Velká Bíteš
 • Úvod
 • Kontaktní informace
 • Mapa stránek
 • Městský úřad a samospráva

  Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu

  Stanoveni mistni_upravy_provozu

  v místě:na silnici první třídy I/37 v km cca 145,200 – 145,245 Velká Bíteš, ul. Lánice, konkrétně v blízkosti křižovatky s místní komunikací ul. Tyršova před nemovitostí č. p. 45
  platnost ustanovení: od nabytí účinnosti do 31. 07. 2019
  důvod:dopravní omezení na silnici I/37 v souvislosti se změnou organizaci dopravy na místní komunikaci ul. Tyršova ve Velké Bíteši

   

   

   

  Číst více...

  Oznámení o návrhu místní úpravy provozu na pozemní komunikaci na pozemní komunikaci

  Stanoveni mistni_upravy_provozu

  komunikace: Místní komunikace ve Velké Bíteši
  v místě: v ulici: Tyršova, U Stadionu, Zahradní, Lánice ve Velké Bíteši
  termín: od 1.8. 2019
  důvod: Změna organizace dopravy – jednosměrný provoz

   

   

   

  Číst více...

  Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

  Stanoveni mistni_upravy_provozu

  komunikace: Místní komunikace ve Velké Bíteši
  v místě: v ulici: Tyršova, U Stadionu, Zahradní, Lánice ve Velké Bíteši
  termín: od 1.5.2019 do 1.8.2019
  důvod: Změna organizace dopravy – jednosměrný provoz

   

   

   

  Číst více...

  Slovo starosty 04/19

  Starosta2Vážení spoluobčané,

  v samotném závěru předminulého měsíce, 25. února se uskutečnilo opakované únorové zasedání zastupitelstva města. Jsem rád, že toto jednání proběhlo ve většině případů projednávaných bodů v konstruktivním duchu všech zúčastněných zastupitelů. V případě avizovaného jednání a hlasování o zřízení služby SENIOR TAXI a dále odkupu objektu stávajícího staršího domku za druhou budovou radnice, které zapadá do dlouhodobé koncepce města na vytvoření tzv. „Bítešských dvorů“, byly v obou případech předložené návrhy usnesení většinou přítomných zastupitelů schváleny.

  Číst více...

  Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

  Stanoveni mistni_upravy_provozu

  komunikace: silnice č.: III/3928, II/602, II/399
  v místě: v k.ú.: Jindřichov, Velká Bíteš
  termín: od 22.4.2019 do 7.5.2019
  důvod:zajištění bezpečnosti provozu v rámci uzavírky silnice a objízdné trasy

   

   

   

  Číst více...

  Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 5/2019

  Zastupitelstvo radaMěstský úřad Velká Bíteš v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš.

    

   

   

  Číst více...

  Partnerská města

  Torrevecchia Pia Hanusovce nad Toplou

  Novinky z města

  Pro odběr novinek z dění ve městě zadejte prosím Váš e-mail.