Městský úřad a samospráva

Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

Stanoveni mistni_upravy_provozu

komunikace: místní komunikace Za Školou Velká Bíteš

v místě: místní komunikace Za Školou ve Velké Bíteši

termín: od 1.7. 2020

důvod: organizace dopravy a bezpečnost silničního provozu ve městě

 

 

 

Číst více...

Slovo starosty 06/20

StarostaVážení spoluobčané,

v souvislosti s průběhem pandemie koronaviru a souvisejícími přijatými opatřeními v naší republice si rada města stanovila konec května jako milník k dořešení otázky pořádání letošních hodů. Rozhodla stejně jako v případech konání obdobných akcí, na základě doporučení ředitele ICKK. Tento je totiž hlavním organizátorem a současně garantem nejvýznamnějších akcí ve městě. Zejména hodů. Pořádání těch letošních by bylo i přes pozitivní vývoj pandemie v naší republice v posledních týdnech stále velice zdravotně rizikovou záležitostí. Obvyklá návštěvnost slavnosti v řádu tisíců návštěvníků, stovky účinkujících a organizačních pracovníků jsou pro členy rady města i mě osobně důvodem k rozhodnutí letos hody nepořádat. Toto stanovisko sdílím i přes skutečnost, že jsem se jich za uplynulá desetiletí aktivně účastnil. Jako stárek, rychtář, člen národopisného souboru Bítešan a v neposlední řadě i jako jejich spoluorganizátor. Jsem přesvědčen, že tato letošní „vynucená“ pauza dopomůže obyvatelům Bíteše k hlubší úvaze, jak jsou na tom sami se svým postojem k hodům a zdali jsou pro konání hodů v příštím roce 2021 připraveni přispět i svoji pomocí a aktivitou.

Číst více...

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Stanoveni mistni_upravy_provozu

komunikace: silnice II. tř., silnice III. tř. a místní komunikace, ve správním obvodu města Velká Bíteš

v místě: opravy havárie vedení vodovodu nebo kanalizace

v k.ú.: Velká Bíteš, Nové Sady, Křoví, Záblatí, Vlkov, Březské, Březí, Osová Bítýška, Skřinářov, Rozseč, Heřmanov, Nová Ves, Radňoves, Vidonín

termín: maximálně 60 dnů v období 3.6. 2020 – 28.2. 2021

důvod: zajištění bezpečnosti silničního provozu v rámci provádění prací na komunikaci při havarijních opravách vodovodů a kanalizací

 

 

 

Číst více...

Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 13/2020

Zastupitelstvo rada

Místo konání: Kulturní dům, Vlkovská, č.p. 482, Velká Bíteš

Doba konání: 14.09.2020 v 17:00 hodin

 

Městský úřad Velká Bíteš v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš.

  

 

 

Číst více...

Uctění památky padlých

Dne 7.května 2020, v předvečer 75. výročí ukončení druhé světové války v roce 1945, položili členové Rady města Velká Bíteš věnec k pomníku padlých na náměstí Osvobození. Tento slavnostní akt byl symbolickým připomenutím této události veřejnosti a  vzdáním pocty všem obětem války, zejména občanům našeho města. S ohledem na trvající nouzový stav, občané Velké Bíteše měli ve stejném okamžiku možnost vyslechnout krátký projev starosty města k tomuto výročí prostřednictvím veřejného rozhlasu. 

Další věnce členové rady města ze stejného důvodu položili na Masarykově náměstí. Nejprve u busty prvního československého prezidenta T.G.Masaryka. Dále pak u pamětní desky Josefa Robotky, bítešského občana, generálmajora in memoriam, významné osobnosti protifašistického odboje.

 kladeni vencu1kladeni vencu2kladeni vencu3