Městský úřad a samospráva

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Kdy: 16.10.2017 od 07:30 do 16:00.

Kde: Velká Bíteš a Košíkov (bližší informace v přiloženém souboru).

Číst více...

Pokračování prodeje pozemků na Babinci

Město Velká Bíteš pokračuje v prodeji stavebních pozemků v lokalitě Babinec a nabízí Vám ke koupi následující pozemky z II. etapy výstavby inženýrských sítí a dopravní infrastruktury:

- pozemek p.č. 2539/83 orná půda o výměře 1035 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš

za nejvyšší nabídku kupní ceny, minimálně za 1000,- Kč/m2 se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy (červeně označený pozemek),

Číst více...

Stánkový prodej v průběhu bítešských hodů

Upozorňujeme prodejce, že v souvislosti s probíhající rekonstrukcí ulice Lánice ve Velké Bíteši, budou v rámci hodového víkendu (8.9. – 10.9.)  umísťovány na Masarykově nám. pouze stánky s výrobky a produkty mající charakter, který se vztahuje k tématice lidových slavností a dále stánky s občerstvením.

Stánky s ostatním sortimentem jako je textil, ošacení, hračky apod. nemohou být z tohoto důvodu  v době bítešských hodů na území města umísťovány.

 

Upozornění na možnost uplatnit připomínky k návrhu Územního plánu Velká Bíteš

Městský úřad Velká Bíteš, odbor výstavby a životního prostředí, jako příslušný pořizovatel územně plánovací dokumentace města Velká Bíteš podle § 6 odst.2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen „stavební zákon“), upozorňuje , že dne 17.7.2017  byla vyvěšena veřejná  vyhláška  o zveřejnění   návrhu Územního plánu Velká Bíteš včetně vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území. Pořizovatel dále oznamuje, že dle § 50 odst.3 stavebního zákona může každý ve lhůtě do 30-ti dnů ode dne doručení této veřejné vyhlášky tj. nejpozději do  31.08.2017 včetně uplatnit u pořizovatele písemné  připomínky k dokumentaci návrhu ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÁ BÍTEŠ.

Číst více...

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Kdy: 14.09.2017 od 07:30 do 15:45

Kde: Holubí Zhoř - část obce č. p. 1, 40, 42, 44, 45, 51 (bližší informace v přiložením souboru).

Číst více...

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Kdy: 07.09.2017 od 07:30 do 14:00

Kde: Březka, Jasenice, Čikov, Holubí Zhoř (bližší informace v přiloženém souboru).

Číst více...