Velká Bíteš
 • Úvod
 • Kontaktní informace
 • Mapa stránek
 • Městský úřad a samospráva

  Přerušení dodávky el. energie

  Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie. Vypnutá oblast: trafostanice "Školka" - ul. U Stadionu popisná čísla uvedená v pdf dokumentu.

  soubor PDF ke stažení 560.92 Kb

  Prodej pozemků na Babinci

  Záměr prodeje pozemků na Babinci

   

  Město Velká Bíteš, se sídlem Masarykovo nám. 87, 595 01 Velká Bíteš zveřejňuje v souladu s ust. § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  záměr prodat:

   

  -       část pozemku p.č. 2539/114 oddělenou geometrickým plánem č. 2223-124/2015 a nově označenou p.č. 2539/114 orná půda o výměře 805 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš,

  -       soubor pozemků sestávající z části pozemku p.č. 2539/120 oddělené geometrickým plánem č. 2258-21/2016 a nově označené p.č. 2539/120 o výměře 674 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš současně s částí pozemku p.č. 2539/121 oddělené geometrickým plánem č. 2258-21/2016 a nově označené p.č. 2539/121 o výměře 710 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš,

  -       pozemek p.č. 2539/127 orná půda o výměře 1180 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš

  za

  -       nejvyšší nabídnutou kupní cenu, min. za 1200,-Kč/m2,

  -       se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy,

  -       se složením kauce ve výši 50.000,-- před podáním nabídky kupní ceny.

   

  V kupní smlouvě bude uveden závazek kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí pozemku, příp. souboru pozemků, do svého vlastnictví ke kolaudaci stavby rodinného domu na tomto pozemku, příp. minimálně na jednom ze souboru pozemků, uhradí městu Velká Bíteš smluvní pokutu 250,- Kč/m2 předmětného pozemku, příp. souboru pozemků.

   

  Město Velká Bíteš si vyhrazuje právo záměr úplatného převodu výše uvedených pozemků v k.ú. a obci Velká Bíteš zrušit.

   

  Více informací na úřední desce Městské úřadu ve Velké Bíteši.

  Číst více...

  Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš

  Město Velká Bíteš, Městský úřad Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš: Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 12/2016, které se bude konat dne 13.06.2016 v 18:00 hodin v kulturním domě.

  dokument pdf ke stažení 467.96 Kb

  Přerušení dodávky el. energie

  Vážení občané,

  oznamujeme Vám, že dne 17.6.2016 od 7:30 do 16:00 bude přerušena dodávka elektrické energie.

  Vypnutá oblast: Masarykovo náměstí č.1, ul. Pod Hradbami č.304, část ul. Růžová č. 137, 138, 139, 140,150,151 a část ul. Na Valech od světelné křižovatky po popisné č. 355.

  Preruseni_dodavky_energie_17-06-2016.pdf 264.69 Kb

  Slovo z radnice 06/16

  starosta1Vážení spoluobčané,

  probíhající rekonstrukce ulice Na Valech a výstavba kruhové křižovatky u Masarykova náměstí jsou v našem městě momentálně aktuálním tématem číslo jedna. Na křižovatce ulic Na Valech – Růžová pokračují práce podle harmonogramu stavby. Při demolici dvou domů u křižovatky objevila archeologická společnost Pueblo historické artefakty předběžně datované do 13. století. Po zadokumentování nálezu pokračovala stavba naplno v celém svém rozsahu bez dalšího přerušení. Ke konci měsíce byl téměř dokončen hlavní kanalizační sběrač v ulici Na Valech a probíhaly práce na přepojování jednotlivých kanalizačních přípojek. V koordinaci se společností EON probíhaly výkopové práce a ukládka budoucího elektrického kabelového vedení v ulici Na Valech a dále překládky vedení EON a O2 v prostoru nové kruhové křižovatky. K nim se v druhé polovině měsíce přidaly i práce na přeložce vodovodu SVK Žďársko. Souběžně s pracemi na inženýrských sítích byly prováděny sanační práce na vlastní krajské komunikaci. Firma Outulný VHS spol. s r.o. pokládala na zhutněnou zemní pláň geotextilii a první vrstvu hrubého drceného kameniva. Termín zprůjezdnění „Valů“ a nové křižovatky 15. července je pro dodavatele stavby stále závazný. Proto je nutné téměř každodenní upřesňování koordinace mezi jednotlivými pracemi na staveništi od ulice Růžové po základní školu. I na této stavbě se přesvědčujeme, že nás však stále má co překvapit. Těsně před započetím přeložky O2 nám bylo sděleno, že nad rámec sjednané přeložky byl techniky O2 vyhodnocen navazující stávající úsek kabelového vedení od křižovatky k východní kašně na Masarykově náměstí jako technicky problematický, a z toho důvodu má zájem O2 vyměnit i tuto část kabelu. O2 navrhovalo trasu vést kolem GE Money Bank (MONETA Money Bank) pod nové žulové schody, potom rozdlážděnou částí chodníku s napojením trasy na chráničku pod komunikací, kterou měli zanesenu v plánech. S tímto řešením jsme nesouhlasili. Bylo ověřeno, že žádná chránička pod komunikací při rekonstrukci náměstí nebyla nalezena a zadláždit pouze část chodníku bylo pro nás nepřijatelné. S ohledem na stav kabelu jsme však po delším rozhodování přistoupili na řešení, které zaručí výměnu nevyhovujícího kabelu na náklady O2 a současně zpětnou úpravu dotčených povrchů bez viditelných změn oproti současnému stavu. Trasa kabelu kolem GE Money Bank (MONETA Money Bank) tak povede pod úzkým chodníkem při vozovce, dále O2 provede protlak pod vozovkou ke kašně do prostoru přepojení kabelu. Chodník následně zadláždí v celé šíři firma SATES, která pokládala dlažbu při rekonstrukci náměstí a kterou si jako subdodavatele dlaždičských prací na křižovatce zvolila i firma Outulný VHS.

  Číst více...

  Partnerská města

  Torrevecchia Pia Hanusovce nad Toplou

  Novinky z města

  Pro odběr novinek z dění ve městě zadejte prosím Váš e-mail.