Městský úřad a samospráva

Místní komunikace Pod Spravedlností

Vážení občané,
v souladu s výsledkem  jednání, jež se konalo dne 18.01.2016 v zasedací síni MěÚ Velká Bíteš  za účelem veřejného projednání připravované  opravy a úpravy ulice Pod Spravedlností ve Velké Bíteši, Vám předkládáme projektovou dokumentaci na tuto akci a žádáme Vás o sdělení věcných připomínek a požadavků k předmětnému záměru.

Tyto podněty podávejte písemně do 04.02.2016.

V listinné podobě je možné podání osobně na podatelně či vhozením do schránky ve vstupních vratech MěÚ Velká Bíteš nebo  prostřednictvím České pošty. V elektronické podobě je možné podání prostřednictvím elektronické podatelny či e-mailem na adresu mu@vbites.cz, případně ladislav.rada@vbites.cz.

Město Velká Bíteš C.2.I_Koordinacni_situace.pdf 551.04 Kb

Město Velká Bíteš C.2.II_Koordinacni_situace.pdf 506.17 Kb

Město Velká Bíteš C.2.III_Koordinacni_situace.pdf 434.31 Kb

Město Velká Bíteš D.1.1_Podelny_profil_komunikace-1.cast.pdf 159.19 Kb

Město Velká Bíteš D.1.1_Podelny_profil_komunikace-2.cast.pdf 160.33 Kb

Město Velká Bíteš D.101_Prehledna_situace.pdf 2.06 Mb

Slovo z radnice 01/16

starosta1Vážení spoluobčané,
vstupujeme již pošesté společně do nového roku. Vykročení do nového roku 2016 se poprvé uskuteční se schváleným rozpočtem města, který v sobě mimo jiné zahrnuje pravidla pro financování místních částí města, podporu kultury a sportu, plnohodnotné financování školských zařízení a příspěvkových organizací města nebo financování zřízení městské policie od 1. 7. 2016 a dále je doplněn dlouhodobě připravovanými investičními akcemi.
Rekonstrukce silniční sítě na území města bude pokračovat dvěma hlavními dopravními stavbami, které dozajista ovlivní život města a jeho obyvatel. První akcí bude realizace kruhové křižovatky v prostoru křížení ulic Na Valech, Růžová a Pod Hradbami v bezprostřední blízkosti Masarykova náměstí, včetně rekonstrukce ulice Na Valech. Zde se bude jednat ve spolupráci s Krajem Vysočina nejen o přestavbu stávající dopravně závadné křižovatky a rekonstrukci vozovky, ale i o nové chodníkové plochy, přechody pro chodce, nové veřejné osvětlení a také přeložky a úpravy tras dalších inženýrských sítí. Tou druhou akcí, trvající až do poloviny roku 2017 pak bude rekonstrukce komunikace ulice Lánice, včetně staveb související drobné dopravní a technické infrastruktury prováděný ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic. Obě akce budou mít značný vliv na průjezdnost města osobními automobily v letošním roce, a to od počátku dubna do konce října.

Číst více...

Přerušení dodávky el. energie

Oznámení přerušení dodávky el.energie 9.3.2017 od 7:30 do 15:00. Vypnutá oblast Chobůtky (detaily v přiloženém souboru)

Město Velká Bíteš Soubor PDF ke stažení 249.21 Kb

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ OBČANŮM: Uzavírka EXIT 162 a EXIT 168 Velká Bíteš

V souvislosti s Modernizací D1 – úsek 22 (EXIT 162  Velká Bíteš – EXIT 168 Devět křížů) dojde ve dnech 25.2.2017 od 22.00 hod  do 26.2.2017  6.00 hod k úplnému uzavření pravého jízdního pruhu v EXITU 162 Velká Bíteš. Důvodem je osazení nových nosníků nadjezdu D1-204.1. Objízdná trasa bude vedena z EXITU 162 po silnici I/37 přes Velkou Bíteš (ul. Kpt. Jaroše) a dále po silnici II/602 (Karlov)  na exit 168 Devět křížů, kde bude možné najet zpět na D1. Náhradní termín prací byl stanoven na 4. a 5.3.2017 ve stejných časech.

Číst více...

Přerušení dodávky el. energie

Oznámení přerušení dodávky el.energie 9.2.-23.02.2017. Vypnutá oblast - celá obec Zálesná zhoř, obec Ludvíkov, a samota Burian(detaily v přiloženém souboru)

Město Velká Bíteš Soubor PDF ke stažení 571.28 Kb