Městský úřad a samospráva

Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 1/2018

Zastupitelstvo radaMěstský úřad Velká Bíteš v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš, svolaného starostou města v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.

  

 

 

Číst více...

Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 2/2018

Zastupitelstvo radaMěstský úřad Velká Bíteš v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš.

  

 

 

Číst více...

Vysočinu čeká Týden pěstounství

Ve dnech 1. října až 5. října 2018 proběhne v našem regionu pod záštitou Krajského úřadu Kraje Vysočina a MPSV Týden pěstounství. Do akce se vedle nestátních neziskových organizací doprovázejících pěstouny a příspěvkové organizace Kraje Vysočina zapojily i orgány sociálně-právní ochrany dětí při městských úřadech obcí s rozšířenou působností a základní školy.
Zájemci o problematiku náhradního rodičovství mohou od 1. – 3. října navštívit Dny otevřených dveří v doprovázejících organizacích a na městských úřadech. Na programu jsou besedy s pěstouny a odborníky, výstava „Já pěstoun“, promítání dokumentů „Rodiče napořád“ a „Sbohem děcáku“ a doprovodné aktivity pro děti. Dotazy veřejnosti jsou připraveni zodpovídat přítomní pracovníci. Ve čtvrtek 4. října proběhne propagační akce se subjekty zapojenými do procesu zprostředkování náhradní rodinné péče v Nákupním centru City park Jihlava. Celou odpolední akci pro veřejnost bude moderovat Milan Řezníček a pro malé návštěvníky jsou kreativní činnosti. V pátek 5. října 2018 proběhne poděkování a ocenění pěstounů v Rodinném centru Robinson Jihlava. Děti žijící v pěstounských rodinách obdrží od Kraje Vysočina drobný dárek a budou moct zdarma se svými rodiči prožít páteční odpoledne v Robinsonu.
Bližší informace k akcím naleznete na webových stránkách zapojených organizací.

 

pdfPlakát767.8 KB

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Stanoveni mistni_upravy_provozu

komunikace: Ve Velké Bíteši místní komunikace Sadová
v místě: ulice Sadová u základní školy
termín: 5.11.2018 - 31.7.2019
důvod:organizace dopravy při rekonstrukci ZŠ Tišnovská 115

 

 

 

Číst více...

Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

Stanoveni mistni_upravy_provozu

komunikace:místní komunikace Kostelní Velká Bíteš
v místě: místní komunikace Kostelní u domu č.p. 79 ve Velké Bíteši
termín:od 1.12. 2018
důvod:organizace dopravy ve městě

 

 

 

Číst více...

Oznámení o návrhu místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

Stanoveni mistni_upravy_provozu

komunikace:místní komunikace Masarykovo náměstí Velká Bíteš
v místě: místní komunikace Masarykovo náměstí u domu č.p. 7 ve Velké Bíteši
termín: od 15.2. 2019
důvod:organizace dopravy -vyhrazení parkovacích stání pro dobíjení elektromobilů

 

 

 

Číst více...

Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

Stanoveni mistni_upravy_provozu

komunikace:místní komunikace Masarykovo náměstí Velká Bíteš
v místě: místní komunikace Masarykovo náměstí u domu č.p. 7 ve Velké Bíteši
termín: od 15.2. 2019
důvod:organizace dopravy - vyhrazení parkovacích stání pro dobíjení elektromobilů

 

 

 

Číst více...