Městský úřad a samospráva

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš

Město Velká Bíteš, Městský úřad Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš: Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 16/2017, které se bude konat dne 13.02.2017 v 17:00 hodin v kulturním domě.

Město Velká Bíteš Soubor PDF ke stažení 330.13 Kb

Slovo z radnice 02/17

Vážení spoluobčané,
thumb_Starosta2
 

nadcházející období měsíce února bude pro nás obdobím intenzivních příprav akcí, které bychom chtěli v letošním roce realizovat. Předpoklad k tomu nám dává poměrně solidní rozpočtové hospodaření města v uplynulém období. Za rok 2016 skončilo s přebytkem ve výši 7,375 mil. Kč. Tyto prostředky budou zapojeny do rozpočtu letošního roku. Stav financí na rozpočtových bankovních účtech k 31. 12. 2016 činil Kč 38,046 mil.. Kč a zůstatek dlouhodobých úvěrů k tomuto datu činil 39,449 mil. Kč.

Číst více...

Slovo z radnice 01/17

Vážení spoluobčané,
Starosta2
 

stojíme společně před dalším novým rokem, který bude pro koaliční vedení současné radnice, a osobně doufám, že i s vaší podporou, dozajista rokem dalších viditelných změn na tváři našeho města.

V tom minulém jsme v oblasti dopravních staveb úspěšně zvládli rekonstrukci ulice Na Valech a Pod Hradbami včetně nové okružní křižovatky a část ulice Lánice. V tom letošním nás čeká dokončení celého zbývajícího rozsahu Lánic a navazující části Masarykova náměstí po poštu.

Číst více...

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš

Město Velká Bíteš, Městský úřad Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš: Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 15/2016, které se bude konat dne 12.12.2016 v 17:00 hodin v kulturním domě.

Město Velká Bíteš Soubor PDF ke stažení 359.61 Kb

Slovo z radnice 12/16

Vážení spoluobčané,
thumb_Starosta2
 

máme za sebou poměrně rozsáhlé rekonstrukce komunikací Na Valech a v Lánicích, které byly předány do užívání v souladu se smlouvami v minulém měsíci. Zejména předání „Valů“ bylo uskutečněno na jedničku. Myslím, že dořešené návaznosti stavby na ulici Kozí, Na Valech u bývalé radioopravny i Za Školou to jasně dokládají. Zejména rodiče dětí oceňují novou úpravu ulice Za Školou u základní školy. U pozemku proti škole před provozovnou AKE, které město koupilo, nyní připravujeme projekt jeho využití. Část pozemku zůstane volná a bude v budoucnu sloužit jako plocha pro zastavení vozidel rodičů, tak aby jejich děti mohly bezpečně vystoupit z aut, kterými je přivážejí do školy. Pokud se potvrdí, že bude pro tento účel dostatečně velká stávající volně přístupná část parcely, zbývající část pozemku, která je v současné době oplocená, bude využita pro školní zahradu. Zatím totiž základní škola stále využívá zahradu „speciální“ školy na Tišnovské, tam však plánujeme její přístavbu. Je tedy nejvyšší část dořešit zahradu novou. U kruhové křižovatky Na Valech vznikla po dvou zbouraných domech poměrně velká volná plocha. Zde je jednou z variant zřízení míst pro dočasné odstavení vozidel, které by byly přístupné z ulice Na Valech. Tak bychom mohli nahradit zrušená parkovací místa za Technickými službami a nabídnout dostupnou variantu lidem, kteří odstavují auta na náměstí na celý den a pokračují do práce autobusem.

Číst více...