Městský úřad a samospráva

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš

Město Velká Bíteš, Městský úřad Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš: Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 15/2016, které se bude konat dne 12.12.2016 v 17:00 hodin v kulturním domě.

Město Velká Bíteš Soubor PDF ke stažení 359.61 Kb

Slovo z radnice 12/16

Vážení spoluobčané,
thumb_Starosta2
 

máme za sebou poměrně rozsáhlé rekonstrukce komunikací Na Valech a v Lánicích, které byly předány do užívání v souladu se smlouvami v minulém měsíci. Zejména předání „Valů“ bylo uskutečněno na jedničku. Myslím, že dořešené návaznosti stavby na ulici Kozí, Na Valech u bývalé radioopravny i Za Školou to jasně dokládají. Zejména rodiče dětí oceňují novou úpravu ulice Za Školou u základní školy. U pozemku proti škole před provozovnou AKE, které město koupilo, nyní připravujeme projekt jeho využití. Část pozemku zůstane volná a bude v budoucnu sloužit jako plocha pro zastavení vozidel rodičů, tak aby jejich děti mohly bezpečně vystoupit z aut, kterými je přivážejí do školy. Pokud se potvrdí, že bude pro tento účel dostatečně velká stávající volně přístupná část parcely, zbývající část pozemku, která je v současné době oplocená, bude využita pro školní zahradu. Zatím totiž základní škola stále využívá zahradu „speciální“ školy na Tišnovské, tam však plánujeme její přístavbu. Je tedy nejvyšší část dořešit zahradu novou. U kruhové křižovatky Na Valech vznikla po dvou zbouraných domech poměrně velká volná plocha. Zde je jednou z variant zřízení míst pro dočasné odstavení vozidel, které by byly přístupné z ulice Na Valech. Tak bychom mohli nahradit zrušená parkovací místa za Technickými službami a nabídnout dostupnou variantu lidem, kteří odstavují auta na náměstí na celý den a pokračují do práce autobusem.

Číst více...

Přerušení dodávky el. energie

Oznámení přerušení dodávky el.energie 8.12.2016. Vypnutá oblast Velká Bíteš - Návrší (detaily v přiloženém souboru)

Město Velká Bíteš Soubor PDF ke stažení 254.40 Kb

Přerušení dodávky el. energie

Oznámení přerušení dodávky el.energie 7.12.2016. Vypnutá oblast Košíkov (detaily v přiloženém souboru)

Město Velká Bíteš Soubor PDF ke stažení 449.31 Kb

Slovo z radnice 11/16

Vážení spoluobčané,
thumb_Starosta2
 
stavba okružní křižovatky a rekonstrukce ulic Na Valech a Pod Hradbami se dostala na konci října ke svému závěru. Byly zde dokončeny práce na chodnících, zpevnění hradební zdi na Valech a veřejném osvětlení. Pouze malá část terénních úprav a část stavby parkoviště a zpevněných ploch v ulici Za Školou, které byly koordinovány se zateplením části suterénu školy, budou dokončovány ještě v průběhu listopadu. Na říjnovém zastupitelstvu se většina zastupitelů přiklonila k vybudování parkovacích stání na soukromém pozemku vedle školy a odsouhlasila tak odkup předmětné nemovitosti. Uvedený záměr účelně doplní přestavbu této části ulice Za Školou, která přinesla bezpečnost a přehlednou organizaci dopravy do prostoru křižovatky u hlavního vstupu do školní budovy. Na závěr stavby je na místě připomenout poměrně slušné tempo výstavby celé akce. I přes nezbytné změny byly dle harmonogramu zprůjezdněny tři výjezdové paprsky okružní křižovatky v plánovaném termínu 15. července.

Číst více...