Městský úřad a samospráva

Pokračování prodeje pozemků na Babinci

- pozemek p.č. 2539/171 orná půda o výměře 745 m2 (č. 1)

- pozemek p.č. 2539/173 orná půda o výměře 862 m2 (č. 2)

- pozemek p.č. 2539/174 orná půda o výměře 1003 m2 (č. 3)

- pozemek p.č. 2539/167 orná půda o výměře 700 m2 (č. 4)

- pozemek p.č. 2539/169 orná půda o výměře 904 m2 (č. 5) 

vše v k.ú. a obci Velká Bíteš.

Číst více...

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:

Dne 22.11.2017 od 07:30 do 15:00

Obec - Část obce:
Velká Bíteš - Velká Bíteš

Vypnutá oblast: část města Velká Bíteš napájená z trafostanice s energetickým názvem "Škola". Ulice Sadová ( Babinec ) č.p.579 a parcelní číslo K2530.

Číst více...

Připravovaný dopravní systém Veřejná doprava Vysočiny

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor dopravy a silničního hospodářství, Žižkova 57, zaslal  na základě projednání jízdních řádů dne 3.2.2017 ve Velkém Meziříčí a dne 7.3.2017 v Náměšti nad Oslavou upravené návrhy  autobusových a vlakových jízdních řádů, ve kterých jsou zohledněny připomínky jednotlivých obcí.

Číst více...

Uzavírka ulice Lánice a Kostelní

Z důvodu pokládky finálních vrstev komunikace bude ulice Lánice v úseku od ulice Kostelní po křižovatku s ulicí Jihlavskou uzavřena pro veškerou dopravu v termínu 16.10.2017 do 31.10.2017.

Z důvodu opravy povrchu komunikace v ulici Kostelní bude tato ulice uzavřena ve dnech 16.10. – 27.10.2017 v úseku Masarykovo náměstí – ulice Tyršova včetně křižovatky.

Číst více...

Systém parkování na náměstí

Rada města vydala nařízení města Velká Bíteš č. 2/2017 o parkování, které nabyde účinnosti dne 01.11.2017.

Změna oproti stávajícímu systému parkování v centru města bude spočívat v nově vymezené oblasti parkování, v úpravě cenových hladin a možnosti placení dlouhodobého parkování.

Číst více...

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Kdy: 16.10.2017 od 07:30 do 16:00.

Kde: Velká Bíteš a Košíkov (bližší informace v přiloženém souboru).

Číst více...