Městský úřad a samospráva

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu

Stanoveni mistni_upravy_provozu

komunikace:silnice II. tř., silnice III. tř. a místní komunikace, ve správním obvodu města Velká Bíteš
v místě: opravy havárie vedení vodovodu nebo kanalizace

v k.ú.:  Velká Bíteš, Nové Sady, Křoví, Záblatí, Vlkov, Březské, Březí, Osová Bítýška, Skřinářov, Rozseč, Heřmanov, Nová Ves, Radňoves, Vidonín
termín:maximálně 60 dnů v období 1.6. 2019 – 28.2. 2020
důvod:zajištění bezpečnosti silničního provozu v rámci provádění prací na komunikaci při havarijních opravách vodovodů a kanalizací

 

 

 

Číst více...

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - oznámení o návrhu místní úpravy provozu

Stanoveni mistni_upravy_provozu

komunikace: místní komunikace ve Velké Bíteši
v místě: ulice Hrnčířská a Kostelní, Lánice, Tišnovská
termín: od 1.8. 2019
důvod:nová organizace dopravy Města Velká Bíteš

 

 

 

Číst více...

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu

Stanoveni mistni_upravy_provozu

komunikace: II/395, III/3991
v místě: v k.ú.: Košíkov, Velká Bíteš
termín: 21.5.2019 – 16.6.2019
důvod:uzavírka silnice I/37 Velká Bíteš

 

 

 

Číst více...

Kritéria a podmínky pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do mateřských škol ve Velké Bíteši

Číst více...

Slovo starosty 05/19

Starosta2Vážení spoluobčané,

se začátkem května měníme dopravní systém v ulici Tyršova. V úsecích od křižovatky Zahradní - Tyršova po SOŠ Jana Tiraye a dále od polikliniky směrem k Lánicím budeme nyní jezdit pouze jednosměrně. Důvodem je řešení dlouhodobě problematické dopravní situace na Tyršové a nového nastavení systému parkování automobilů v obou jednosměrných úsecích, a to v souladu se zákonem o silničním provozu. V této souvislosti vás prosím o dodržování zákazu parkování, vyplývajícího z uvedeného dopravního předpisu, na komunikaci v úseku ulice mezi SOŠ Jana Tiraye a poliklinikou. Na tento bude již od počátku pravidelně dohlížet městská policie. Jen tak spolu všichni můžeme nastavit přijatelný dopravní režim pro obyvatele a návštěvníky v ulici Tyršové.

Číst více...

Slovo starosty 06/19

Starosta2Vážení spoluobčané,

práce na revitalizací objektů prvního stupně základní školy začínají finišovat. Vnímají to všichni, kteří kolem školy procházejí a projíždějí. Historická fasáda nejstaršího z objektů se dokonce již „vyloupla“ do své staronové podoby na ulici Tišnovské, na uliční fasádě směrem k náměstí Osvobození se však stále intenzivně pracuje. Do projektu rekonstrukce školy nebyly zahrnuty úpravy nástupních ploch z ulice Na Valech a Tišnovská. Zatímco opravu historického plotu a plochy před vstupem do budovy školy z ulice Tišnovská budeme s největší pravděpodobností realizovat až v příštím roce, plochy před vstupem z „Valů“ budou provedeny již letos, a to po dokončení stavebních prací na vlastním objektu školy, od srpna do poloviny října.

Číst více...