Městský úřad a samospráva

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Dne 21.6.2017 od 7:30 do 15:00

 

Vypnutá oblast: Velká Bíteš (detaily v přiloženém souboru)

Číst více...

Pravidelné odkalování vodovodní sítě ve Velké Bíteši

Oznamujeme Vám, že ve dnech od 15. až 26. května 2017 proběhne pravidelné odkalování vodovodní sítě ve Velké Bíteši, během které může přechodně dojít ke snížení tlaku vody, popř. krátkodobému zvýšení zákalu vody.

Číst více...

Oznámení o ukončení provozu linky

Sdělujeme Vám, že s platností od 1.7.2017 dojde k ukončení provozu dálkové linky 380710 Strakonice - Písek - Tábor - Pelhřimov - Jihlava - Brno, kterou zajišťuje společnost ČSAD STRANS a.s. Strakonice

Číst více...

Slovo z radnice 11/17

Starosta2Vážení spoluobčané,
 

dne 9. října na zasedání zastupitelstva města přítomní zastupitelé obdrželi od pověřeného pracovníka oddělení expanze společnosti REWE GROUP Česká republika písemné vyjádření, ve kterém je potvrzeno,že společností BILLA bylo schváleno umístění její provozovny supermarketu ve Velké Bíteši. Konkrétně jde o projekt OC NIMIRU u BDS. REWE schválilo i podmínky,za kterých je možno projekt realizovat a jedná s investorem stavby marketu – společností EYEMAXX. V této souvislosti je mi potěšením konstatovat, že po dlouhé době došlo k zásadnímu posunu v otázce výstavby supermarketu ve Velké Bíteši v této lokalitě. Dosud probíhala řada jednání ohledně umístění supermarketu na Vlkovské, písemné potvrzení od potravinářského řetězce jsme však neměli. Teď držíme v ruce jasné rozhodnutí koncernu o schválení stavby. Umístění marketu v této lokalitě vedení města podporuje již od roku 2010, přičemž následná rekonstrukce vozovky a některé související stavební práce byly řešeny v návaznosti na budoucí supermarket. Podle stanoviska na zastupitelstvu přítomného zástupce developera OC NIMIRU bychom se měli dočkat výstavby marketu v roce 2018, nejpozději však v roce 2019.

Číst více...

Slovo z radnice 12/17

Starosta2Vážení spoluobčané,
 

dne 6. listopadu obdržela bítešská radnice dlouho očekávanou zprávu o přiznání druhé – hlavní dotace ze dvou dotací na revitalizaci objektů Základní školy Tišnovská – Za Školou, o které bylo na počátku roku požádáno. Po předchozím potvrzení první dotace na zateplení těchto objektů tím byla vyjasněna otázka financování celé akce a tato mohla postoupit do své závěrečné předrealizační fáze. V současné době proto již běží druhé kolo výběrového řízení na vlastní stavbu. Vybráno by mělo být krátce po Novém roce, přičemž stavební práce začnou v nejbližším možném termínu po dokončení řízení a uzavření příslušné smlouvy s dodavatelem stavby. Dokončení rekonstrukce školy a její zprovoznění předpokládáme do konce června 2019. Vizualizaci rekonstruovaného objektu si může veřejnost již nyní prohlédnout na webových stránkách města www.vbites.cz.

Číst více...

Slovo z radnice 02/18

Starosta2Vážení spoluobčané,
 

máme úspěšně za sebou zahájení letošní plesové sezóny, kterého se zhostil opět po roce reprezentační městský ples. S výsledkem jsem spokojen. Předtančení, hudba a cimbálová muzika byly návštěvníky plesu kladně přijaty. Příjemným překvapením bylo rovněž vystoupení hostů plesu – zpěváka Jakuba Smolíka a mladé bítešské zpěvačky Katky Vrzalové. Navíc nádherná květinová výzdoba, ozvučení i nasvícení byla opět dílem Bítešáků. Kulturní dům nebyl zcela vyprodán – ty, kteří se ostýchali letos přijít, mohu upozornit, že přišli kromě kvalitního programu i o vynikající vína Jana Plačka z Moravských Bránic. Potvrdilo se, že městský ples je plesem pro všechny generace, neboť jsem zde viděl jak mladé tanečníky, tak seniory, kteří se dobře a aktivně bavili. Rovněž je pak místem, kde jsem měl společně s moderátorem večera Karlem Hegnerem příležitost, ocenit další z osobností Velké Bíteše za jejich práci pro město.

Číst více...

Slovo z radnice 04/18

Starosta2Vážení spoluobčané,
 

měsíc duben bude rozhodujícím obdobím pro projekt revitalizace Základní školy, u kterého pracujeme již od konce roku 2016 na přípravě jeho realizace v období 2018 – 2019 za přispění evropských dotací. V polovině měsíce bude dokončeno opakované výběrové řízení na dodavatele stavby. Na základě cenových nabídek uchazečů o tuto zakázku, s předpokládaným stavebním rozpočtem cca 102 mil. Kč a příslibem dotací ve výši cca 40 mil. Kč., bude rozhodnuto o dalším postupu. Pokud budou nabídky a tím pádem i finanční spolupodíl města na celé akci, stejně jako v případě prvního řízení výrazně vyšší, než námi předpokládaná cena, jsme připraveni je opět odmítnout. Máme připravenu krizovou variantu, u které bychom rozložili projekt na několik etap. První etapa by se týkala historické budovy, kde předpokládáme cenu její rekonstrukce ve výši přibližně čtyřicet milionů korun.

Číst více...