Městský úřad a samospráva

Přerušení dodávky el. energie

Oznámení přerušení dodávky el.energie 7.12.2016. Vypnutá oblast Košíkov (detaily v přiloženém souboru)

Město Velká Bíteš Soubor PDF ke stažení 449.31 Kb

Slovo z radnice 11/16

Vážení spoluobčané,
thumb_Starosta2
 
stavba okružní křižovatky a rekonstrukce ulic Na Valech a Pod Hradbami se dostala na konci října ke svému závěru. Byly zde dokončeny práce na chodnících, zpevnění hradební zdi na Valech a veřejném osvětlení. Pouze malá část terénních úprav a část stavby parkoviště a zpevněných ploch v ulici Za Školou, které byly koordinovány se zateplením části suterénu školy, budou dokončovány ještě v průběhu listopadu. Na říjnovém zastupitelstvu se většina zastupitelů přiklonila k vybudování parkovacích stání na soukromém pozemku vedle školy a odsouhlasila tak odkup předmětné nemovitosti. Uvedený záměr účelně doplní přestavbu této části ulice Za Školou, která přinesla bezpečnost a přehlednou organizaci dopravy do prostoru křižovatky u hlavního vstupu do školní budovy. Na závěr stavby je na místě připomenout poměrně slušné tempo výstavby celé akce. I přes nezbytné změny byly dle harmonogramu zprůjezdněny tři výjezdové paprsky okružní křižovatky v plánovaném termínu 15. července.

Číst více...

Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 14/2016

Číst více...

Přerušení dodávky el. energie

Oznámení o přerušení dodávky el.energie. Vypnutá oblast: ul. Tyršova, Zahradní, Za Uličkami, Lánice č.p 45 a 63, Družstevní č.p. 584.

Město Velká Bíteš soubor PDF ke stažení 530.81 Kb

Pokračuje prodej pozemků na Babinci

Prodej pozemků - Babinec

Město Velká Bíteš, se sídlem Masarykovo nám. 87, 595 01 Velká Bíteš zveřejňuje v souladu s ust. § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů záměr úplatně převést

Číst více...