Městský úřad a samospráva

Slovo starosty 07-08/19

Starosta2Vážení spoluobčané,

zahájení prací na nátěru historické fasády a prací na kovovém obkladovém fasádním systému na zbývajících dvou budovách objektů prvního stupně základní školy ohlašuje blížící se konec revitalizace objektů školy. Podle harmonogramu bude stavba dokončena do konce července. Od srpna do cca poloviny října bude ještě stavebně přetvořena nástupní plocha před novým vstupem do školy z ulice Na Valech. Na nově upraveném prostranství bude mít čestné místo i bronzová socha Jana Amose Komenského, a to jako pocta tomuto největšímu českému mysliteli, filosofovi a spisovateli, který si během svého života získal renomé především jako pedagog, resp. teoretik pedagogiky a autor mnoha spisů z tohoto oboru. Osobnosti, která byla jediným tvůrcem originální, filosoficky ukotvené pedagogické soustavy v českých zemích. Autorem sochy je akademický sochař Nikos Armutidis z Veverských Knínic. Model sochy byl představen bítešské veřejnosti již během loňských hodů v městském muzeu a tam také zůstal dodnes, jako součást veřejné expozice.

Číst více...

Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu

Stanoveni mistni_upravy_provozu

stanovení místní úpravy provozuna silnici první třídy I/37 v km cca 145,200 – 145,480 Velká Bíteš, ul. Lánice, konkrétně od křižovatky silnice I/37 s místní komunikací ul. Tyršova před nemovitostí č. p. 45 až po křižovatku silnice I/37 s místní komunikací ul. Tyršova před budovou č. p. 40 v rozsahu grafické přílohy, která je nedílnou součástí tohoto oznámení
důvod:dopravní omezení na silnici I/37 v souvislosti se změnou organizaci dopravy na místní komunikaci ul. Tyršova ve Velké Bíteši

Detailní informace v přiložených dokumentech. 

 

 

Číst více...

Kůrovec se bohužel Velké Bíteši nevyhnul

V těchto dnech probíhá kácení dřevin v lokalitách: např. park u křižovatky ulic Hybešova a Pod Hradbami nebo u parkoviště MO Hruška – Kučera, a to z důvodu napadení kůrovcem. Ujišťujeme veřejnost, že žádné kácení dřevin neprobíhá svévolně. Naopak. Dochází k němu na základě odborného posouzení zdravotního stavu jednotlivých stromů s ohledem na bezpečnost občanů. Aby se kůrovec nerozšířil a nedošlo ke kalamitě, je třeba již zasažené stromy bezodkladně odstranit.

 

Ing. Hana Žáková

Hlášení vypnutí el. energie

Odstávka energie

Kde: Velká Bíteš: Bezděkov, Holubí Zhoř, Jáchymov, Velká Bíteš; Záblatí

Kdy: 11.09.2019  v čase 7:30 – 11:30

Číst více...

Termíny jednání rady města během letních měsíců

Jednání rady města se uskuteční:

10.06.2019

08.07.2019

22.07.2019

26.08.2019

09.09.2019

Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu

Stanoveni mistni_upravy_provozu

platnost ustanovení:od 12. 06. 2019 do 23. 07. 2019
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.
důvod:dopravní omezení a vyznačení částečné uzavírky silnice I/37 Velká Bíteš, ul. kpt. Jaroše v rámci reklamační opravy silnice I/37

 

 

 

Číst více...