Městský úřad a samospráva

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:

Dne 22.11.2017 od 07:30 do 15:00

Obec - Část obce:
Velká Bíteš - Velká Bíteš

Vypnutá oblast: část města Velká Bíteš napájená z trafostanice s energetickým názvem "Škola". Ulice Sadová ( Babinec ) č.p.579 a parcelní číslo K2530.

Číst více...

Připravovaný dopravní systém Veřejná doprava Vysočiny

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor dopravy a silničního hospodářství, Žižkova 57, zaslal  na základě projednání jízdních řádů dne 3.2.2017 ve Velkém Meziříčí a dne 7.3.2017 v Náměšti nad Oslavou upravené návrhy  autobusových a vlakových jízdních řádů, ve kterých jsou zohledněny připomínky jednotlivých obcí.

Číst více...

Uzavírka ulice Lánice a Kostelní

Z důvodu pokládky finálních vrstev komunikace bude ulice Lánice v úseku od ulice Kostelní po křižovatku s ulicí Jihlavskou uzavřena pro veškerou dopravu v termínu 16.10.2017 do 31.10.2017.

Z důvodu opravy povrchu komunikace v ulici Kostelní bude tato ulice uzavřena ve dnech 16.10. – 27.10.2017 v úseku Masarykovo náměstí – ulice Tyršova včetně křižovatky.

Číst více...

Systém parkování na náměstí

Rada města vydala nařízení města Velká Bíteš č. 2/2017 o parkování, které nabyde účinnosti dne 01.11.2017.

Změna oproti stávajícímu systému parkování v centru města bude spočívat v nově vymezené oblasti parkování, v úpravě cenových hladin a možnosti placení dlouhodobého parkování.

Číst více...

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Kdy: 16.10.2017 od 07:30 do 16:00.

Kde: Velká Bíteš a Košíkov (bližší informace v přiloženém souboru).

Číst více...

Pokračování prodeje pozemků na Babinci

Město Velká Bíteš pokračuje v prodeji stavebních pozemků v lokalitě Babinec a nabízí Vám ke koupi následující pozemky z II. etapy výstavby inženýrských sítí a dopravní infrastruktury:

- pozemek p.č. 2539/83 orná půda o výměře 1035 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš

za nejvyšší nabídku kupní ceny, minimálně za 1000,- Kč/m2 se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy (červeně označený pozemek),

Číst více...