Městský úřad a samospráva

Omezení provozu přes lávku v ulici Růžová

Oznamujeme občanům, že dne 23.9.2019 od 6.00 do 16.00 bude lávka v ulici Růžová uzavřena z důvodu opravy zábradlí.

Žádáme občany, aby po dobu uzavírky užili náhradní trasu ulicí Za Potokem.

Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 8/2019

Zastupitelstvo rada

Místo konání: Kulturní dům, Vlkovská, č.p. 482, Velká Bíteš

Doba konání: 09.09.2019 v 17:00 hodin

 

Městský úřad Velká Bíteš v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš.

  

 

 

Číst více...

Bezpečnost dětí je na prvním místě

Tisková zpráva 3. září 2019. Krajského ředitelství POLICIE kraje vysočina:

docZpráva ke stažení183 KB

Omezení provozu přes lávku a most v ulici Pod Hradbami

Oznamujeme občanům, že dne 28.8.2019 od 6.00 do 14.00 budou most i lávka v ulici Pod Hradbami uzavřeny z důvodu zpětné montáže lávky.

Vozidla budou po dobu uzavírky 28.8. 2019 odkláněna na objízdné trasy dle platného Opatření obecné povahy.

Žádáme občany, aby při pohybu stavbou dbali zvýšené opatrnosti, věnovali pozornost dopravnímu značení a řídili se pokyny policistů.

HZS - Chraňte domov i sebe

Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky: bezpečnostní desatero v přiloženém dokumentu PDF.

Číst více...

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu

Stanoveni mistni_upravy_provozu

komunikace: Silnice č.: II/379, III/3791
v místě: v k.ú.: Velká Bíteš, Vlkov

termín: 

25.9.2019 - 28.9.2019 Velká Bíteš-Vlkov III/379
19.10.2019 – 13.10.2019 Velká Bíteš -Svatoslav II/379

důvod: Modernizace elektrického vzdušného vedení V 422

 

 

 

Číst více...

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu

Stanoveni mistni_upravy_provozu

komunikace: silnice č. : II/395 v k.ú.: Velká Bíteš
v místě: silnice č. II/395 v blízkosti podjezdu pod dálnicí D1

termín: 19.8.2019 – 20.10.2019
důvod: zajištění bezpečnosti silničního provozu v rámci stavby Modernizace dálnice D1

 

 

 

Číst více...