Městský úřad a samospráva

TSVB - Nakládání s komunálními odpady v souvislosti s COVID19

Vážení spoluobčané.

V souvislosti s opatřením proti šíření nákazy COVID-19 uvádíme i několik základních pravidel jak nakládat s odpadem z vaší domácnosti.

Ing. Gaizura Pavel

 

Nakladání s odpady koronavirusNakladání s odpady koronavirus.pdf

TSVB - Mimořádné svozy velkoobjemových kontejnerů

Vážení spoluobčané.

Vzhledem k tomu, že sběrný dvůr je i nadále uzavřen pro veřejnost , nabízí TS po dohodě s vedením města mimořádné přistavování kontejnerů pro velkoobjemový odpad z vašich domácností. V platnosti zůstává , že do těchto kontejnerů je zakázáno ukládat jak nebezpečný odpad tak i stavební suť. Podrobný rozpis včetně míst přistavení kontejnerů najdete v přiloženém souboru.

Ing. Gaizura Pavel

 

pdfharmonogram kontejnerů mimořádné svozy

Slovo starosty 04/20

Starosta2Vážení spoluobčané,

situaci, kterou nyní prožíváme, si málokdo dovedl představit. Vyhlášení nouzového stavu vládou ČR a související opatření k zamezení šíření nákazy koronavirem se dotkly všech obyvatel naší republiky, Velkou Bíteš nevyjímaje. Všechna následná opatření, uskutečněná vedením města, mají za cíl maximálně ochránit obyvatele města před tímto nebezpečným virovým onemocněním. Už na začátku celostátních opatření jsme zastavili postupně provoz základních škol a střední školy, ZUŠ a nakonec i mateřských školek. Utlumení nebo zastavení provozu se dotklo městského úřadu, všech organizací města a rovněž technických služeb. Veškeré kulturní a sportovní akce jsou buď zrušeny, nebo odloženy. První velkou zrušenou sportovní akcí byl pravidelný cyklistický závod Velká Bíteš – Brno – Velká Bíteš, plánovaný na konec března. Dalšími rušenými akcemi pak byly akce v kulturním domě. V současnosti aktuálně ředitel ICKK řeší zrušení celého programu červnové bítešské poutě a rovněž otázku uskutečnění či zrušení letošních zářijových hodů.

Číst více...

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Stanoveni mistni_upravy_provozu

komunikace: silnice č.II/602, č.II/395, č.II/379, č.III/3791 a místní komunikace ve Velké Bíteši

v místě: Velká Bíteš Masarykovo náměstí a přilehlé komunikace v rámci akce – cyklistický závod Velká Bíteš-Brno-Velká Bíteš 2020

termín: neděle dne 29.3.2020

důvod: zajištění bezpečnosti silničního provozu v rámci cyklistického závodu Velká Bíteš-Brno-Velká Bíteš 2020

 

 

 

Číst více...

Oznámení o návrhu místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

Stanoveni mistni_upravy_provozu

komunikace: místní komunikace Velká Bíteš

v místě: v ulicích: Tyršova, U Stadionu, Hrnčířská, Kostelní,

Družstevní, Sadová a Masarykovo náměstí ve Velké Bíteši

termín: od 1.6. 2020

důvod: organizace dopravy a bezpečnost silničního provozu ve

městě

 

 

 

Číst více...

Slovo starosty 03/20

Starosta2Vážení spoluobčané,

letošní první březen nám všem přináší výraznou změnu v oblasti veřejné hromadné dopravy. V Kraji Vysočina začne platit jednotný tarif Integrovaného systému Veřejná doprava Vysočiny (VDV). Zásadní změnou je skutečnost, že na cestování ve většině autobusů a ve vlacích po Vysočině bude stačit jediná jízdenka. Kraj Vysočina má v případě autobusové dopravy 17 dopravců, kteří byli integrováni do celého dopravního systému kraje. Na konci února aktuálně pracovali ještě na jednotném ceníku a přestupních tarifech. V praxi to bude fungovat tak, že cestující bude smět v rámci časové platnosti jedné jízdenky přestupovat mezi autobusy navzájem nebo mezi autobusem a vlakem. Cena za cestu přitom bude stále stejná. Změna nastává jen v situaci, kdy cestující pojede za hranice kraje. V systému VDV není zatím integrována žádná městská doprava, ani ta v krajském městě Jihlavě. Nový systém má být spravedlivější. Zatímco dříve platili cestující podle ujeté vzdálenosti, nyní je v kraji zvolen systém zón. Nezáleží tedy na tom, kudy autobus jede, cestující platí za nejkratší vzdálenost do svého cíle. Zatím budou cestující jezdit na papírové jízdenky, elektronická jízdenka VDV by mohla být zavedena v prosinci příštího roku. Cestující se pak budou jako jízdenkou prokazovat bezkontaktní čipovou kartou nebo mobilem.

Číst více...