Městský úřad a samospráva

Slovo z radnice 07-08/16

starosta1Vážení spoluobčané,
velká část z nás s napětím očekává polovinu července. Termín, kdy je naplánováno zprůjezdnění úseku rekonstruované ulice Na Valech od ulice Růžové po základní školu včetně nové okružní křižovatky. Pokud alespoň občas sledujete průběh stavebních prací na této akci, musíte mi dát za pravdu, že rekonstrukce ulice byla městem a Krajem Vysočina připravena „za minutu dvanáct“. Dožilá vozovka a chodníky, nevhodně výškově uložená kanalizace, chybějící veřejné osvětlení, vzdušné vedení v trasách předzahrádek rodinných domů, pozičně a výškově komplikovaná křižovatka s ulicí Za Školou u základní školy bez navazujícího přechodu od autobusové zastávky. Je toho ještě víc co tato investiční akce vyřeší. Jsem přesvědčen, že k budoucí spokojenosti občanů města. Chtěl bych již v pomyslném „poločase“ akce, kdy se stavební práce pomalu přesouvají do zbývajícího úseku v ulici Pod Hradbami, poděkovat především vám všem, kterým stavba více či méně zasáhla do vašeho běžného života či podnikání. Za vaši trpělivost a vstřícnost ke změnám, které jsou v oblasti dopravy pro naše město potřebné. Dodavatelská společnost Outulný VHS spol. s r.o. dosud dodržuje rámcový harmonogram akce a ani dodatečná oprava části vodovodního řadu Svazkem vodovodů a kanalizací v ulici Na Valech či složitější lokální kácení vzrostlé zeleně ve stejném úseku, související kromě vodovodu též s přelo žkou plynovodního potrubí a přesunem autobusové zastávky, nebyly důvodem pro prodlužování termínů výstavby. Předpokládám, že termín zprůjezdnění první části stavby bude dodržen a celá akce pak bude stavebně dokončena do letošních hodů.

Číst více...

Přerušení dodávky el. energie

ul. Za Školou (mimo č.p. 560, 577, 647, 399), Na Valech č.p. 264, 331, 353, 500, 581 a parcela č. 1339/12

Město Velká Bíteš soubor PDF ke stažení 508.89 Kb

Přerušení dodávky el. energie

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie. Vypnutá oblast: trafostanice "Školka" - ul. U Stadionu popisná čísla uvedená v pdf dokumentu.

Město Velká Bíteš soubor PDF ke stažení 560.92 Kb