vítězů a předání ocenění autorům nejlepších prací výtvarné soutěže, kterou pro žáky bítešských základních škol vyhlásila Základní škola Sadová. Poděkování za dlouholetou podporu a zázemí pro cyklistiku, a to nejen městu, ale i všem bítešákům vyslovili zástupci pořadatelské TJ Favorit Brno při jednání organizačního výboru v minulém měsíci. Během tohoto jednání byly rovněž projednány další možnosti spolupráce, jako například organizace mistrovství republiky historických velocipedů ve Velké Bíteši v příštím roce či případné přesunutí republikového mistrovství některé cyklistické kategorie do našeho města v návaznosti na společné aktivity s partnerskými městy turistické destinace Koruna Vysočiny.

Číst více...

Slovo z radnice 03/16

starosta1Vážení spoluobčané,
uplynulý měsíc byl obdobím pokračování příprav na letošní „stavební sezonu“ města. Uskutečnilo se několik koordinačních jednání, týkajících se rekonstrukcí silnic Na Valech, Pod Hradbami a Lánice. Z nich vyplynula následující aktuální časová upřesnění realizace uvedených staveb. V případě rekonstrukce ulice Lánice, akce Ředitelství silnic a dálnic ČR v rámci které budou současně rekonstruovány stávající a dobudovány nové úseky hlavních řadů vodovodu a kanalizace SVK Žďársko a též provedena dešťová kanalizace města z prostoru ulice Tyršova a opraveny některé stávající chodníky, bude v letošním roce s největší pravděpodobností proveden úsek od stávajícího spodního výjezdu z lokality Chobůtky po současný vjezd do mateřské školy Lánice. Plánovaný navazující úsek od školky po „mejto“ byl přesunut až na rok 2017, kdy bude současně dobudována stavba až po konec zástavby ulice Lánice ve směru na Osovou Bítýšku. Letošní práce budou od 1. června do 15. července prováděny na vodovodu a kanalizaci, a sice za částečného omezení dopravy a jejího řízení semafory. Od poloviny července do září pak budou práce na vlastní vozovce pokračovat při úplné uzavírce vozovky. V případě výstavby okružní křižovatky u náměstí a rekonstrukcí navazujících komunikací Na Valech a Pod Hradbami byl potvrzen termín 1. duben pro zahájení stavebních prací v úseku od základní školy po ulici Růžovou při částečné a dále pak úplné uzavírce vozovky. K 15. červenci bude nová komunikace na Valech zprůjezdněna přes prostor plánované křižovatky při ulici Růžová. Práce budou následně pokračovat v úseku ulice Pod Hradbami za úplné uzavírky komunikace. V termínu 8. září bude zprůjezdněn tento úsek ulice včetně nové okružní křižovatky. Dokončení celé stavby včetně chodníků, zeleně, veřejného osvětlení a administrace je stanoveno na konec října.

Číst více...

Změna pracovní doby pro veřejnost

Vážení občané,

upozorňujeme na změnu pracovní doby pro veřejnost na Městském úřadě ve Velké Bíteši, která bude od 1.3.2016 v následujícím rozsahu:

 

Pracovní doba:

Pondělí 08:00 – 11:30, 12:30 – 17:00
Úterý 08:00 – 11:30, 12:30 – 14:30
Středa 08:00 – 11:30, 12:30 – 17:00
Čtvrtek neúřední den

Pátek 08:00 – 11:30, 12:30 – 13:30

Číst více...

Zpráva od Finančního úřadu pro Kraj Vysočina

INFORMACE

Finanční úřad pro Kraj Vysočina

Územní pracoviště ve Velkém Meziříčí

 

Vážení občané,

 

dovolujeme si Vás upozornit na to, že se blíží období podávání daňových přiznání k dani z příjmu fyzických osob. V letošním roce bude končit lhůta pro podání daňových přiznání v pátek  dne 1. dubna 2016.

Na Územním pracovišti ve Velkém Meziříčí budou od 14. března rozšířeny úřední hodiny pro veřejnost na všechny pracovní dny a to:

14.3. – 18.3.2016

podatelna, přejímka daňových přiznání, poskytování informací:

pondělí, středa 8:00 – 17:00

úterý, čtvrtek   8:00 – 15:30

pátek                8:00 – 14:00

pokladna

v obvyklých dnech

pondělí, středa 8:00 – 17:00 /12:00-12:30 přestávka/

21.3. – 24.3.2016

podatelna, přejímka daňových přiznání, poskytování informací:

denně  8:00 - 18:00

pokladna

denně  8:00 - 17:00, /12:00-12:30 přestávka/

29.3.- 1.4.2016

podatelna,  přejímka daňových přiznání a poskytování informací:

denně  8:00 - 18:00

pokladna

denně  8:00 - 17:00, /12:00-12:30 přestávka/

Stejně jako v loňském roce budou v rámci zlepšování služeb České daňové správy zaměstnanci finančního úřadu poskytovat ve dnech 16. března a 23. března 2016 službu pro občany Velké Bíteše a okolních obcí v zasedací místnosti MěÚ Velká  Bíteš a to v době od 12:00 do 17:00 hodin. V rámci této služby budou poskytovat základní informace k vyplnění daňových přiznání, zajistí převzetí daňových přiznání, provedou kontrolu jejich formální správnosti a případně odpoví na dotazy. Tiskopisy daňových přiznání jsou k dispozici na podatelně Městského úřadu ve Velké Bíteši.

 

 

JUDr. Ing. Vladimír Macálka

ředitel odboru