Městský úřad a samospráva

Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

Stanoveni mistni_upravy_provozu

komunikace: místní komunikace Velká Bíteš

v místě: v ulicích: Tyršova, U Stadionu, Hrnčířská, Kostelní, Družstevní, Sadová a Masarykovo náměstí ve Velké Bíteši

termín: od 1.6. 2020

důvod: organizace dopravy a bezpečnost silničního provozu ve městě

 

 

 

Číst více...

Informace k zápisu dětí do MŠ na školní rok 2020/2021

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

dovolte, abychom Vás informovali o základních údajích, které se týkají zápisu dětí k docházce do mateřských škol ve Velké Bíteši na školní rok 2020/2021. Zápisy jsou v letošním roce v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 jiné, než v letech minulých.  Níže uvedené informace se týkají Mateřské školy Masarykovo náměstí a odloučeného pracoviště Mateřské školy Lánice a Mateřské školy U Stadionu.

Číst více...

TSVB - Nakládání s komunálními odpady v souvislosti s COVID19

Vážení spoluobčané.

V souvislosti s opatřením proti šíření nákazy COVID-19 uvádíme i několik základních pravidel jak nakládat s odpadem z vaší domácnosti.

Ing. Gaizura Pavel

 

Nakladání s odpady koronavirusNakladání s odpady koronavirus.pdf

TSVB - Mimořádné svozy velkoobjemových kontejnerů

Vážení spoluobčané.

Vzhledem k tomu, že sběrný dvůr je i nadále uzavřen pro veřejnost , nabízí TS po dohodě s vedením města mimořádné přistavování kontejnerů pro velkoobjemový odpad z vašich domácností. V platnosti zůstává , že do těchto kontejnerů je zakázáno ukládat jak nebezpečný odpad tak i stavební suť. Podrobný rozpis včetně míst přistavení kontejnerů najdete v přiloženém souboru.

Ing. Gaizura Pavel

 

pdfharmonogram kontejnerů mimořádné svozy

Slovo starosty 04/20

Starosta2Vážení spoluobčané,

situaci, kterou nyní prožíváme, si málokdo dovedl představit. Vyhlášení nouzového stavu vládou ČR a související opatření k zamezení šíření nákazy koronavirem se dotkly všech obyvatel naší republiky, Velkou Bíteš nevyjímaje. Všechna následná opatření, uskutečněná vedením města, mají za cíl maximálně ochránit obyvatele města před tímto nebezpečným virovým onemocněním. Už na začátku celostátních opatření jsme zastavili postupně provoz základních škol a střední školy, ZUŠ a nakonec i mateřských školek. Utlumení nebo zastavení provozu se dotklo městského úřadu, všech organizací města a rovněž technických služeb. Veškeré kulturní a sportovní akce jsou buď zrušeny, nebo odloženy. První velkou zrušenou sportovní akcí byl pravidelný cyklistický závod Velká Bíteš – Brno – Velká Bíteš, plánovaný na konec března. Dalšími rušenými akcemi pak byly akce v kulturním domě. V současnosti aktuálně ředitel ICKK řeší zrušení celého programu červnové bítešské poutě a rovněž otázku uskutečnění či zrušení letošních zářijových hodů.

Číst více...

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Stanoveni mistni_upravy_provozu

komunikace: silnice č.II/602, č.II/395, č.II/379, č.III/3791 a místní komunikace ve Velké Bíteši

v místě: Velká Bíteš Masarykovo náměstí a přilehlé komunikace v rámci akce – cyklistický závod Velká Bíteš-Brno-Velká Bíteš 2020

termín: neděle dne 29.3.2020

důvod: zajištění bezpečnosti silničního provozu v rámci cyklistického závodu Velká Bíteš-Brno-Velká Bíteš 2020

 

 

 

Číst více...