Městský úřad a samospráva

Slovo z radnice 09/16

starosta1

Vážení spoluobčané,

na stavbě okružní křižovatky a rekonstrukce ulic Na Valech a Pod Hradbami v krajské části ulice Pod Hradbami došlo v srpnu ke změně harmonogramu prací. Změna se týkala termínu dokončení stavebních prací, který byl posunut oproti smlouvě o dílo o jeden měsíc, a to na 30. září 2016. Tato změna se tím pádem projevila i v navazujících částech stavby, které financuje město. Důvodem posunu prací byly nutné dodatečné projekční úpravy komunikace, a to po zjištění nepříznivého stavu stávající krajské komunikace oproti projektu po odfrézování asfaltových vrstev. Pro nás tato situace bude znamenat prodloužení stavby, trvání objízdných tras zejména ulicí Za Potokem a časovou kolizí s letošními hody. Kvalita dokončeného díla je však v tomto případě pro nás všechny jistě prioritou.

Číst více...

Výherní listina hodové tomboly 2016

Výsledky losování hodové tomboly, která byla vylosována v neděli 11. září 2016 v 16 hodin.

Ceny jsou připraveny k vyzvednutí na Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5.

 

Město Velká Bíteš Výsledky hodové tomboly 2016

Babinec - prodej posledních pozemků z I. etapy

Město Velká Bíteš nabízí v I. etapě k prodeji poslední 2 pozemky určené k zástavbě rodinnými domy v lokalitě Babinec. Pozemky jsou o výměrách 674 m2 a 1180 m2. Více informací je uvedeno na úřední desce Městského úřadu Velká Bíteš. Nabídky kupní ceny je možno podávat do 26.09.2016 do 11.00 hod..

Číst více...

Uzavírka Masarykova náměstí

Od pátku 9. 9. 2016 (00.00 hod.) do neděle 11. 9. 2016 (24.00 hod.) bude z důvodu konání kulturních akcí UZAVŘENO CELÉ MASARYKOVO NÁMĚSTÍ. NÁHRADNÍ AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA BUDE V ULICI ZA POTOKEM!!!

Individuální doprava bude povolena pouze v pátek 9. 9. 2016 do 15.00 hod.

OZNÁMENÍ - projednávání návrhu zadání nového Územního plánu Velká Bíteš

Městský úřad Velká Bíteš, odbor výstavby a životního prostředí, jako příslušný pořizovatel ÚPD města Velká Bíteš,  oznamuje veřejnosti projednávání návrhu zadání nového  Územního plánu Velká Bíteš.

Číst více...

Tradiční Bítešské hody 2016 - pozvánka a program

starek-starka-2016Klub kultury Města Velké Bíteše ve spolupráci s Městem Velká Bíteš, rychtářem a rychtářkou, prvním stárkem a stárkou, bítešskou chasou, Muzejním spolkem Velkobítešska a národopisným souborem Bítešan, místními organizacemi a spolky Vás srdečně zvou na Tradiční Bítešské hody 2016, které se konají od středy 7. září do středy 14. září.

Číst více...