Velká Bíteš
 • Úvod
 • Kontaktní informace
 • Mapa stránek
 • Městský úřad a samospráva

  Slovo z radnice 07-08/18

  Starosta2Vážení spoluobčané,
   

  v pondělí 11. června se na radnici uskutečnilo významné jednání, při kterém byla podepsána smlouva o dílo na akci revitalizace Základní školy Tišnovská – Za Školou. Za dodavatele stavby IMOS Brno a.s. dokument podepsal předseda představenstva firmy Ing. Robert Suchánek. Jednání se kromě vedení města zúčastnili i zástupci majetkového odboru města a ředitel a zástupkyně ředitele pro 1. stupeň základní školy. Následovalo předání staveniště a v následujících dnech zahájení vlastní stavby na staré budově na ulici Tišnovská. V novější budově Za Školou doběhl závěr školního roku bez omezení. Přes prázdniny – v souladu s harmonogramem projektu – budou prováděny práce ve všech budovách. Zvláštní pozornost bude dodavatel revitalizace věnovat spojovacímu krčku obou hlavních budov, kde je kuchyně a jídelna. Podle dohody s dodavatelskou firmou bude jídelna žákům k dispozici od začátku školního roku, i když po pomocném schodišti zvenčí. Teprve v prvních prázdninových týdnech uvidíme, jakým tempem se stavba rozběhne, a podle toho budeme řešit postup práce na celém objektu. Pokud situace bude vyžadovat současné uzavření obou budov školy, máme připraveny náhradní prostory pro výuku.

  Číst více...

  Slovo z radnice 03/18

  Starosta2Vážení spoluobčané,
   

  jsem potěšen vašim zájmem o plány a záměry města, zejména pak o stav příprav investičních akcí města na letošní rok. Tyto akce jsou námi připravovány dlouhodobě, se záměrem zlepšit stávající a dotvořit nebo vybudovat novou městskou infrastrukturu týkající se života města a jeho obyvatel ve všech oblastech. Nejen dopravní, kulturní a sportovní, ale i v oblasti školství, sociální a zdravotnictví.

  Číst více...

  Slovo z radnice 01/18

  Starosta2Vážení spoluobčané,
   

  naše společné symbolické vykročení do nového roku, odpoledne dne 1. 1. 2018 na Masarykově náměstí, je za námi a rok 2018 se pro nás všechny stal již realitou. Pozitivní změny ve městě, které letos připravuje bítešská radnice budou opět potřebovat vaši přízeň a podporu. Spoléhám na Vás, že jako v minulých letech si na věci dokážete najít svůj vlastní názor a snahám a záměrům města se budete snažit porozumět již na samém počátku přípravy jejich realizace.

  Číst více...

  Slovo z radnice 10/17

  Starosta2Vážení spoluobčané,
   

  I když letošní bítešské hody jsou již za námi, příjemné dojmy a kladné hodnocení organizace a průběhu prakticky všech částí programu ve většině z nás jistě stále ještě přetrvávají. Poděkování všem organizátorům, zejména pak pracovníkům bítešského klubu kultury a všem aktérům hodů je jistě na místě. Během hodů jsem v našem městě přivítal návštěvu delegace z družebního města Hanušovce nad Topľou, v čele s přednostou městského úřadu Ing. Miroslavem Benčou. Hosty byli též členové souboru Vargovčan a ĽH Dzugasovci, kteří nás opět po třech letech příjemně potěšili hudbou a tancem v sobotu nejen na hodovém podiu, ale poté i na večerním společném „Česko – slovenském večeru s folklorem“ v kulturním domě. Program tradičních hodů letos navíc obohatilo slavnostní otevření nového náměstíčka za technickými službami a radnicí. Dvouhodinový kulturní program začal na hodovou středu bezprostředně po postavení máje. Pro mě byla milým překvapením jak vysoká účast občanů – většina z nich vydržela po celou délku programu, tak nadšení organizátorů – především Ivety Božkové ze svatebního salónu, úspěšně spolupracovaly též technické služby. Děkuji tedy nejen jim, ale všem účinkujícím, zvlášť souborům ZUŠ pod vedením pana ředitele Kratochvíla.

  Číst více...

  Slovo z radnice 09/17

  Vážení spoluobčané,thumb_Starosta2
   

  rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí v Lánicích od „Méta“ po konec zástavby na Osovou Bítýšku je téměř za námi. Podle harmonogramu byla ke konci srpna zprůjezdněna tato zrekonstruovaná státní silnice I/37. Zbývající dokončení úprav veřejných ploch a chodníků, zejména pak v úseku mezi mateřskou školou a „Métem“, však bude probíhat ještě během září a října. Proto prosím s ohledem na zajištění vaší bezpečnosti, o zvýšenou pozornost při průchodu nebo průjezdu uvedeným úsekem Lánic.

  Číst více...

  Slovo z radnice 06/17

  Vážení spoluobčané,thumb_Starosta2
   

  květen byl ve znamení rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí v Lánicích, a to od „Méta“ po konec zástavby na Osovou Bítýšku. V této souvislosti jsme opakovaně projednávali s investorem stavby, kterým je Ředitelství silnic a dálnic ČR dopravní režim stavby tak, aby se obyvatelé Chobůtek dostali autem domů s co nejmenšími obtížemi.Původní návrh na semafory řízenou kyvadlovou dopravu z Chobůtek kolem mlýna byl v návaznosti na nutnost zajištění rychlejšího časového postupu výstavby změněn na variantu průjezdu automobilů obyvatel přes staveniště. Je však reálné, že semafory budou ještě použity při pokládce asfaltu. Dokončení prací akce předpokládáme podle plánu do konce srpna.

  Číst více...

  Slovo z radnice 07-08/17

  Vážení spoluobčané,thumb_Starosta2
   

  rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí v Lánicích, a to od „Méta“ po konec zástavby na Osovou Bítýšku postupně předchází do své závěrečné fáze. Dodavatel stavby OHL ŽS nezpochybnil dohodnuté termíny. Hotovo by mělo být proto do konce srpna. V horní části ulice se dokončují chodníky, na horizontu se buduje opěrná zeď. Vozovka je zaštěrkovaná. Občané Chobůtek se tak dostanou domů osobními automobily bez větších problémů, což jsem si i já osobně prověřil. Ve spodní části, mezi mateřskou školkou a „Mejtem“, je položena kanalizace a vodovod. Nyní se v celé ploše odtěžuje vozovka a pokládá drenáž, na kterou přijde nová konstrukce vozovky.

  Číst více...

  Partnerská města

  Torrevecchia Pia Hanusovce nad Toplou

  Novinky z města

  Pro odběr novinek z dění ve městě zadejte prosím Váš e-mail.