Městský úřad a samospráva

Upozornění Městské policie Velká Bíteš

Městská policie Velká Bíteš upozorňuje obsluhy prodejen či provozoven, že ve Velké Bíteši i jejím blízkém okolí dochází k páchání podvodné činnosti ze strany příslušníků cizí národnosti. Vždy se jednalo minimálně o dvě osoby (muž a žena), kteří si chtěli zakoupit zboží v hodnotě několika desítek korun. Poté žena uvedené zboží zaplatila dvoutisícovou bankovkou a převzala od obsluhy prodejny peníze vrácené na dvoutisícovou bankovku. V momentu převzetí těchto peněz však žena obsluze uvedla, že chtěla vrátit eurobankovky a nikoliv české koruny. Dále žena sdělila, že již zboží zakoupit nechce a vrátila obsluze prodejny peníze, které jí byly na  dvoutisícovou bankovku vráceny. Následně požádala obsluhu o vrácení dvoutisícové bankovky a po převzetí bankovky od obsluhy společně s mužem prodejnu opustila. Mezi vrácenými penězi obsluze však již chyběla bankovka v hodnotě 1.000,--Kč, kterou si žena u sebe nechala schovanou. Obsluha provozovny si však tohoto v době předání peněz ze strany ženy nevšimla a skutečnost, že mezi vrácenými bankovkami chybí, zjistila až po odchodu ženy s mužem z prodejny. Co se týče muže, který prodejnu se ženou navštívil, tak tento se pokoušel rozptýlit pozornost obsluhy provozovny a v případě výskytu dvou obsluhujících v provozně se jednu obsluhu snažil z místa umístění pokladny a probíhající platby odlákat pryč s tím, že se ptal na nějaké zboží v prodejně.

     Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem tedy apelujeme na opatrnost a klid při jednání s takovými osobami, protože úmyslně vyvolaný chaos a spěch vede k úspěšnému jednání těchto osob. V případě, že se s podobnou podvodnou činností setkáte, kontaktujte strážníky městské policie (na tel. čísle 566789999) nebo Policii ČR.

 

Vedoucí strážník

Pavel Hradecký

Cyklus pečuj doma a s námi od 23.3.2018 ve Velkém Meziříčí

Diakonie ČCE pořádá ve spolupráci s farním sborem Českobratrské církve evangelické ve Velkém Meziříčí cyklus kurzů Pečuj doma a s námi. Je určen laickým pečujícím z rodin, starajícím se zejména o seniory. Na kurzech získají potřebné rady a informace, vymění si zkušenosti, prakticky nacvičí ošetřovatelské techniky. Obdrží také soubor příruček k pečování a DVD s instruktážními videi.

Cyklus je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, pro účastníky je zdarma.

Kurzy se uskuteční ve Farním sboru ČCE, U Světlé 737/24, 594 01 Velké Meziříčí

Číst více...

Životní podmínky 2018 - výběrové šetření v domácnostech

Číst více...

Oznámení o návrhu místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

komunikace: místní komunikace - Velká Bíteš, Jáchymov, Hol.Zhoř, Březka-Jestřebí, silnice-Březka
v místě: místní komunikace (spojka sil. I/37 a III/3791) Velká Bíteš, Jáchymov, Hol.Zhoř, Březka-Jestřebí, silnice-Březka
termín: od 15.4. 2018
důvod: zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu

Číst více...

Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 22/2018

Místo konání: Kulturní dům, Vlkovská, č.p. 482, Velká Bíteš

Doba konání: 12. 02. 2018 v 17:00 hodin

Číst více...

Oznámení o návrhu místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

komunikace: místní komunikace Sadová Velká Bíteš
v místě: místní komunikace Sadová Velká Bíteš – Obytný soubor RD – lokalita „Babinec“
termín: od 15.4. 2018
důvod: zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu

Číst více...

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Oblast: Zálesná Zhoř, Stanoviště, Velká Bíteš - Ludvíkov, Krokočín, Újezd u Rosic

Termín: 05.03., 07.03.2018

Detailní informace v pdfpřiloženém PDF dokumentu ke stažení1.45 MB.