Městský úřad a samospráva

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Stanoveni mistni_upravy_provozu

komunikace: silnice č.III/3791 a místní komunikace ve Velké Bíteši

v místě: Velká Bíteš Vlkovská ulice a místní komunikace v rámci akce – Velká Bíteš – víkend FC PBS

termín: neděle dne 11.9.2020 – 12.9.2020

důvod: zajištění bezpečnosti silničního provozu v rámci společenské akce Víkend FC PBS

 

 

 

Číst více...

Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 13/2020

Zastupitelstvo rada

Místo konání: Kulturní dům, Vlkovská, č.p. 482, Velká Bíteš

Doba konání: 14.09.2020 v 17:00 hodin

 

Městský úřad Velká Bíteš v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš.

  

 

 

Číst více...

Slovo starosty 09/20

StarostaVážení spoluobčané,

v měsíci srpnu byla na radnici doručena zpráva Krajského úřadu, který nám v zastoupení ministerstva financí ČR oznámil, že na město obdrží finanční kompenzaci koronaviru ve výši 6 553 750 korun. Částka byla stanovena s ohledem na počet obyvatel našeho města dle Statistického úřadu k 1. 1. 2020. Ten činil 5243 osob. Potěšitelný je z tohoto pohledu trend mírného meziročního růstu obyvatel našeho města během posledních let. Tento růst je dokladem dlouhodobé podpory radnice nejen výstavbě rodinných a bytových domů ve městě, a to zejména v lokalitách Babinec a U Stadionu, ale také podpory místního školství, kultury a sportovního života ve městě.

Číst více...

UPOZORĚNÍ

Vážení spoluobčané, upozorňujeme, že dne 8.7.2020 byl ve večerních hodinách ve Velké Bíteši v lokalitě Pod Babincem zaznamenán výskyt zájmových osob, které by mohly na území města Velké Bíteše páchat majetkovou trestnou činnost. Tyto osoby se pohybovaly v okolí novostaveb rodinných domů a nelze vyloučit, že takto činily v úmyslu provést vloupání do uváděných objektů. V této souvislosti Vás tedy upozorňujeme na řádné zabezpečení Vašeho majetku či Vašich nemovitostí.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem i k tomu, že začátkem roku 2020 došlo na území našeho města k opakovaným krádežím vloupáním do rodinných domů, prosíme Vás, pokud byste zaznamenali výskyt podezřelých osob či motorových vozidel v okolí rodinných domů či novostaveb, sdělte toto Policii České republiky na bezplatnou linku 158 případně na služební mobilní telefon hlídky policejní stanice Velká Bíteš 725 292 327 nebo na Městskou policii Velká Bíteš telefonní číslo 566 789 999. V případě výskytu podezřelého motorového vozidla si prosím zaznamenejte registrační značku tohoto vozidla.

Milan Vlček, starosta města

Pavel Hradecký, městská policie

Slovo starosty 07/20

StarostaVážení spoluobčané,

v pondělí 8. června se uskutečnilo řádné červnové zasedání zastupitelstva města. Během šestihodinového jednání byla projednána celá řada podstatných záležitostí, týkajících města.

Číst více...