Městský úřad a samospráva

Stanovení přechodné úpravy provozu

 

Stanoveni mistni_upravy_provozukomunikace: silnice č.II/602, č.II/395, č.II/379, č.III/3791 a místní komunikace ve Velké Bíteši
v místě: Velká Bíteš Masarykovo náměstí a přilehlé komunikace v rámci akce – TRADIČNÍ HODY –STAVĚNÍ A KÁCENÍ MÁJE
termín: 5.9. 2018 7. - 9. 9. 2018 12.9. 2018
důvod: zajištění bezpečnosti silničního provozu v rámci společenské akce

 

 

 

Číst více...

Stanovení přechodné úpravy provozu

Stanoveni mistni_upravy_provozuNa silnici: I/37 v km cca 146,100 – 147,400 ve Velké Bíteši v úseku od ulice Jihlavská až po mimoúrovňovou křižovatku s dálnicí D1 (EXIT 162) v rozsahu grafické přílohy, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy
Důvod: úplná uzavírka silnice I/37 – reklamační opravy kanalizačních poklopů
Platnost stanovení: od 02. 07. 2018 do 11. 07. 2018

 

 

Číst více...

Termíny akcí týkajících se Obecně závazné vyhlášky č. 2/2016, o nočním klidu pro rok 2018

Bítešská pouť 22.-24.6.2018
Pouť v Březce 29.06.-1.7.2018
Pouť v Holubí Zhoři 30.06.2018
Pouť v Jáchymově 21.07.2018
Pouť v Jestřabí  21.07.2018 (v případě špatného počasí je možný posun na 28.07.2018)
Pouť v Košíkově 24.-26.8.2018
Bítešské hody  05.-12.9.2018