Městský úřad a samospráva

„Sázíme budoucnost“- upřesnění času plánovaných výsadeb

2022-11-01b sazime budoucnost

2022-11-01b MZP logo RGB v22022-11-01b SFZP H CMYK

Vážení občané,

upřesňuji termín a čas výsadeb stromů.

Školní zahrada – Lánice:

Výsadba proběhne v úterý 8. 11. 2022 od 14.00 hodin. Sraz na parkovišti MŠ Lánice. Pokud bychom vše nezvládli za jedno odpoledne, budeme pokračovat 9. 11. 2022 ve stejný čas.

Výsadba na sídlišti:

Proběhne v sobotu 12. 11. 2022 od 8.00 hodin. Sraz na parkovišti - ulice Lomená.

Pokud máte vlastní nářadí (rýče, krumpáče, lopaty, hrábě, kladiva), vezměte prosím s sebou.

Děkujeme.

Ing. Blanka Michálková
referentka odboru majetkového, správa zeleně

„Sázíme budoucnost“- informace o plánované výsadbě stromů

2022-11-01b sazime budoucnost

2022-11-01b MZP logo RGB v22022-11-01b SFZP H CMYK

Vážení občané,

dovolujeme si Vás pozvat na podzimní výsadbu stromů ve Velké Bíteši. První výsadba se uskuteční ve dnech 8. - 11. 11. 2022 ve školní zahradě mateřské školy v Lánicích – za potokem (zejména za účasti rodičů a dětí z MŠ). Druhá, rozsáhlejší výsadba pak v sobotu 12. 11. 2022 na sídlišti v ulici Vlkovská a Lomená (za spoluúčasti Vás, občanů Velké Bíteše).

Projekty byly vytvořeny díky grantovému programu Nadace partnerství a jsou spolufinancovány Státním fondem životního prostředí ČR, individuálními dárci veřejné sbírky a partnery iniciativy Sázíme budoucnost. Více informací o grantových programech je možné dohledat na webech www.sazimebudoucnost.cz, www.mzp.cz a www.sfzp.cz.

Díky grantovému programu byly pořízeny sazenice stromů a nezbytný materiál potřebný pro výsadbu.

Podmínkou zdárné realizace výsadby je zapotřebí pomoci Vás, občanů. Pokud máte chuť a sílu zapojit se do výsadby stromů a pomoci tak ozelenit kousek Bíteše, kontaktujte mě prosím na mail blanka.michalkova@vbites.cz nebo telefonicky na 566 789 131.

Jedná se o výsadbu 25 kusů listnatých stromů na sídlišti a 12 kusů stromů a několika keřů ve školní zahradě.  Je zapotřebí vykopat jámy, zasadit stromy a opatřit je kůly. Nářadí jsme schopni zajistit pouze částečně, a proto uvítáme, pokud si donesete náčiní vlastní (rýče, krumpáče, lopaty a hrábě, případně kladivo, palici). A samozřejmě dobrou náladu a chuť přiložit ruku k dílu.

Termín a detaily akce budeme upřesňovat dle aktuálního počasí a situace, sledujte proto tedy webové stránky města, kde budeme dění kolem výsadeb aktualizovat. Podrobné plány výsadeb jsou k nahlédnutí v příloze této zprávy.

Děkujeme Vám za ochotu pomoci. Vážíme si toho, že můžeme společnými silami zlepšit prostředí, ve kterém žijeme.

Ing. Blanka Michálková
referentka odboru majetkového, správa zeleně

 

pdfPlánek - školní zahrada

pdfPlánek - sídliště

Novostavba vodovodu v ulici Malá Strana – žádost

Vážení občané,

v souvislosti s plánovanou uzavírkou ulice Hybešova ve dnech 07.11.2022 – 11.11.2022 z důvodu plánované výstavby vodovodu upozorňuje městský úřad na objízdnou trasu linkových autobusů společnosti BDS-BUS s.r.o., která povede ulicí Lipová.

Městský úřad žádá obyvatele ulice Lipová o zajištění dostatečného prostoru pro průjezd autobusů (ohleduplné parkování osobních vozidel).

Děkujeme za pochopení

správní odbor
MěÚ Velká Bíteš

Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 1/2022

Zastupitelstvo rada

Místo konání: Kulturní dům, Vlkovská, č.p. 482, Velká Bíteš

Doba konání: 24.10.2022 v 17:00 hodin

 

Městský úřad Velká Bíteš v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš.

  

 Odkaz na online přenos zde 

Číst více...

Motivační program 2022 – ELEKTROWIN a.s.

Vážení občané,

děkujeme Vám všem, kteří využíváte možnost zpětného odběru nefunkčních a vyřazených elektrospotřebičů a odevzdáváte je do sběrného dvora na adrese Karlov 77 - Velká Bíteš.

Díky Vám a Vaší píli získalo město Velká Bíteš za 1. čtvrtletí roku 2022 z Motivačního programu společnosti ELEKTROWIN a.s. finanční podporu ve výši 20 000 Kč. Celkem se podařilo odevzdat 0,90 kg/nechlazení/obyvatele. Z této odměny byl na sběrný dvůr pořízen kamerový systém.

Za 2. čtvrtletí získaly Technické služby Velké Bíteše další finanční odměnu ve výši 50 000 Kč s výtěžností 1,73 kg/nechlazení/obyvatele. Odměna byla využita na rozšíření zpevněné plochy sběrného dvora.

Děkujeme všem občanům a ELEKTROWINU a.s.

Ing. Blanka Michálková
referent odboru majetkového
MěÚ Velká Bíteš